Hobby genealogie:

Genealogie is het hart der kinderen terugvoeren naar de vaderen

Wie zijn mijn voorouders?

Iedereen heeft ouders en grootouders. Zij zijn op hun beurt ook een kind geweest.

Voorouders zijn al diegenen met wie u verwant bent en die vr u hebben geleefd. Als we maar ver genoeg teruggaan zijn we allemaal familie van elkaar.

Ons eigen leven is onlosmakelijk verbonden met dat van onze directe voorouders. Hun leefwijze heeft grote invloed gehad op hun kinderen en kleinkinderen.

Waarom familiegeschiedenis

Wie meer van zichzelf wil begrijpen zal eerst zijn 'wortels' moeten leren kennen.

Hoe vind ik mijn voorouders?

Om te achterhalen van wie u afstamt, kunt u het beste beginnen met het te informeren bij ouders, grootouders en andere familieleden. Zoek naar oude fotoalbums, dagboeken en familiebijbels.

Daarna zijn overheids- en particuliere archieven de aangewezen plaatsen om gegevens te verzamelen.

Om te beginnen zijn de achter- en voornamen en de gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden belangrijk.

Tevens zal kennis van de leefomstandigheden van uw voorouders u een beter inzicht geven in uw voorgeschiedenis.

Uw dagboek is een schakel tussen het verleden en de toekomst "Wat kunt u beter voor uw kinderen en kleinkinderen doen dan uw levensgeschiedenis op schrift te stellen..." (Spencer W. Kimball)

Onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen dezelfde vragen over hun voorouders hebben als wij. Het vastleggen van wat wij dagelijks beleven is daarom een sleutel voor hen, die later naar hun wortels zoeken.

Kijk ook bij familie:   Pison Nederland    of   Pison Belgi