Constructieboodschappers
line

boodschapper 1

Deze boodschapper heeft een windvangend oppervlak van ca. 0,9 m2.
Hij is gemaakt van een eenvoudige aluminium constructie. Het loopwerk bestaat uit een 75 cm lange buis van 8 mm Ø. Aan de voozijde (zie figuur A1 is deze voorzien van een van een plat stukje aluminium gevouwen waarin een uitsparing is opgenomen waar de ligger van het zeil in kan worden vastgezet met behulp van een stukje ventielslang.

Aan de voorzijde (zie figuur A1) is tevens een stukje in vorm gebogen plat aluminium gelijmd waarin het een asje met loopwieltje is bevestigd.

In de buis is een 84 cm lange glasfiber stok gemonteerd van 2 mm Ø. Aan de voorzijde van deze stok is m.b.v. een stukje pvc een open (spiraalvormig) oog gelijmd t.b.v. het onspanningsmechanisme.

Figuur 2 toont het achterste gedeelte van de boodschapper. Ook hier is een stukje in vorm gebogen plat aluminium gelijmd waarin het een asje met loopwieltje is bevestigd, Aan de onderzijde steekt dit echter nog een centimeter uit en is dit van een gat voorzien als bevestigingspunt voor de ontsluiting van bijvoorbeeld een parachute.

Aan de achterzijde zijn tevens twee stukjes aluminiumbuis extra gelijmd t.b.v. het ontsluitingsmechanisme. Het ontsluitingsmechanisme wordt gevormd door deze buisjes (zie figuur A2) en een koolstof stokje van ca. 12 cm. Dit stokje is m.b.v. een stukje ventielslang bevestigd aan de glasfiberstok van 84cm lang. Het geheel is tegen verlies extra geborgt door een touwtje.

 

>voorA01.gif Fig A1

De voorzijde van het loopwerk van boodschapper 1
   
>achterA01.gif Fig A2

De achterzijde van het loopwerk van boodschapper 1
   
   
line

boodschapper 2

Deze boodschapper heeft een windvangend oppervlak van ca. 0,2 m2.
Hij is gemaakt van 2 op elkaar gelijmde aluminium buisjes van 8 mm Ø.
voor01.gif Afb. 1

Het frame van de boodschapper is opgebouwd uit 2 op elkaar gelijmde alluminium buisjes met een diameter van 10mm.

Het onderste buisje is aan de voorzijde voorzien van een uitsparing voor het kruislings bevestigen van de ligger van het zeil (zie afbeelding 3).

Op de beide buisjes is een stukje in vorm gebogen plat aluminium gelijmd waarin het een asje met loopwieltje is bevestigd.
   
voor02.gif Afb. 2

Aan de andere zijde is goed te zien dat een deel van het platte stukje alluminum in een dusdanige vorm is gebogen dat het vrijwel inmogelijk is dat de boodschapper van de vliegerlijn af kan waaien of vallen wanneer de vliegerlijn strak staat.

Aan de voorzijde op de glasfiberstok (diameter 2 mm) is een onderdeeltje van een kroonsteentjebevestigd voorzien van een open oog. Dit deel moet voor het ontspannen van de boodschapper zorgdragen wanneer deze bij het stoppunt boven aan de lijn is gekomen.

   
koppel1.gif Afb. 3

De verbinding tussen de ligger van het zeil en het loopwerk wordt verkregen door....
   
   
   
line

Stootstukje

Wanneer de boodschapper terugkomt naar benden kan dit met grote snelheid gebeuren. Om de boodschapper op te vangen is het dus raadzaam om deze 'zacht' op te vangen.
Ik heb hiervoor van een hengsel van een plastic emmer (een stuk ijzerdraad dus) een vorm van gebogen. De vliegerdraad wordt om deze constructie gewikkeld. Aan het uiteinde is een schuursponsje dubbelgevouwen. Dit sponjse vangt de boodschapper op en zorgt er voor dat deze zonder beschadiging op een 'zachte' manier weer onder aan de lijn terug komt. (Zie de afbeeldingen hieronder).
stop01.gif

stop02.gif
 

Sitemap:
Home | Vliegeren de hobby | Enkellijns vliegers | Vlieger ontwerpen | Boodschapper voor vlieger | Bouwplan boodschapper | Waterraketten | Waterraket linkjes | Lanceerinrichting waterraket | Ontwerp lanceerinrichting | Aquatinten | Lijnetsen | Geocachen

© 2008 Leo Commandeur
bijgewerkt op 20-10-2008