books

Boeken over Groningen


| Bibliografie Groningen | Stichting Grunneger Bouk |
| Genealogie Groningen | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |


Boerderijenboeken


Appingedam

De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam
Het boek beschrijft het onstaan, de ontwikkelingen en de huidige situatie van ca. 130 boerderijen tot 31 december 2002. Verder worden beschreven alle pel-, olie, rogge- en zaagmolens, evenals de watermolens. - Bedum : Profiel, 2005. - 719 p. - ISBN 90-5294-342-7
Zie voor nadere gegevens http://www.boerderijenboeken.nl/.

Beerta

Boerderijen en hun bewoners, Boek III 1976-1999
(met de dorpen: Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg, Nieuweschans, Oostwold, Finsterwolde, omliggende polders).
Via Boerderijen en hun bewoners, Boek III 1976-1999 - heden is het aan te vullen en digitaal raadpleegbaar.

De oude delen zijn nog (?) verkrijgbaar (zie hieronder)
Boerderijen en hun bewoners, deel 1 en 2
Deze konden worden besteld bij dhr. B.A. Crebas, tel. 0597-423919.

Bellingwolde

Bellingwolde vroeger en nu / uitgegeven door de afdeling Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan (1854-1979). - Groningen : Drukkerij van Denderen.

Bellingwolde vroeger en nu, deel II : de geschiedenis tot het jaar 2000 /uitgegeven door de landbouwvereniging Bellingwolde. - 643 p. en 200 foto's, inclusief een topografische kaart van het gebied.
ISBN 9013-485-9
De delen I (nog een beperkt aantal) en II zijn schriftelijk te bestellen bij:
de heer E.C. Edens
De Klieve 2
9695 BD BELLINGWOLDE
tel.: 05 97 - 53 29 21
fax.: 05 97 - 53 29 21

Bierum

Het Bierumer Boerderijenboek : een bijdrage tot de geschiedenis van noordoost-Fivelingo
Beschrijving van in totaal 170 boerderijen verspreid over de plaatsen Godlinze, Losdorp, Spijk, Bierum, Holwierde en Krewerd in 700 pagina's met een index van circa 5000 namen. Onder redactie van Edze de Boer, Liefke E. Bos en Oktje T. Mulder-Steenbrink. Uitgegeven door Drukkerij Actief te Scheemda in 1996. ISBN 90-9008217-4.

Voor informatie: L.E. Bos in Roodeschool, tel. 0595-413438.

Blijham

Deel I afdeling Blijham (1854-1954) en Deel II (1854-1979), jubileumuitgaven ter gelegenheid van het 100- en 125 jarige bestaan van de afdeling Blijham Groninger Maatschappij van Landbouw / door M.J. Baas, L.L. Dijkema, D.K. Mensinga.
Te bestellen bij J. Hazelhoff in Blijham, tel. 0597-561220.

Delfzijl

De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl
In deze uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, tien steenfabrieken acht molens (pel-, rogge- en olie- en zaagmolens) gedetailleerd beschreven. Verder worden 26 watermolens behandeld. Aan alle boerderijen, molens e.d. zijn vele honderden illustraties toegevoegd.

De in full colour uitgevoerde publicatie is verdeeld over twee boeken en verschijnt in 2017.
Zie http://www.boerderijendelfzijl.nl/

Ten Boer en Overschild

De boerderen in de gemeente Ten Boer en Overschild. - ISBN-10: 9052943575, ISBN-13: 9789052943572
Plm. 600 bladzijden en ruim 500 illustraties in full-colour, waarvan ruim 300 luchtfoto’s, waarvan ongeveer 190 ten noorden van het Eemskanaal en ruim 110 ten zuiden ervan.
Het boek beschrijft het ontstaan, de ontwikkelingen en de huidige situatie van de ca. 300 boerderijen. Verschenen mei 2006
Voor meer informatie zie: http://www.boerderijenboeken.nl/

Grijpskerk

Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken
Profiel, 2009. - ISBN 978 90 5294 428 9
Behandeld worden de boerderijen van Gaarkeuken, Grijpskerk, Kommerzijl, Lauwerszijl, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet

Halfambt

Boerderijen in het Halfambt / onder red. van G. Boerma, A.F. Kruizenga en R. van der Tuuk. - Groningen : Wolters Noordhoff/Egbert Forsten, 1992. - ISBN: 90 62 43 1178

Als aanvulling is nog verschenen:
Jubileumuitgave Baflo-Den Andel 1886-1986
Te bestellen bij: A.F. Kruizinga in Rasquert, tel. 0595-422621

Harkstede Scharmer

Boerderijenboek Harkstede Scharmer 1600-2015 / onder redactie van ??? ISBN: 978-90-73319-50-9
Uitgegeven door de Stichting Boerderijenboeken in de gemeente Slochteren in samenwerking metde istorische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken.

Hogeland

Boerderijen op het Hogeland / onder redactie van T.B. Bierema, drs J.de Boer en R. van der Tuuk. - Bedum : Profiel, 2002. - ISBN 9052942250
Uitgegeven door de Stichting boerderijen boek Het Hogeland, Derk Luddesweg 14, 9984 XB Oudeschip.

Het betreft de plaatsen Oldenzijl, Breede, Warffum, Den Andel, Usquert, Rottum/Zandeweer, Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool, Oosteinde, Oudeschip en Oosternieland.

Zie voor nadere gegevens http://www.boerderijenboeken.nl/ 

Loppersum

Supplement boerderijenboek Loppersum (bijgewerkte beschrijving)
Te bestellen bij de RABObank in Loppersum of Kraak, tel. 0596-571519

De Marne

Gedenkboek Nijverheid 1991.
Deel 1: Historie van de Marne
Deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
Uitg. Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid, Leens, 1991. 408 en 475 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. ISBN: 9090044647.
Te bestellen bij de RABObank in Leens
Voor informatie: K.S. Sijpkens, tel. 0595-401943

Middelstum-Kantens

Boerderijenboek Middelstum-Kantens. - Kantens : Maatschappij van Landbouw, 1983. - ISBN 9070287110.
Uitgegeven t.g.v. 100 jarig bestaan 1981 Maatschappij van Landbouw.
Voorzitter commissie boerderijenboek G. de Vries, Klinkenborgweg 7, 9995 NE Kantens.

Het betreft: Rottum, Stitswerd, Toornwerd, Kantens, Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Startenhuizen, Eppenhuizen en Zandeweer.

Nieuwolda / Nieuw Scheemda

Boerderijenboek Nieuwolda / Nieuw Scheemda / uitgegeven door de Stichting Landbouwhistorie, 1998. - ISBN 90-72672-44-5
Dit is een vervolg op de uitverkochte delen 1 en 2 en is inmiddels ook uitverkocht.

Zie ook: Termunten, Woldendorp, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda.

Noordbroek en Zuidbroek

Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek. 1990.473 p. ill. - ISBN-90-9003104-9

Noordhorn / Zuidhorn / Briltil

Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil. 2009. 464 p. 200 ill. - ISBN-10: 905294427X, ISBN-13: 9789052944272
Het boek beschrijft in detail het ontstaan, de ontwikkeling en de huidige situatie van de ongeveer 120 boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil en omvat 464 pagina’s met meer dan 200 foto’s (ook luchtfoto’s!), minuutplans, illustraties en kaarten.
Zie voor nadere gegevens http://www.boerderijenboeken.nl/.

Stedum

Boerderijenboek Stedum / Landbouwvereniging "Nittersum". Bedum : Profiel, 2002. - ISBN 9052942471

Het betreft: Stedum, Westeremden en Garsthuizen.

Termunten, Woldendorp, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda

Boerderijenboek Termunten, Woldendorp, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda : de laatse decennia in woord en beeld / De Stichting Landbouwhistorie Nieuwolda-Termunten. - Bedum : Profiel, 2015. - 232 p.; ill. - ISBN 978 90 5294 565 1

Termunterzijl

Groot en Klein Termunten (1988)
Te bestellen bij B. Perdok in Woldendorp, tel. 0596-601331.

Zie ook: Termunten, Woldendorp, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda.

Veenkoloniën

Boerderijenboek Oude Groningse Veenkoloniën. - 2000. - 440 p., 800 ill.

In meer dan 20 hoofdstukken wordt de geschiedenis van de Borgercompagnie, Tripscompagnie, Kleinsmeer, Kalkwijk en Lula beschreven. Zo wordt er aandacht besteed aan o.a. de doopsgezinden, de katholieke landbouwers uit Duitsland, de aardappelmeelfabrieken, de verdwenen veenborgen Welgelegen, Woelwijck en Vosholen, molens en natuurlijk ongeveer 190 boerderijen met een overzicht van vroegere en huidige bewoners, waar mogelijk met foto's. Ook de vervening en de herinrichting van de Oude Veenkoloniën komen aan bod. Het mist helaas een namenregister

Vriescheloo

Boerderijen in het kerspel Vriescheloo / uitg. door de Stichting Vrieschelooster Boerderijenboek. - Zuidlaren : Stichting Vrieschelooster Boerderijenboek, 2002. - 749 p.; ill. - ISBN: 90-77088-04-0
De prijs van het boek was € 45,00 (exclusief verzendkosten). Verzendkosten binnenland zijn €7,00.

Of neem contact op met:
Dhr. H. Prenger
tel. 0597 - 54 18 60
e-mail: Harm Prenger

Westpolder

De Westpolder : geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden / door J.S. van Weerden (uitgegeven als gedenkboek door het Waterschap "De Westpolder") + aanvulling 1960-1976. - 309 p.
Te bestellen Boekhandel G. Wichers-Janssen, Asingastraat 37, 9071 CA Ulrum, tel. 0595-401245.

Woldoldambt

Boerderijenboek "Wold-Oldambt"
- 1997 In het boek worden ca. 190 boerderijen uit Scheemda. Midwolda, Ekamp, Heiligerlee, Westerlee en Meeden beschreven, merendeels vanaf 1600. Het boek bevat 600 pagina's, ongeveer 190 foto's en een twintigtal historische kaarten.

Nadere informatie: H.E. Georgius, Scheemderzwaag 13, Scheemda, tel. 05 97 - 59 13 35.

't Zandt 1889 -1989

Boerderijenboek / uitg. door in 1989 door de afdeling 't Zandt van de Groninger Maatschappij
van Landbouw ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, 1989.
Supplement bijgewerkt tot 1995.

Informatie bij: J. Beetsma, tel. 0596-582021.

Zuidwending

'Rechtuut, rechtaan' : de geschiedenis van Zuidwending / onder red. van Martin Hillenga, Menno J. de Lange, Ties Tepper. - Groningen : Hevekes uitgevers, 2002. - 276 p., ill. - ISBN: 90-806727-2-6

Op het tweede boek over Zuidwending kan nu worden ingetekend (vóór 1 november 2107).
Zie http://zuidwending.freehostia.com/


Andere boeken over Groningen


Voorouders en nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846-1898

Steenhouwer te Groningen / door A.R. Kamphuis en Th.L.H.Wiggers. - 1999
Deze bundel is (o.a.) ter inzage bij de Bibliotheek van Groninger Archieven te Groningen, inventarisnummer G-766.

Groninger Kwartierstatenboek 1

Het Groninger Kwartierstatenboek / onder eindredactie van R.H. Alma en F.J. Ebbens is een bundeling van 300 Groninger kwartierstaten. Het bevat 627 pagina's, is gebonden en in 1988 in Groningen uitgegeven.
Dit boek is inmiddels uitverkocht, maar verschenen op CD-ROM, zie daarvoor de pagina van het kwartierstatenboek, deel 3
ISBN: 90 9002252X.

Groninger Kwartierstatenboek 2

Het Groninger Kwartierstatenboek 2 / onder redactie van R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K Glas, E.J. Keijer en R. van der Leij is op 19 mei 2001 na dertien jaar voorbereiding uitgereikt aan Hans Alders, commissaris der koningin in de provincie Groningen, tijdens de Genealogische Dag van de N.G.V. Het boek telt 300 kwartierstaten in 675 bladzijden, is stevig gebonden en verder op dezelfde wijze uitgevoerd als deel I. Het werk bevat verder een lijst met correcties op deel I, een lijst van intekenaren en een index op de ruim 15.000(!) persoonsnamen.

Groninger Kwartierstatenboek 3

Op 24 mei 2008 is het 3e Groninger Kwartierstatenboek verschenen en op de Genealogische Dag 2008 van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in de Der Aa-kerk te Groningen gepresenteerd. Er zijn 300 kwartierstaten van Groningers opgenomen, een lijst van inzenders, een lijst van intekenaren, een alfabetische index en lijsten van correcties en aanvullingen op deel 1 en 2. Zie voor meer informatie: Groninger Kwartierstatenboek 3

Groninger gedenkwaardigheden : teksten, wapens en huismerken van 1298-1814

Door A. Pathuis. Uitgegeven door Van Gorcum te Assen, 1977. ISBN: 90 23215001.
Inventarisatie van alle tot dusver bekende materiaal op gebied van teksten, wapens en huismerken in de provincie Groningen.

Meij 650. Een verzameling van bijzonderheden uit de geschiedenis van Uithuizermeeden

Een verzameling van bijzonderheden uit de geschiedenis van Uithuizermeeden van 1354-2004. Meer dan 650 jaar Uithuizen in woord en beeld. Bundeling van opstellen, waarin verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van Uithuizermeeden worden behandeld.
Onder redactie van Edze de Boer, Teun Juk en Jan Vink. Uitgever: Profiel. 496 pagina's. ISBN: 9789052943244.

Veenkoloniale Zeevaart

Dit boek werd in 1979 uitgegeven naar aanleiding van een in 1974 gehouden tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum te Veendam over de zeevaart in de Groninger veenkoloniën. Het is samengesteld door Wilco van Koldam, Harm van der Veen en Jan Nico Wilkens en uitgegeven bij Schuur in Veendam. ISBN 90 70318 01 6. 

Veenkoloniale Binnenvaart in beeld

Eind 2000 verschenen bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel een door conservator Hendrik Hachmer samengesteld fotoboek met als titel 'Veenkoloniale Binnenvaart in beeld'. In totaal honderd foto's van schepen en schippers zijn in het boekje opgenomen. Naar aanleiding van de expositie 'Voor en Tegen de Wind, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkoloniën werden in 1994 honderden foto's door schippers ter beschikking gesteld. Sinds die tijd worden ze in de museumbibliotheek bewaard. Uit deze verzameling is een selectie gemaakt. Het gaat voor 60% om nog niet eerder gepubliceerde foto's. Naast de foto's van de schepen zijn er ook veel namen van de afgebeelde personen vermeld. Voor degenen met schippers in de familie een mooie genealogische bron.

Het is verkrijgbaar in het Veenkoloniaal Museum Veendam. Het kan op verzoek worden toegestuurd.

Veenkoloniale binnenvaart

Voor en tegen de wind : kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de veenkoloniën

In 'Voor en tegen de wind' wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de binnenvaart in de Groninger Veenkoloniën en het aangrenzende deel van de Drentse Veenkoloniën. Geschreven door Hendrik A. Hachmer en uitgegeven in 1994 bij Uitgeverij Meinders in Scheemda. ISBN 90 72 672 17 8.

Boelens : een RK Groninger familie met een grote Bossche tak

Samenstelling: drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen
De 2 delen zijn uitgekomen in oktober 2006 en worden uitgegeven door uitgeverij Profiel.
Meer informatie over het boek is ook daar te vinden.

Helmer Molema: een schoolmeester maakt een woordenboek

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van de herdenking van de 100ste sterfdag van Helmer Molema.
Het boekje is geschreven door H. Feenstra en S.J.H. Reker en is uitgegeven in maart 1997 door uitgeverij Profiel uit Bedum. (ISBN: 90 5294 150 5).

Mijn bijdrage bestond uit de aanlevering van genealogische gegevens en het verwijzen naar nazaten van Helmer.
Tevens was er in 1997 een tentoonstelling over Helmer Molema in Warffum.

Houwing

Genealogie van het Geslacht Houwing
Informatie bij: R. Tiddens-Doornbos, tel. 0598-451343 of
T.E. Boelema-Diddens, tel. 0598-451326 in Noordbroek

De Lopster familie Glas

Door T.K. Glas. - 160 p.
Het geslacht is oorspronkelijk afkomstig uit Godlinze maar heeft zich plus minus 1744 gevestigd (en is nog steeds woonachtig) te Loppersum. De familie heeft zich verder verspreid en is thans verdeeld over een Groningse, een Zuid-Afrikaanse en een Amerikaanse tak. Er zijn 16 portretten van familieleden in het boek opgenomen.

De familie Mollema uit Humsterland:
nakomelingen van Jacob (Dates) en Anje Jacobs

Deze in eigen beheer (in mei 1997) uitgegeven genealogie over de familie Mollema bevat 1511 personen in 12 generaties. Het boek bestaat uit een opsomming van de familie Mollema vanaf het jaar 1645 en is te bestellen bij:
H. Mollema
Spaanse Aakstraat 11
9741 CT Groningen
tel. 050-5776936

Stamboom Onnes Boelema II

Deze dubbele parenteel beslaat 791 pagina's en bevat een index .
Onder red. van Th.P.E. de Klerck. - Groningen : Drukkerij van Denderen, 1986.
Te bestellen bij: De heer B.A. Crebas, tel. 0597-423919

Doopsgezinden in het Oldambt

Na vele jaren van onderzoeken is verschenen een publicatie inzake de doopsgezinden in het Oldambt, te weten:
1. Geschiedenis der doopsgezinden in het Oldambt - opkomst en neergang der doopsgezinde gemeenschap 1577-1811
Misschien nog wel belangrijker voor elke genealoog met doopsgezinde voorouders:
2. Doopsgezinde families in het Oldambt 1520 - 1811 - een index van ca. 3500 gezinnen voor 1811 - ca 1830 blz. in 3 delen. Het geheel is verzorgd door Sebo Abels.
Zie voor meer informatie de website: Doopsgezinde families


Copyright ©: 1997-2017 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 30 oktober 2017.


home | e-mail | Genealogie Groningen |