books

Bibliografie van Groningen


Deze aanzet tot een bibliografie is gemaakt door Harm Selling. Doordat er weinig bezoekers op deze pagina kwamen besloot hij dit bestand van zijn site te verwijderen.

Wij zijn echter van mening zijn dat de geboden informatie nuttig kan zijn voor de genealogen die onderzoek doen in Groningen en wij vinden daarom dat deze pagina op internet beschikbaar zou moeten blijven. Bovendien vinden wij het een aanvulling op onze Groningse pagina. Na overleg met Harm hebben wij het bestand van hem gekregen en aan onze site (Groningse pagina) toegevoegd.

Wij vernemen graag of anderen die mening ook zijn toegedaan.

Deze bibliografie is niet volledig.

Onderstaande publikaties zijn over het algemeen niet (meer) leverbaar via de reguliere boekhandel.


Algemeen


Bibliografie van Groningen, jaardeel 1996. - Groningen-Haren : Boekhandel Boomker, 1997. - ISBN 9071809455. - 110 p.

Duizend jaar Gronings taallandschap : talige ontwikkelingen in cultuurhistorisch perspectief / H. Feenstra. - Bedum : Profiel, 1998. - ISBN 9052941599

Gemeente atlas van de provincie Groningen : naar officieele bronnen bewerkt / J. Kuyper. - herdr. - Groningen : Foresta, 1987. - Oorspr. uitg.: Leeuwarden: Suringar, 1867.

De golven bedwongen, de dalen niet geteld / A. Boerma. - Groningen : Reco. - 176 p.
Tweehonderd jaar zeevaartonderwijs in Groningen.

Grafschriften in Stad en Lande / door Jhr. Mr. J. A. Feith, Prof. Dr. C. H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen, en Dr. G. A. Wumkes. - Gedrukt in Groningen, 1910, bij de stoomdrukkerij van J. B. Wolters.
De inhoud is gelijk aan de reeks van Bloys van Treslon Prins en Belonje: beschrijvingen van graven en andere inscripties in en aan kerken, maar dan voor Groningen. Alleen als je voorouders hebt die in de kerk zijn begraven is dit een nuttig boek. Er staan veel patroniemen in vermeld.

Groningen op z'n kop : Groninger landschappen vanuit de lucht / J. Meijering. - Groningen : Noorderbreedte ; Van Dijk & Foorthuis Regio PRojekt, 1992. - 71 p. - ISBN 90-5028-030-7

Groningen : gids voor cultuur en landschap / T. Hartman, F.C. Kornack. - Bedum : Profiel, 1994. - 280 p. - ISBN 90-5294-103-3

Groninger kloosters / onder red. van C. Tromp. - Groningen : Rijksarchief Groningen, 1989.

Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600 / F. Post. - Bedum : Profiel, 1997. - 220 p. - ISBN 9052941556.

Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. - jrg. 1 (1954) - ... - [S.l.] : Stichting Gruoninga, 1954-... - ISSN 0165-8840.

HuppelDePup : mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging. - Jrg. 1 (jan. 1994) - ... - [S.l.] : Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen en Noord-Drenthe, 1994-... - Verschijnt 3 X per jaar. - ISSN 1380-7277. (Is vanaf 2008 verder gegaan onder de naam Roots@Groningen)

Inventaris van de archieven van de Groninger Maatschappij van Landbouw, haar voorgangers, afdelingen en dochterinstellingen, 1837-1969(1984). Groningen : Rijksarchief Groningen, 1987.

Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in de provincie Groningen, (1666) 1670-1961(1978) / onder red. van J.J.J. Beek, J. Folkerts en H. de Raad. - Groningen : Rijksarchief Groningen, 1988.

Inventaris van de archieven van kloosters in de provincie Groningen / door S. Hiddema en C. Tromp. - Groningen : Rijksarchief Groningen, 1989.

Inventaris van het archief van de Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen, (1583)1782-1973 / door F.C.J. Ketelaar - Groningen : Rijksarchief Groningen, 1988.

Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen / [sament.: Albert Buursma, Menno de Lange, Gerben de Vries]. - [Groningen] : Stichting Vrienden van de Groninger Archieven, 1991. - 28 dl.

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groninger steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900 / Piet Lourens, Jan Lucassen. - Groningen : Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987. - X, 170 p. - ISBN 90-6243-068-6

Naar school in de Ommelanden : scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden (ca. 1500-1795) / J. Bottema. - Bedum : Profiel, 1999. - 224 p. : ill. -
Het boek bevat een bijlage met 1300 Ommelander schoolmeesters, gerangschikt per kerspel in chronologische volgorde. Deze gegevens, aangevuld met genealogische bijzonderheden, zijn verder verwerkt in een alfabetische namenlijst.
Te bestellen bij: Uitgeverij Profiel, tel. 050-3012144, fax. 050-3012723, email: info@profiel.nl

Nederlanders in Amerika : een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika / J. van Hintew. - Groningen, 1928. - 2 dln.
Veel informatie over Groningse en Friese boeren die emigreerden naar de Verenigde Staten.

Sport en spel in Groningen 1926-1986 / samenst.: Ad van Dongen, teksten: Ad van Dongen, Kees van der Hoef, Diederik Idema. - Groningen : SSB, 1986. - 352 p. - ISBN 90-768-1004-5

Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen / uitg. door de Vereniging Stad & Lande. - Groningen : Cultuur-Historische Vereniging Stad & Lande. - Verschijnt 4x per jaar.

Vier eeuwen turfwinning : de verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950 / door Dr. Gerding. - Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwuniversiteit, 1995. - (Reeks/serie: A.A.G. Bijdragen Hes studia historica nr. 35). - Tevens proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen 1995 en deel XVII van HES Studia Historica. - ISBN 90 6194 29 85


Appingedam


Burgerboek van de stad Appingedam, 1619-1808 / W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. - Groningen : Blafferd, 1995. - 96 p. - (Groningen bronnen en toegangen ; nr. 10)

Appingedam, stad in Fivelingo : groot fotoboek over toen en nu / Frans E. Banga. - Groningen : Banga Book Productions, cop. 1996. - 92 p. - ISBN 90-802467-4-3


Beerta


Boerderijen en hun bewoners. - [S.l.] : Groninger Maatschappij van Landbouw, afdeling Beerta, [1968]. - 549 p.

Boerderijen en hun bewoners (aanvulling) : boek II / samengest. door Th.P.E. de Klerck en O.Chr. Mellema. - [S.l.] : Groninger Maatschappij van Landbouw, afdeling Beerta, [1976]. - 231 p.

Boerderijen en hun bewoners deel 3 : met de dorpen: Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg, Nieuweschans, Oostwold, Finsterwolde, omliggende polders. Het bevat meer dan 300 pagina's en 200 foto's in kleur.
Dit boek verschijnt medio juni 1999.


Bellingwolde


Zie ook: Nieuweschans

Bellingwolde vroeger en nu. - Uitgegeven door de afdeling Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan (1854-1979). - Groningen : Drukkerij van Denderen.

Bellingwolde in oude ansichten / door F. Kruiter-Steenhuis ... [et al.]. - 2e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1986. - 1e dr.: 1981. - ISBN 90-288-4230-6


Bourtange


Zie ook: Vlagtwedde

Geschiedenis van de vesting Bourtange / door N. Heijligenberg en G. Overdiep. - [S.l.] : [s.n.], 1968. - Overdr. uit: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - Jrg. 67 (1968), afl. 2

Een eeuw Bourtange : Bourtanger bevolking kijkt in het verleden. - [S.l. : Werkgroep voor leermogelijkheden van Plaatselijke Belangen, 1977], 126 bl.

Bourtange : door oude luister een nieuwe toekomst. - Vlagtwedde : Stichting Vesting Bourtange, 1979. - 14 p.

Bourtange : de geschiedenis van de vesting Bourtange. - Hoogezand : Stubeg, [ca. 1982], 24 p. - ISBN 90-6523-006-8

Bourtange : schans in het moeras en Chronique de Bourtange / Geeske S. Koeman-Poel. - Hoogezand : Stubeg, 1983. - 184 p. - ISBN 90-6523-011-4

Bourtange / [tekst: Karin van den Berg]. - Utrecht : Stichting Matrijs, cop. 1987. - 24 p. - (Matrijs kijkgids ; 4). - ISBN 90-70482-46-0

De vesting Bourtange herbouwd / G. Overdiep, H.R.J. Conens. - Groningen : Regio-PRojekt, 1993. - 21 p. - ISBN 90-5028-032-3

Naar de openbare school in Bourtange : het 75-jarig bestaan van de Willem Lodewijckschool / [boekcommissie: G. Borgeld-Hiller ... et al. ; tekstadvies: R.J. Elema ; red.: J.D.R. van Dijk]. - Groningen Regio PRojekt, 1994. - 93 p. - ISBN 90-5028-048-X

Schans op de grens : Bourtanger bodemvondsten 1580-1850 / red.: J.J. Lenting, H. van Gangelen, H. van Westing ; [foto's: T. Dijkstra ... et al. ; tek.: J.E. Dilz ... et al.]. - Sellingen : Stichting Vesting Bourtange, 1993. - 632 p. - ISBN 90-9006225-4


Delfzijl


Ze waren onder ons : 300 jaar joden in Delfzijl, 1642-1942 / Jaap Bottema. - Delfzijl : [s.n.], [1980]. - 157 p.

Delfzijl 1940-1945 : een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting / Franz Lenselink. - Bedum : Profiel, 1995. - 55 p. - ISBN 90-5294-119-X


Eenrum


Eenrum / eindred. D.M.J. Molenaar. - Stichting Ainrom nait van Guster 2000 jaar, 1999. - 232 p. - ISBN 90-90126473

Historie van Eenrum van prehistorie en archeologie, kerk, kerspel, over heren, oorlogen, rampen, het bestuur, het onderwijs etc.


Eexta


Eexta : kerk en karspel in het Oldambt / Jan P. Koers. - Eexta/Nieuw-Scheemda : Nederlands Hervormde Kerk, 1994. - 168 p.

De geschiedenis van het onderwijs in Eexta / E. Tjaden en C.B. Waalkens. - Scheemda : Meinders, 1995. - 114 p.


Finsterwolde


De graanrepubliek / door Frank Westerman. - Uitgeverij Atlas, 1999. - ISBN 9045003627.

Reconstructie van de geschiedenis en de ideologieën van Oost-Groningen en met name Finsterwolde.


Groningen


De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1855 : een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan / B.D. Poppen. - 2004
ISBN 90-808503-1-4
Voor meer informatie: www.bdpoppen.nl.

Geschiedkundige beschryving der Stad Groningen 1040-1600 en 1600-1856 / Dr.E.J.Diest Lorgion. -roningen : Foresta, 1974. - Herdruk van het origineel uit 1852 en 1857

Inventaris van de archieven van Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1968(1970) / door J.J. Hoogstins. - Groningen : Rijksarchief in Groningen, 1986.

Inventaris van het archief van de Bisschop van Groningen : gedeponeerde stukken uit het archief van de aartsbisschop van Utrecht, 1853-1956 / door B. Looper ; met medew. van W.J. Kuppers. -Groningen : Rijksarchief Groningen, 1988.

Serie Groninger Bronnen en Toegangen.

dl. 01. Burgervaandelen van de stad Groningen : een bevolkingslijst uit 1659 / W. G. Doornbos en D.F. Kuiken. - Groningen.
dl. 02. Groninger repertorium van familiewapens : familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 19.00 / W.G. Doornbos. - Groningen : Uitgeverij Concordans, 1984.
dl. 03. Naamsaanneming in Groningen : de registers van naamsaanneming van de provincie Groningen 1811-1826 / P.J.C. Elema. - Groningen, 1994. dl. 04. Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen / R.H. Alma en W.G. Doornbos. - Groningen, 1994.
dl. 13. Gildrechtboek van de stad Groningen, 1434-1710 / door W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. - Groningen : Uitgeverij Transsumpt, 1996.
dl. 14. Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731 / door W.G. Doornbos en P.J.C. Elema. - Groningen : Uitgeverij Scheepsjournaal, 1996.
dl. 15. Oldambster Warfsminuten 1563-1592.
dl. 16. Scheepsverkopingen 1572-1629 / door W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. - Groningen : Uitgeverij Scheepsjournaal, 1996.
dl. 17 Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810, deel 1 / door W..G. Doornbos. Groningen : Uitgeverij Geldklopper, 1999.
dl. 20. Lidmatenboek van de Hervormde gemeente te Groningen 1594-1660 / door W. G. Doornbos et al.
dl. 21. Index op de lidmaten van de stad Groningen / door W.G.Doornbos. et al. dl 24. Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1483/1484-1811 / door W.G. Doornbos. - 2000.
dl 25. Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1635-1701 / door W.G. Doornbos en Frouke Veenstra. - 2000.
dl 29. Register op het lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen / door W.G. Doornbos . - 2000.
dl 30. Ondertrouwboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1635-1701 / door H. Hartog en D.F. Kuiken. - 2000.

Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997 / M. Greven, Y. Kramer en J. Wiersma. - Assen : Van Gorcum, 1997. - ISBN 9023232925. - (Groninger Historische reeks; nr. 15).

Straten en pleinen, singels en stegen : Groningen binnen de wallen / door K. Feringa. - ISBN 905028051X


Heiligerlee


Monument Graaf Adolf : Rijksmonument ter nagedachtenis van de Slag bij Heiligerlee in 1568 / uitg. door de Rijskgebouwendienst Directie Noord. - 40 p.


Hellum


Zie ook: Slochteren

Hellum : een parel in de Woldstreek / E. Barels ... [et al.]. - Scheemda : Actief Scheemda, 1985. - 132 p. - ISBN 90-71121-09-7


Hoogezand-Sappemeer


Borgen en Hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer. - Hoogezand-Sappemeer : Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o., 1996. - ISBN 90-5294-1416
Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer W.A.H. Rozema, Noordersingel 24, 9601 CJ Hoogezand, Tel.: 0598 - 394512, e-mail: histverhosap@gmail.com

Nieuw van de Bijl : driehondervijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999 / door Ger Blijham en Wicher Kerkmeijer. - Groningen : Stichting IHS Maritiem, 1999. - 250 p. : 150 ill. - ISBN 90-5294-181-5
Het wel en wee van de Groningse scheepsbouw in negen hoofdstukken.
Informatie bij: de heer K.G. Bos, Nutsstraat 15, 9601 CP Hoogezand.


Leek


Nienoord : historie van een Groninger borg / Reinder Hovinga. - Groningen : Banga Book Productions, 1997. - 80 p. - ISBN: 90-80246751.
Te bestellen bij:
F.E. Banga, Verl. J.A. Feithstraat 18a, 9725 AT Groningen, tel.: 050-5253730

De Leek (3 delen) / door E.C. Geerdink-van der Worp. - Enschede : Geerdink-van der Worp, 1998.
Te bestellen bij:
Mevr. E.C. Geerdink-van der Worp, Perikplein 45, 7512 JD Enschede, tel. 053-4322291.


Meeden


Meeden : geschiedenis van een Gronings dorp / schrijvers: S.H. Achterop, P. v.d. Wal, G.G. Wolthuis. - Groningen : Kleine der A 4, V.R.B. Offsetdrukkerij, 1969. - 536 p. - uitg. door de afd. Meeden der Groninger Maatschappij van Landbouw

Gereformeerde kerk, Meeden, 1836-1986 / [H. Beishuizen en J.B. Niemeijer]. - [S.l. : s.n., 1986]. - 28 p.

Meeden in oude ansichten / door H.A. Spelde. - 2e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1986. - 38 bl. - 1e dr.: 1975. - ISBN 90-288-4268-3

Jubileumboek V.V.Meeden : het 60-jarig bestaan op 1 augustus 1989 : de geschiedenis, anekdotes, elftalfoto's etc. / samenst.: S. Molema, J. Roemeling. - [Meeden : s.n., 1989]


Nieuwe Pekela


Zie ook: Oude Pekela

Een beeld van een school : Mulo, Ulo, MAVO : Nieuwe Pekela, 1917-1982 / [tekst: A. Tiktak]. - [S.l. : s.n., 1982]. - 36 p.

125 jaar Christelijk Onderwijs in Nieuwe Pekela : Groen van Prinstererschool. - Bedum : Profiel, 1983. - 88 p. - ISBN 90-70287-12-9

Kroniek van Pekela (1558) 1599-1999 : 400 jaar geschiedenis van Pekela in chronologische volgorde / door Dick Kuil. - Ten Boer : Dick Kuil, 1999. - 624 p.

Nieuwe Pekela in oude ansichten, deel 2 / door G. Leffers. - 2e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1986. - 1e dr.: 1986. - ISBN 90-288-3930-5

Nieuwe Pekela in grootmoeders tijd / door G. Leffers. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, cop. 1992. - ISBN 90-288-5508-4


Nieuweschans


Nieuweschans, Oudeschans, Bellingwolde : te voet, op de fiets, met de auto/ [auteur: Trijnie Hartman]. - Groningen : Van Dijk en Foorthuis/Regio Project, [ca. 1990]. - 72 p.


Nieuwolda


Boerderijenboek Nieuwolda / Nieuw Scheemda
Uitgegeven door de Stichting Landbouwhistorie, 1998. - ISBN 90-72672-44-5
Dit is een vervolg op de uitverkochte delen 1 en 2.


Noordbroek


Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek / [samenst. T.E. Boelema-Diddens ... et al. ; tekstbijdragen J. Annema-Kalsbeek ... et al.]. - Zuidbroek : Stichting Boerderijenboek Oosterbroek, 1990. - ISBN 90-9003-104-9


Noorddijk


De kerk te Noorddijk / K. Holstein. - uitgegeven door K. Holstein.


Onstwedde


Uneswido in Westerwalde : historisch gedenkboek "Onstwedde 1100" / onder red. van K. Meijer. - [Onstwedde : s.n., 1977]. - Uitg. onder auspiciën van de Stichting "Ocrea"-Onstwedde

Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 dl 4 : het kerspel Onstwedde. dl 1 Het dorp / C.J. Wegman en R.M.A. Wegman. - [Wierden : s.n., 1995]. - 622 p.

Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 : dl. 5: het kerspel Onstwedde : dl 2 de gehuchten / C.J. Wegman en R.M.A. Wegman. - [Wierden : s.n., 1998], 544 p. -
Hierin worden behandeld: ten Campe, de Onstwedder molen, de Höfte, Wessinghuizen (ged.), ter Wupping, ter Sterenborg, Smeerling, Ellersinghuizen (ged.) en Mussel.


Oude Pekela


Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela / door T. Borgesius. - Groningen : Het Ommelander Antiquariaat, 1983. - Fotomechanische herdr. van de oorspr. uitg.: Groningen : Wolters, 1877. - ISBN 90-70900-01-7

Oude Pekela in oude ansichten, deel 1 / door H. Frericks. - 2e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1986. - 38 bl. - 1e dr.: 1972. - ISBN 90-288-3982-8

Oude Pekela in oude ansichten, deel 2 / door G.J. Brunink. - 2e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1986. - 38 bl. - 1e dr.: 1978. - ISBN 90-288-3983-6

De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991 / door D. Kuil en R.E.F. Sanders. - Oude Pekela : Reüniecommissie St. Willibrordusschool, 1992. - 110 p. - ISBN 90-900-5287-9


Oudeschans


Zie: Nieuweschans


Scheemda


Scheemda in oude ansichten / door D. Glazenborg. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1971. - 38 bl. - ISBN 90-288-4023-0

Scheemda / door J.P. Koers. - Scheemda : Actief Scheemda, 1984. - 120 p.

De hervormde kerk van Scheemda / J.P. Koers. - Scheemda : Actief Scheemda, 1988. - 48 p.

150 jaar Gereformeerde Kerk Scheemda / J.P. Koers. - [Scheemda : Meinders, 1990]. - 136 p. - ISBN 90-72672-05-4


Schildwolde


Zie ook: Slochteren

Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde / Anneke M. Teule-Veldkamp, Jaap D. Wildeman, Geert de Wit. - Bedum : Profiel, 1994. - 208 p. - ISBN 90-5294-117-3


Sellingen


Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 dl 1 : het kerspel Sellingen / C.J. Wegman en R.M.A. Wegman. - 2e herz. dr. [Wierden : s.n., 1997]. - 416 p.


Siddeburen


Zie ook: Slochteren

Siddeburen 1939-1945 : een kroniek van gebeurtenissen uit mobilisatie, oorlog, bezetting en bevrijding / verzameld en ingeleid door A.H. Walraven. - [S.l. : s.n.], 1975

1000 jaar Siddeburen / [Hans Seidel]. - [Steendam : s.n., 1976]. - 36 p.

De Openbare Lagere School te Siddeburen. - Bedum : Profiel, 1983. - 88 p. - ISBN 90-288-3306-4

Parenteel Slagter : nakomelingen van een slachtersfamilie te Siddeburen (ca. 1665-1997) / W.G. Doornbos, R. Slagter en G.C.M. Slagter-de Groot. - 1998
In dit boek alle nakomelingen van Albert Hindriks uit Siddeburen (ca. 1700). Behalve Slagter ook de familienamen Hollander, Huzeling, Moedt, Schuitema en Slachter.
Nadere informatie bij: R. Slagter en G.C.M. Slagter-de Groot, Weteringsingel 13, 3353 GX Papendrecht.

Siddeburen in woord en beeld : historisch fotoboek / Hindrik Blaauw. - Bedum : Profiel, 1990. - 144 p. - ISBN 90-5294-010-X


Slochteren


De stoomtram van Groningen over Slochteren naar Wagenborgen / door K. ter Laan. - Groningen : Vredevoogd, 1902. - 32 p.

Geschiedenis van Slochteren / K. ter Laan. - Groningen : Oppenheim, 1962. - 349 p.

De gemeente Slochteren in vroeger tijden / Frans Banga. - Groningen : Technipress, 1983. - [82] p.

Slochteren in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Steendam, Leentjer, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Slochteren, Kolham, Scharmer en Harkstede / Tj. Diekema. - 4e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1985. - 76 p. - 1e dr.: 1973. - ISBN 90-288-3306-4

Gemeente Slochteren, veranderd gezicht, 1900-1985 / Frans Banga. - Groningen : Technipress, [ca. 1986]

70 jaar voortgezet onderwijs in Slochteren / samengest. door Aly Swart-Hanssen. - Veendam : Staalboek, 1989. - 64 p. - ISBN 90-72938-02-X


Stadskanaal


Nostalgisch gezicht Stadskanaal / [samenst. Theo Miedema]. - Groningen : Metex, [198?]


Ten Boer


Fotoboek Ten Boer : een historisch overzicht / samenst.: E. Veldman ... [et al.]. - 2e dr. - Bedum : Profiel, 1983. - 95 p. - ISBN 90-70287-06-4


Ter Apel


Het klooster Ter Apel / A.T. Schuitema Meijer. - Groningen : Wolters, 1966. - Uitgave van Stad en Lande

Ter Apel, daar en toen / D. Wolf. - Stadskanaal, Roorde 1985. - ISBN 90-70171-43-9

Gedane zaken in Ter Apel / D. Wolf. - Ter Apel : Sturing, 1996. - ISBN 90-803489-1-0

De Kille Ter Apel / D. Wolf. - Ter Apel : Sturing, 1998.- ISBN 90-8034-829-9

Van Klooster en Karspel, van Ter Apel tot Sellingen : uitg. t.g.v. 75 jarig bestaan RABObank Ter Apel / door H.W. van de Ploeg, D. Wolf e.a. - eigen uitgave, 192 blz

Van veensoldaat tot Pools bevrijder Ter Apel 1940-1945 / P.Smit e.a. - Bedum : Profiel. - ISBN 90-5294-1203


Veendam


Wandelen tussen de daipen van Veendam / [tekst en samenst.: Dirk Mulder... [et al.]. - Veendam : Veenkoloniaal Museum, 1986. - 30 p. + fotobijl.

Veendam : parel van de Groninger Veenkoloniën / F.E. Banga. - Bedum : Profiel, 1988. - 318 p. - ISBN 90-70287-54-4

De kleinste Winkler Prins : 125 jaar voortgezet onderwijs in Veendam. - [Veendam] : Stichting Winkler Prins 125, 1991. - 119 p.

Beelden van Veendam : een overzicht van beelden in de gemeente Veendam met beschrijving en plattegrond / [red.: Bernard Schaap]. - Veendam : Stichting Beeldende Kunst Veendam, 1992

Een eeuwige spil in de samenleving : een overzicht van 100 jaar voetbal en maatschappij in Veendam, over de periode 1894-1994 / samenst. en red.: Willem Molema. - Veendam : Stichting Eeuwfeest Veendam 1894, cop. 1994. - 272 p.

K & J Wilkens Veendam : een bedrijfsgeschiedenis / Dorien A. Knaap. - Veendam : Vereniging van Nazaten van Klaas en Jan Wilkens, cop. 1995. - 142 p. - ISBN 90-9008658-7

Aanzien doet gedenken : oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank / E. Schut. - Groningen : Regio-PRojekt/Rijksarchief Groningen, 1995. - 48 p. - ISBN 90-5028-060-9

Op eigen benen : beeld van tweehonderd jaar katholieke kerk in Veendam / Ariën Prins. - [Gieterveen : Tingen Public Relations, 1995]. - 198 p. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Parochie Maria ten Hemelopneming Veendam-Wildervank. - ISBN 90-800416-3-7

Aanzien doet gedenken : oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank / E. Schut. - Groningen : Regio-PRojekt ; Rijksarchief Groningen, 1995. - 48 p. - ISBN 90-5028-060-9

Straatnamen in de gemeente Veendam : van Acacialaan tot Zwarthalszwaan / [red.: J. Jansen-van Wijk]. - Veendam : Gemeente Veendam, [1995]. - 88 p.


Vlagtwedde


Vlagtwedde in oude ansichten / door J.R. Bruning en R. Kraai. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1978. - 76 p.

De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, ... een herinnering / Geeske S. Koeman-Poel. - Scheemda : Actief Scheemda, 1985. - 103 p. - ISBN 90-711021-05-4

Onder de Clockeslach van Vlachtwedde / S.H. Achterop ... [et al.] ; eindred.: J.H. Kwak. - Scheemda : Actief Scheemda, 1985. - 176 p. - ISBN 90-71121-07-0

Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 dl 2 : het kerspel Vlagtwedde. dl 1 Het dorp Vlagtwedde / C.J. Wegman en R.M.A. Wegman. - [Wierden : s.n., 1993]. - 463 p.

Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 dl 3 : het kerspel Vlagtwedde. dl 2 De gehuchten / C.J. Wegman en R.M.A. Wegman. - [Wierden : s.n., 1994]. - 480 p.


Wagenborgen


Zie: Slochteren


Westerwolde


Mit de werelt mit : Waterschap Westerwolde 1901-1968 / Jelle Hagen. - Groningen : Regio-Projekt, 1997. - ISBN 9050281001.

Woningtoestanden in Westerwolde / H.E. Rookmaker. - Groningen : De Waal, 1924. - 88 p.

Westerwolde / Jan W. Hiskes. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, cop. 1984. - 176 p. - (Triangelreeks). - ISBN 90-239-2789-3

De geschiedenis van Westerwolde / samenst.: Henriëtte Vos, red.: J.R. Bruning, W.H. van der Ploeg. - Stadskanaal : Stichting Streekhistorisch Centrum, 1988. - 22 p. - (Centrumles ; 3)

Bronnen voor de geschiedenis van Westerwolde / H. Gras. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1991. - 292 p. - ISBN 90-5028-018-8

Het landschap / J.J. Delvigne en G.J. Koopman. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1991. - 141 p. - (De geschiedenis van Westerwolde ; 1). - ISBN 90-5028-021-8

De bevolking / A.C. van Oorschot. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1992. - 151 p. - (De geschiedenis van Westerwolde ; 2). - ISBN 90-528-031-5

De middelen van bestaan / F. Post, A.C. van Oorschot ; met medew. van J.J. v.d. Heide. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1993. - 189 p. - (De geschiedenis van Westerwolde ; 3). - ISBN 90-5028-039-0

De kerken / A. Buursma ; met medew. van O.S. Knottnerus. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1995. - 176 p. - (De geschiedenis van Westerwolde ; 4). - ISBN 90-5028-059-5

Bestuur en rechtspraak / Jacqueline Kampman en Paul Brood. - Groningen : Stichting Gebroeders Hesse Fonds ; Van Dijk & Foorthuis, 1995. - 160 p. - (De geschiedenis van Westerwolde ; 5). - ISBN 90-5028-070-6


Wildervank


Zie: Veendam


Winschoten


Voor leek en arts : Winschoten : eene herinnering aan de cholera in 1866 / T. Haakma Tresling. - Winschoten : Van Eerde, 1892. - 16 p.

Uit Winschoten's verleden : beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden / door J.H. Timmer en F.C. Oostman. - Winschoten : Van der Veen, [1950]. - 334 p.

Gymnasium Winschotanum : gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1832-1957 / onder red. van E.J. Jonkers, Th.P.E. de Klerck, A.F. Mellink. - [Winschoten : s.n., 1957]. - 140 p.

Kent u ze nog... de Winschoters / door T. Potjewijd. - 4e dr. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1987. - [156] p. - 1e dr.: 1975. - ISBN 90-288-4164-4

Winschoter herinneringen : kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940 / door Dick Zwiers. - Scheemda : Actief Scheemda, 1987. - 104 p. - ISBN 90-71121-12-7

Door oud Winschoten naar de Nederlanden : samengesteld uit herinneringen, overleveringen en gegevens en verhalen uit het familie-archief / A.J. Ruibing. - Scheemda : Meinders, cop. 1995. - 64 p. - ISBN 90-72672-25-9


Zuidbroek


Zie: Noordbroek


Zuidhorn


Geschiedenis van Zuidhorn (Zuidhorn-Noordhorn-Briltil). - Bedum : Profiel, 1996 - ISBN: 90-70287-34-X

Gisteren voor de lens : historisch fotoboek gemeente Zuidhorn. - Bedum : Profiel. - ISBN 90 70287 13 7.


Copyright ©: 1997-2021 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 7 maart 2021..


home | e-mail | Genealogie Groningen |