Boodschappers
line

Dit onderdeel is nog niet geheel gereed, waarvoor excuus!

Met een zogenaamde boodschapper is het mogelijk om over de vliegerlijn een object of last, bijvoorbeeld een parachutte richting de vlieger te sturen.
De boodschapper wordt door het zeil over de vliegerlijn naar boven richting de vlieger geblazen. De boodschapper loopt daarbij op 'wieltjes' over de vliegerlijn naar boven. Boven in de buurt van de vlieger stoot de boodschapper tegen een stoppunt aan, waardoor het sluitmechaniek wordt geopend, het zeil en de last los schieten en doordat de wind geen vat meer heeft op het zeil de boodschapper door z´n eigen gewicht weer naar beneden komt.
Ik heb verschllende boodschappers gemaakt, de grootste meet ca. 0,9 m2. Hieronder ziet je een aantal foto´s van deze boodschapper tijdens de klaarmaken en de start.

start01 start02

start03

Het oplaten van een boodschapper trekt zoals uit de foto´s blijkt altijd veel bekijks.

Op de onderstaande foto is te zien hoe een parachutte met een diameter van zo´n 110 cm neer daalt.

chute

 

line

 

boodsch1

Boodschapper met een 'parachutist' omhoog via de vliegerlijn.

   
boodsch2
   
boodsch3

Na het loslaten van de lading en het ontspannen van het zeil komt de boodschapper weer door z´n eigen gewicht langs de vliegerlijn naar beneden.

   

Sitemap:
Home | Vliegeren de hobby | Enkellijns vliegers | Vlieger ontwerpen | Boodschapper voor vlieger | Bouwplan boodschapper | Waterraketten | Waterraket linkjes | Lanceerinrichting waterraket | Ontwerp lanceerinrichting | Aquatinten | Lijnetsen | Geocachen

© 2008 Leo Commandeur
bijgewerkt op 20-10-2008