Familieboek / genealogie

Errata en aanvullingen

Emigranten VS

Huismeester HG huis

Stamreeks

Facebookpagina Balje

Baljé op internet

Familieboek : Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje

en Stamreeks Baljé

| Genealogie Zeeland | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

A. Familieboek : Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje (2012)

Het boek met bovenstaande titel is tijdens de familiedag op 24 november 2012 gepresenteerd. Het boek is samengesteld door Ria Baljé, Willeke (dochter) en Piet (schoonzoon) en is in eigen beheer uitgegeven in een beperkte oplage. Het boek omvat 314 pagina's in full color.
 
Inhoudsopgave

Inleiding

De rode draad
Zijn de Baljé's Hugenoten?
Migratiestromen
Varianten, herkomst en verklaring van de familienaam
Verspreiding van de familienaam in Nederland
Herkomst van de voornamen
Familiewapen
Opzet en verantwoording
Dankwoord
Disclaimer

Afkortingen

Genealogie
1. De oudste generaties
2. Van Flipsebaalje naar Baljé
3. De tak Flissebaalje
4. De loodsentak
5. De Helderse tak
6. De Jacobus- en Johannestak
7. De Zierikzeese tak
8. De waarschijnlijke tak

Personenindex

Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje met foto van Jacobus Johannes Baljé (1901-1943)
 

Uitvoering boek

Formaat: 210 x 29,7 cm (A4)
Uitvoering: genaaid/gebrocheerd in harde kaft (rechte rug)
Kaft: gelamineerd (glans)
Papier: MC silk 135 grs
Aantal pagina’s: 314
Afbeeldingen: 485 in kleur (full color)
Uitgever: in eigen beheer
Lay-out: J.G. Tolboom
Drukwerk: Drukkerij Printshop Ouwehand bv in Leiderdorp

Naamsvarianten

De familienaam Baljé werd op de volgende manieren geschreven. .

 • Balje
 • Baljee
 • Baljuw
 • Ballie
 • Baljeu
 • Flipse baalje
 • Flessebaelje
 • Flipsebaalje
 • Flissebaalje
 • flipsebaelje
 • Philipse Baljé
 • Flipse Baljee
 • Flisse Baljé

 In de Verenigde Staten werd, omdat ze daar diakritische tekens niet kennen, de naam verbasterd tot:

 • Baljay
 • Baljoy
 • Balgee
 • Balgay
 • Balja
 • Balza

De tak Van Flipssebaalje naar Baljé, voortgekomen uit de oudste zoon van Laureys Janssen (de stamvader van de familie Baljé) en Janneken Willems, wordt in de oudste generaties gekenmerkt door de volgende namen:
 
 • Flipse baalje
 • Flessebaelje
 • Flipsebaalje
 • Flissebaalje
 • flipsebaelje
 • Philipse Baljé
 • Flipse Baljee
 • Flisse Baljé

Toch is dit niet de oorsprong van de Flissebaaljes die heden ten dage voortleven. Die zien we in de tak Flissebaalje en is het uiteindelijke resultaat van de volgende variaties die we tegenkwamen:
 

 • Flipsebaalje
 • Vlissebalje
 • Vlissebaalje
 • Vlissebaaij
 • Flissebaey
 • Flissebaaltje
 • Flissebaalie
 • Vlessebaalje
 • Flessebaaje
 • Flessebalje
 • Flipse Balje
 • Philipssevalier
 • Flesje Paaytje

Leiden, Gouda en Rotterdam

In Leiden, Gouda en Rotterdam hebben we ook nog personen met de naam Baljé (en diverse naamsvarianten) gevonden. Zie daarvoor het concept van een fragmentgenealogie afstammend van Antoine Bahé afkomstig uit het land van Artois.

Aangezien we geen connectie hebben gevonden met onze familie en we bovendien geen levende nazaten in mannelijke daarvan hebben getraceerd, hebben we daar geen uitvoerig onderzoek naar gedaan.

Personenindex en bronverwijzingen

Het boek is voorzien van een uitgebreide personenindex (met vermelding van het geboortejaar). Daardoor is het niet alleen voor de familie, maar ook voor genealogen zeer toegankelijk.

Door middel van voetnoten wordt verwezen naar de gebruikte bronnen.

Aangetrouwde families

Het familieboek Baljé is in de kern een genealogie van Laureys Janssen en Janneken Willems. Dat betekent dat alle nazaten van dit echtpaar in de mannelijke lijn zijn uitgewerkt. In sommige gevallen is er een uitzondering gemaakt door families ook in de vrouwelijke lijn door te voeren. Daar is voor gekozen om nazaten die erg betrokken zijn geweest bij het verzamelen van gegevens, documenten en foto’s recht te doen.

Opgenomen zijn extra generaties van de volgende families:
 
 • Claudius
 • De Goederen
 • Harting
 • Van der Heijden
 • Hiele
 • Hoogendoorn
 • Kaliën
 • De Kok
 • De Klerk
 • Luwema
 • Maquelin
 • Meijer
 • Ter Meulen
 • Molema
 • Nederhand
 • Nieuwenhuize
 • Van Oorschot
 • Sepers
 • Smitshoek
 • Springelkamp
 • Van der Vliet
 • Wallart
 • Waller
 • Van Wijk
 • Van Wingaarden
 • Wintraaken

Afbeeldingen

De uitgave is verrijkt met 485 afbeeldingen waarvan 296 (oude) familiefoto’s, 91 familieberichten, 32 krantenknipsels, 49 (fragmenten) van archiefstukken en 17 overige afbeeldingen.

De afbeeldingen zijn niet alleen afkomstig uit Nederland, maar ook uit België en de Verenigde Staten waar sommige familieleden al in de 19e eeuw hun geluk probeerden te vinden.

Achtergrondinformatie

Over bepaalde gebeurtenissen, plaatsen en beroepen wordt in het boek enige historische informatie vermeld. Op die manier is getracht ook een beeld te schetsen hoe en waar men leefde, woonde en werkte.

Over de personen is getracht zoveel mogelijk achtergrondinformatie te vermelden. Doordat Ria zeer veel hulp heeft gekregen van de familie zijn er en naast de grote hoeveelheid foto's (zeker van de huidige tijd), familieverhalen en anekdotes in het boek opgenomen om zo een (tijds)beeld van die personen te schetsen.

Beroepen

Aangezien de herkomst van de familie in de provincie Zeeland ligt zijn veel beroepen gerelateerd aan het water.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan beroepen bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), scheepvaart, marine en het loodswezen.

In de scheepvaart zien we beroepen als machinist, matroos, scheepstimmermansknecht, stoker en scheepmaker.

Aan de hand van zogenaamde loodsstaten hebben we de loopbaan van de loodsen kunnen achterhalen.

Emigranten

In de 19e en 20e eeuw zijn enige familieleden geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika. Kennelijk had men daar moeite met de schrijfwijze en het uitspreken van de familienaam (zie hierboven). 
Ondanks het moeilijke en tijdrovende speurwerk naar nazaten van deze emigranten is het door gebruik van internet gelukt nazaten tot in de huidige tijd (soms in de vrouwelijk lijn) te achterhalen. Daardoor is het ook gelukt om van sommigen oude foto's en familieverhalen te verkrijgen.

Ook vonden we familieleden terug in België die we met hulp hebben kunnen achterhalen. Daarnaast verbleven er familieleden enige tijd in Indië.

Cornelis Jacobus Baljé, huismeester Heilige Geest- of Proveniershuis in Rotterdam

Tijdens ons onderzoek naar de familie Baljé bleek dat Cornelis Jacobus Baljé van 1911 tot 1924 binnenvader / huismeester is geweest van het Heilige Geest- of Proveniershuis (oude mannenhuis) aan de Gerard Scholtenstraat 135 in Rotterdam.

In het archief van dat huis bevindt zich o.a.:
de Instructie voor den Huismeester en de Huismeesteres van het Heiligegeesthuis d.d. 31 maart 1898.

Deze instructie trad in werking op 1 april 1898 toen het kleinere Heilige Geesthuis in de Gerard Scholtenstraat feestelijk werd geopend en volgens de traditie betrokken werd door dertien oude mannen.
Omdat we niet de gehele tekst, maar slechts één artikel, in het boek hebben opgenomen geven we op onze website de tekst van de instructie integraal weer zodat anderen hiervan ook kennis kunnen nemen.
In het boek treft u uiteraard meer informatie aan over Cornelis Jacobus Baljé incl. een foto van hem en zijn vrouw en de oude mannen.

Hugenoten

Vaak wordt overigens verondersteld dat de familie afstamt van Hugenoten, maar daar is tot op heden geen bewijs voor gevonden. De stamvader Laureys Jansen trouwde in 1677 met Janneken Willems in Ritthem, al voor de opheffing van het Edict van Nantes van 1685.
In het boek is nog wel een passage opgenomen over de migratiestromen uit de zuidelijke Nederlanden van voor die tijd o.a. door de val van Antwerpen in 1585.

B. Stamreeks Baljé

Onderstaand de stamreeks van Hendrica Baljé (Willeke's moeder).

Stamreeks Hendrica Baljé

 1. Hendrica Baljé, dochter van Jacobus Johannes Baljé (II, zie foto hierboven) en Willempje Kaptein.
  Hendrica is getrouwd met Hendrik Smitshoek, zoon van Matthijs Smitshoek (boer) en Teuntje Kleinjan.
   

 2. Jacobus Johannes Baljé, metaaldraaier bij de marine, geboren Vlissingen 26.12.1901, overleden Den Helder 20.2.1943, begraven Den Helder, zoon van Jacobus Johannes Baljé (III) en Neeltje Maria de Kreek.
  Jacobus is getrouwd Rotterdam 18.7.1928 met Willempje Kaptein, geboren Rotterdam 28.5.1900, gedoopt Rotterdam 29.6.1900, overleden Rotterdam 28.3.1984, begraven Rotterdam, dochter van Hendrik Kaptein (betonwerker) en Hendrica Trouw.
   

 3. Jacobus Johannes Baljé, klinkerbaas scheepswerf, geboren Terneuzen 3.3.1879, overleden Nieuw-Lekkerland 16.7.1964, natuurlijke zoon van Jacobus Johannis Baljé (IV) en Maria Margrieta Wallart.
  Jacobus is getrouwd Vlissingen 5.4.1901 met Neeltje Maria de Kreek, geboren Middelburg 5.4.1876, overleden Nieuw-Lekkerland 19.9.1967, dochter van Hendrik de Kreek en Neeltje van Dijk.
   

 4. Jacobus Johannis Baljé, matroos, loods en stuurman, geboren Vlissingen 10.2.1847, overleden Rotterdam 19.11.1889, zoon van Jacobus Johannes Baljé (V) en Rebecca Schmidt.
  Jacobus is getrouwd Rotterdam 2.2.1870 (1) met (en gescheiden Middelburg 11.10.1876 van) Gommaria Maria Johanna Mathot, geboren Middelburg 2.11.1850, dochter van Bernardus Adrianus Mathot en Julie Catharina Bourdeau (winkelierster).
  Jacobus had een relatie (2) met Maria Margrieta Wallart, geboren Vlissingen 14.2.1854, overleden Vlissingen 28.1.1937, dochter van Barend Cornelis Waller en Anna Margrieta van Graafeijland.
   

 5. Jacobus Johannes Baljé, huistimmerman en winkelier, geboren Vlissingen 21.9.1817, overleden Vlissingen 6.7.1852, zoon van Lourens Baljé (VI) en Alida Cornelia Feij.
  Jacobus is getrouwd Vlissingen 17.1.1838 met Rebecca Schmidt, winkelierster, geboren Vlissingen 31.12.1819, overleden Vlissingen 5.3.1883, dochter van Frans Hendrik Schmidt (winkelier) en Sara Zoeteman.
   

 6. Lourens Baljé, metselaarsknecht, timmerman en scheepstimmerman, geboren Vlissingen 28.4.1793, overleden na 13.3.1857, zoon van Jacobus Baljé (VII) en Arenddina Huijssoon.
  Lourens is getrouwd Vlissingen 20.10.1813 met Alida Cornelia Feij, geboren Vlissingen 2.4.1796, dochter van Jean Feij (commies) en Jozina IJzenbrand.
   

 7. Jacobus Baljé, koopman en kuiper bij de marinewerf te Vlissingen, geboren Ritthem 1.7.1763, gedoopt Ritthem 3.7.1763 (doopgetuigen waren Hendrik Baljee en Francina Hendrikse), overleden Vlissingen 26.10.1845, zoon van Lauris Baljé (VIII) en Maria van Oosten.
  Jacobus is getrouwd Vlissingen 2.7.1785 met Arenddina Huijssoon, geboren Middelburg 9.5.1766, gedoopt West-Souburg 11.5.1766 (doopgetuigen waren Dignus van der Sweek en Elizabeth Blanker), overleden Vlissingen 8.7.1853, dochter van Aarnout Huijssoon en Adriana van der Sweek.
   

 8. Lauris Baljé, kuipersknecht, geboren Middelburg-Noordmonster, overleden na 26.3.1766, zoon van Jacobus Lauwerse (IX) en Francijntje Hendriks.
  Lauris is in ondertrouw gegaan Biggekerke 17.9.1757 en getrouwd Ritthem met Maria van Oosten, geboren Ritthem 13.2.1733, gedoopt Ritthem 15.2.1733, overleden na 13.10.1787, dochter van Joos van Oosten en Tanneke de Korte.
   

 9. Jacobus Lauwerse, geboren ca. 1690, zoon van Laureys Jansen (X) en Janneken Willems.
  Jacobus was gehuwd met Francijntje Hendriks.
   

 10. Laureys Jansen.
  Laureys is getrouwd Ritthem 8.9.1677 met Janneken Willems, gedoopt Ritthem 11.3.1657, dochter van Willem Cornelis Willemsen en Jannetje Abrahams Verhage.

C. Baljé op internet


Copyright ©: 1997-2017 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 13 september 2017.


home | e-mail | Genealogie Zeeland