books

Groninger Kwartierstatenboek, deel 3

| Bibliografie Groningen | Stichting Grunneger Bouk |
| Genealogie Groningen | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op 24 mei 2008 is het 3e Groninger Kwartierstatenboek verschenen en op de Genealogische Dag 2008 van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in de Der Aa-kerk te Groningen gepresenteerd.
Er zijn 300 kwartierstaten van Groningers opgenomen, een lijst van inzenders, een lijst van intekenaren, een alfabetische index en lijsten van correcties en aanvullingen op deel 1 en 2.

In samenwerking met Redmer Alma, die ook mederedacteur was van deel 1 en 2, is dit boek een uitgave van de NGV, afdeling Groningen en tevens NGV publicatie 4.
De prijs bedraagt 42,50 per exemplaar. Bij verzending per post in Nederland bedraagt de prijs 50,- per exemplaar. De prijs voor verzending naar het buitenland, afhankelijk van de zone, op aanvraag via het e-mailadres.

Op dezelfde datum is een cd-rom verschenen van het reeds lang uitverkochte 1e Groninger Kwartierstatenboek inclusief een lijst van correcties en aanvullingen. Dit betreft de lijst in deel 2 en later binnengekomen correcties.
De prijs hiervan bedraagt 5,- per stuk.

Bestelling per e-mail van boek en cd-rom heeft onze voorkeur, daarvoor kunt u via de website van de NGV afdeling Groningen, t.w.: http://groningen.ngv.nl en de link "Groninger Kwartierstaten" het bestelformulier downloaden, invullen en als bijlage sturen naar het e-mailadres grkws3@gmail.com

Indien inzending per e-mail niet mogelijk is, dan kunt u het bestelformulier invullen en per post sturen naar de heer G. Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen (telefoon 050 - 577 63 63).

Betaling dient te geschieden op Postbankrekening 55 63 062 van de NGV afd. Groningen te Groningen onder vermelding van 3e Groninger Kwartierstatenboek en/of cd-rom 1e Groninger Kwartierstatenboek en uw adres.

Voor betalingen uit het buitenland:
IBAN nr.: NL 87 PSTB 0005 5630 62
BIC: PSTBNL21

De betaling dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven waarmee de bestelling definitief wordt.

Het 2e Groninger Kwartierstatenboek is nog verkrijgbaar bij de heer Redmer Alma voor de prijs van 40,- inclusief portokosten, over te maken op giro 46.87.909 ten name van R.H. Alma te Warffum. Hij is bereikbaar middels telefoonnummer 05 95 - 42 53 54, of via e-mail: redmer.alma@hetnet.nl

Namens de redactie van het 3e Groninger Kwartierstatenboek,
Gert Zuidema.


Copyright ©: 2008 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: zondag 13 juli 2008.


home | e-mail | Genealogie Groningen |