Inhoudsopgaven

1973/1974
1975/1976
1977/1978
1979

 

Inhoudsopgave
Maandblad voor genealogie
Mensen van vroeger
jaargang 1975 en 1976

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het maandblad voor genealogie 'Mensen van vroeger'. Dat tijdschrift is verschenen vanaf 1973 (met het aprilnummer en er is geen decembernummer 1973 verschenen) tot en met 1978. In 1979 verschenen alleen het eerste en tweede nummer.

De jaargang 1975 is aangegeven meteen * voor het bladzijdenummer.
Voorbeeld: *124 = blz. 124 in jaargang 1975; 39 = blz. 39 in jaargang 1976.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over de publicaties en dit tijdschrift in het algemeen.

Dit tijdschrift is o.a. te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Mensen van vroeger, jaargang 1975

ArtikelAuteurBlz.
Genealogie SpangenbergJ.N. Leget 1
Een gereformeerd lidmatenregister van Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) P.J. Ritsema14
Emigrant gedenkt de armen van zijn geboorteplaats (Gerd Hinrich Stern, ovl. 1839)
(aanvulling op Stern, p. 1, jrg. 1974)
J.N. Leget 15
Een overzicht van de Groninger geslachten Klimp (ook Climp) - deel I P.J. Elema16
De Drentsche Genealogische Vereniging bestaat al twee jaar  20

Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 5)
Mijne loopbaan als onderwijzer

H. de Jong-Ree21
Vraag en aanbod
- n.a.v. artikel Witholt-Winters en van Benthem 2e jrg. no. 8,9,10, aug. sept. okt. 1994
- Leenheer 1e jrg. no. 2, mei 1973, blz. 54
- kwartieren Boer 2e jrg. no. 11, nov. 1974, blz. 208
- Rotgans op Terschelling (doopsgezinden) 2e jrg. no. 11, nov. 1974, blz. 207
- Doen Bijensz. jrg. 2 no. 6, 7, juni/juli 1974, blz. 140-142
- Vleeskens, Velssens, Velsschers, Vlies, Vlees, Vleesch, Vleesses, Vleessens, Vleesens, Vleeschers, Vleeskens
mr. G.J. de Lint,
K.J. Slijkerman,
G. Schepperle,
M. Vleeskens
 
22
 
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (6e aflevering) A. Schippers 25
Genealogische sprokkels van de Zuid-Nederlandse familie Ticquet te Leiden in de 17e eeuw K.J. Slijkerman36
Uit familiepapieren van het geslacht van Panhuys K.J. Slijkerman38

Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 6)

H. de Jong-Ree41
Vraag en aanbod
- Emigranten naar Noord-Amerika en Canada (Hirzel x Kolb)
- n.a.v. artikel Dienaren van de vroegere Zuidhollandse parochie Korendijk alias Goudswaard: geschriften van Temmink / Temminck, Van Oosterwijk. Masman, Barger, Aemilius (predikant Oud-Beijerland)
G. Schepperle,
P.J. Bos
45
Zeeuwen buiten Zeeland
- in de geref. lidmatenregisters van Leeuwarden (1581-1812)
 P.J. Ritsema 47
Vrouwen als steunpilaren van haar mannen (T. Lind-Boon, Den Helder 1838 - Alkmaar 1927), en haar voor- en nageslacht, vnl. in vrouwelijke lijn) N.H. Slinger49

Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 7)

H. de Jong-Ree63
Een Rooms-Katholiek huwelijk in de eerste helft van de 80-jarige oorlog (jonker Willem van der Duyn en Cornelia Adriaandr (van Stakenbroek); een  verbaal uit 1591)J. Verduyn 68
Voornamen met een verleden: Pieter Johannes
(De eerste was zoon van Johannes de Kruijter en W.M de Maréé uit Zeeland, Middelburg e.o.)
C.J. de Kruijter 70

Vraag en aanbod
- Legerstee (kwartierstaat van Mayke Legerstee (1700-1769) en Dirkje Legerstee (1853-1930)

K.J. Slijkerman
N.H. Slinger
72
Jan Bosch (Ommen 1785-1862) en de Zwolse Afgescheiden Gemeente
(betrokken was ook ds. Hendrick de Cock (1801-1842) uit Smilde met fragmentgenealogie Bosch
C.J. De Kruijter73
De Zeeuwse familie de Ronde (tak de Oud-Vossemeer) - deel I
Hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.
J. de Ronde 78
Johannes Furnerius (ca. 1582-1668), doctor medicinae en de kunstschilders (Fournier)C.M. R Davidson81
Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag - deel I
(zoon van Aart van Amersfoort, geb. Wageningen en Jannetje Heybloem, geb. Rotterdam)
A.C. van Amersfoort 84
Een genealogische merkwaardigheid in Westvriesland
(Jan Claesz. Graef, zoon van Claes Jansz. Sijp)
K.J. Slijkerman 86
Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 8)H. de Jong-Ree 89
Vraag en aanbod
- Huijtingh - Vloot (1711 Amsterdam)
- Omzele - Grabo (1749 Amsterdam)
- Hauer - Van den Burgh (1810 Amsterdam, Coevorden, Zwolle)
- Van der Schoor
- Van Trigt - Hemnerits (incl. kwartierstaat van Tricht, Dordrecht ca. 1631)
- Japhet Cornelis Westduel (Charlois)
- Morgaert en Hoogerwerf / Hoogewerff (Poortugaal en Kijfhoek)
- Van den Engel en Voogt (Hoogvliet, Schiedam)
- Berkhout en Sweelder (Oud-Karspel, Noord-Scharwoude)
- Van der Veer en Edelman (Kralingen, Oud-Alblas, Nieuwerkerk a/d IJssel, Hilligersberg)
- Ket, Keth (Koudekerk, Leiden)
- Mol en Backer (Maastricht, Stein, Dordrecht, Nijmegen)
- Dorpmans en Van der Lach (Deventer, Zutphen)
mej. H. Wagemaker,
G. van der Schoor,
K.J. Slijkerman
ir. B. Zuidema
94
Terschelling in vroeger tijd - dubbelnummer p. 97 t/m 156
- inleiding
A. Schippers97
Terschellinger leven in vogelvlucht
- 't Stryper Wyfke
- de bevolking
- de Popma's
- de Buul
- de kerken
- het dorp West
- de vlag
- het wapen
- volkslied
- het dialect
- de klederdracht
- folklore en gebruiken
- het Klaas Knop Fonds
- de Lutine
- Willem Barentsz.
- de familie Eschauzier
- Cornelis Douwe
- de zeevaartschool
G. Schepperle*99

Persoonsnamen op Terschelling
- Volkstelling 1947
- Een indeling (van familienamen)
- Andere gevallen

J. Smit 111
De grafboeken van West-TerschellingH. de Jonge-Ree 114
De eerste generatie van het geslacht Eschauzier op Terschelling (1809-1829)
zoals Jean Pierre Brand Eschauzier (1803-1871) hun leven in zijn familiehandschrift heeft vastgelegd
H.J. de Feyfer 116
Terschellingers buiten Terschelling (Sloterdijk, Joure, Kinderdijk)  128
Strandvonderij door de eeuwen heen (over jutters en jutterij)T.W. Dekker 129

Zorgdrager, Sorgdrager, Sorgedrager

Jo Smit133
Tijs Pieters Bakker (Oost-Terschelling 1835-1910), een geboren jutter, een redder van groot formaat en de oprichter van een eigen reddingmaatschappij H. van Dieren 134
De levensloop van een Terschellinger koopvaardij-kapitein: Cornelis Jansen Doeksen (1818-1866) T.W. Dekker 137
Reddingswezen en redders op Terschelling
(o.a. Van Keulen, Knop, Cupido, Van Urk, Pals, Spanjer, Dekker, Smit, Spits)
H. van Dieren 138
De geestelijke verzorgers van het eiland Terschelling vanaf de Reformatie tot heden (1975)
- De hervormde predikanten van Terschelling
- De herders en leraars der doopsgezinde gemeente Terschelling
- De gereformeerde predikanten op Terschelling
- De Rooms-Katholieke priesters  van Terschelling
  148

Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 9 en slot)

H. de Jong-Ree150
Klimp - deel II (vervolg van p. 16)P.J.C. Elema 157
Pieter Bruin (1802-1877), de stamvader van een geslacht Bruin op Texel
Kwartierstaat Ariaantje Willems Bakker (17778-1838)
Kwartierstaat Jannetje Maartens Smit (1807-1844)
K.J. Slijkerman 161
De genealogie en het bijzondere R.F. Vulsma 165
Touwen in de Generaliteitslanden
(over huwelijkswetgeving n.a.v. artikel op p. 68) Zie ook de reactie op p. 241 met antwoord daarop.
J.N. Leget166
Vraag en aanbod
- de voorouders van ds Isaac Ente (1648-1664) predikant in Geldrop en Riel
- kwartierstaat Maria Ente (1712-1780)
- Overgaauw (ged. Delftshaven 1780)
- de Groot - Van Hulst
- Spaan - Troost
- Resoort / Rijsoort
- Munnikhof - Bergeyk
- Ryken - Van Lexmondt
- holst - Drapers (drapert)
- Otto - Vander Struyf (Struis)
- Borsje - Van Dijk
- Bouwer (Bauer) - Konings / Koonings
- Slijkerman
- Ket, Keth (genealogische fragmenten)
- Meyboom - De Wolf
- Bosman
mr.dr. W. de Vries
K.J. Slijkerman
J. Bezemer
drs. F.C. Berkenvelder
dr. F.P. Koumans
168
Het 13e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, Londen 31 aug. - 7 sept. 1976  172

Schoolmeester en voorzangers: de aangetrouwde familie van Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer
- Ordonnantie voor de schoolmeester en voorzanger tot Durgerdam
- genealogische aantekeningen Laan

A.J. Zwaal173
De Zeeuwse familie de Ronde (tak de Oud-Vossemeer) - deel II
Hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.
- verplaatsingen van de tak te Oud-Vossemeer naar Poortvliet
- verplaatsingen van de tak te Oud-Vossemeer naar Oosterland
J. de Ronde 181

Genealogie Aigl / Eijgel, Salzburgse land / Land van Cadzand (zie aanvulling in 1976, p. 42)
- inleiding
- Salzburgse emigratie
- de genealogie

C.J. de Kruijter 184
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. lidmatenregister van Amersfoort
- geref. huwelijksregister Amersfoort
- reactie m.b.t. Zijpe (1974, p. 243 en 1975, p. 47)
P.J Ritsema 194
Genealogische onderzoek in de Hoeksche waard (over het Streekmuseum in Heinenoord) K.J. Slijkerman 194
Vraag en aanbod
- De Korne / Corne - Kakebeke (stamreeks, ook met Rottier) n.a.v. speldekussen in 1974
A. Schippers 195
Genealogie Tiekstra
- Nijega: een stuk streekgeschiedenis
- de familienaam Tiekstra
- de genealogische gegevens
(Zie correctie op p. 229 m.b.t. onderschriften foto's)
C.J. de Kruijter197
De stamreeks van een vooraanstaande familie in de Hoeksche Waard: Kappetein - deel I
Zie ook de publicatie uit 2008 op http://www.familiemolema.nl/hwpubl.htm#Boerin
N.H. Slinger, m.m.v.
A. Mekken en
W. Blok
206
Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag (deel 2)A.C. van Amersfoort 210
Met (De) IJsland naar Groenland (uit het gemeentearchief te Fürstenau)
- J.H. Schlender tr. 1780 Fürstenau C.M. Schmidt
J.N. Leget215
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. lidmatenregisters van Grave 1676-1744 en 1745-1836
  216
Vrag en aanbod
- Van Haarst (zeekapitein) tr. Kruger
- Van Beeck - Van Hemert
- Loosje
- Steenbeek - Clement
J.M. Bos
K.J. Slijkerman
P.J. Bos
220
De stamreeks van een vooraanstaande familie in de Hoeksche Waard: Kappetein - deel II N.H. Slinger, m.m.v.
A. Mekken en
W. Blok
221
De afstammelingen van Janna Schoonrok (1791-1837) en Aagje Steenbergen (1823-1872) uit Doen Beyensz (ovl. 1515), fondateur van de Grote Memorielanden te Poortugaal K.J. Slijkerman230
Gemengd nieuws uit de DTB boeken van Oostzaan  233
Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag (deel 3 slot)
Zie ook de aanvulling in jan. 1976, p. 5
A.C. van Amersfoort 234
Nogmaals: Touwen in de Generaliteitslanden
(reactie op eerder artikel op p. 166 en weer met antwoord daarop met nawoord)
mr. dr. W. de Vries en ds. J.N. Leget241

Mensen van vroeger, jaargang 1976

Een vergeten vuurtorenwachter op IJdoorn: Steven van den Berg (1771-1826)dr. J.H. A. Ringeling 1
Historische verzameling van de gemeente universiteit van AmsterdamS.M. Tilanus 5
Zeeuwen buiten Zeeland
- Actaboek hervormde kerkeraad  van Goudswaard 1737-1819 (P. Speyer te Dreyschor)
P.J. Bos 5
Vraag en aanbod
- te koop of leen gevraagd lijkrede van ds J.A. Eck bij begrafenis ds Johan Temmink
P.J. Bos 5

De Zeeuwse familie de Ronde
de achternaamwisseling (Van) de Vinck - De Ronde
(hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.)
- inleiding
- genealogische overzicht van de personen met achternaamwisseling
- volledige stamreeks van de tak van ir. H.A.H. de Ronde
- uitgebreid overzicht van de generaties II  en III, met enkele daaraan te verbinden opmerkingen en veronderstellingen
- aantekeningen
- opmerking
- veronderstellingen
- nabeschouwing

J. de Ronde 6
Een tweede lans voor Willem van Nassau (1602-1627)
(aanvulling op mei 1974)
dr. H. Wnkel-Rauws8
De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (7e aflevering en slot) A. Schippers 9
Klimp (deel III: genealogie D) P.J.C. Elema 16
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. huwelijksregister Steenbergen 1749-1804
P.J. Ritsema 23
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering I
(NB: Zie ook correctie in 1977, blz. 176)
- inleiding
- heraldische gegevens
- genealogie
- de verwantschap tussen families La Rivière en Van Panhuys
K.J. Slijkerman25
Brabant familienamen
(borgbrieven afgegeven door resp. ingeleverd bij schepenen van Oisterwijk)
J.N. Leget 39
De "Trap des Ouderdoms"
(houtsnede door H. Numan)
Ä.J. Scholte40
Verloren gegaan ... en toch weer teruggevonden,
een aanvulling op de genealogie Aigl / Eijgel (zie ook okt. 1975, p. 184)
C.J. de Kruijter 42
Vraag en aanbod
- Overreynder - Van der Spruyt (kwartierstaat)
- Rouws (Rauws) - Salm
- Goossens - Rauws
- Pol - Rauws
- Oli (Oly)
- Van der Chijs (Cijs)
- Van Noort
- Van der Neut
- Ket, Keth (fragmentgenealogie)
W. Paul
dr. H. Winkel-Rauws
K.J. Slijkerman
44
De Terschellinger burgemeester Alexander Bastiaans Mentz, zijn fonds en zijn voorgeslacht
- inleiding
- burgmeester Alexander Bastiaan Mentz
- het Dirk Mentz-fonds
- Dirk Mentz
 het voorgeslacht van Alexander Bastiaan Menztz
- de stamreeks Mentz
dr. Th. Hart de Ruyter 49
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering II
(NB: Zie ook correctie in 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman56
Matthijs Sloot (1721-1779), kolonel en kapitein ter zee in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam J. Kortenhorst67
Herinneringen aan een overgrootmoeder: Elisabeth Henriëtte Maria Philipse (1839-1927)jhr. J.C. de Jonge 69
Zeeuwen buiten Zeeland
- GA Dordrecht, archief NH-kerk no. 17, Actaboek 1673-1690
P.J. Bos 69
Twee zoenen voor van Beurden
(acten van verzoening schepenprotocol Oisterwijk 1645 - Van Beurden met de moordenaar C.J. de Leeuw) Zie correctie op p. 119.
J.N. Leget 70
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering III
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman73
Fürstenauer voorvaderen (Hauer / Heuer) J.N. Leget 85
Gegoochel met namen (Scheidt - Scheidt Stael van Holstein - Scheidt van Holstein - van Holstein - Scheidius Staël (of Stael) van Holstein) mr. de. W. Vries 86
Viermaal Lucas en steeds een andere achternaam (Van Dingstee, Lindeboom, Bosch, de Kruijter) C.J. de Kruijter91
Wat de genealoog mag weten en wat hij anderen mag doen weten R.F. Vulsma93
Van Zweibrücken naar Alkmaar (zie ook aanvullingen en correcties op p. 233)
Aantekeningen over de Alkmaarse familie Lind n.a.v. een bruiloftsfoto uit 1897
N.H. Slinger 97
De strijd om de erfenis van een arme remplacant (Johannes Kamps, geb. ca. 1788 Gocherheide)J.N. Leget 113
Vlieland - Sloterdijk v.v. (Vlielanders wier huwelijk te Sloterdijk werd gesloten) A.J. Zwaal114
Vraag en aanbod
- Kiebosch-  Olthuis
- Schoenmaker - Holland - Van Oringen - Schriek - Breedveld
- Van Rol - De Soete - Langebend - De Graaf - Dwaling
L. Schoonhoeven
K. Schoenmaker-van Berkum
119
Het 13e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, Londen 31 aug. - 7 sept. 1976  120

Zeeuws-Vlaanderen in vroeger tijd (dubbel nummer p. 121 t/m 168)
- inleiding

A. Schippers122

Zeeuws-Vlaanderen, geografisch en historisch beschouwd
- geografie
- historie

G.A.C. van Vooren123
Kwartierstaat Schutijser (x Egeraat) A.J. Schutijser 126

Emigratie naar Zeeuws-Vlaanderen

G.A.C. van Vooren130

Heemkundige (Oudheidkundige) Kringen (Vereniging) in Zeeuws-Vlaanderen

G.A.C. van Vooren133
Johan Hendrik van Dale (1828-1872), zijn leven, zijn voorouders en zijn nakomelingen (moeder Du Bois)
(bekend van het Groot woordenboek der Nederlandse taal)
E. Knevel en
C. Knevel de Kruijter
134

Wij vonden de loterij uit om met de opbrengst een fort te bouwen
(Sluise Westpoort of Burgse Poort,  1444)

Emile Buysse 145
Enkele gegevens MoensC.J. de Kruijter 147
Kwartierstaat van de zeven zonen van een Zeeuws-Vlaamse Vader Abraham
(Abraham van den Broecke, 1768-1840 x Adriana Jacoba de Jonge)
J.M. Bos149
Kwartierverlies in het gezin Wijffels-Puijlaert C.B.A.J. Puijlaert152
Stamreeks Kense C.J. de Kruijter en
drs. I.H.J. Poissonnier
154
De Nederlandse tak van het geslacht Dielema - 1e aflevering D.D. Verburg 156
Drie generaties De Kruijter en de Evangelisch-Lutherse gemeente te Groede
- inleiding
- de Lutherse gemeente te Groede in de 18e eeuw
- de Ltherse predikanten van Groede in de 18e eeuw
- drie generaties De Kruijter in en om Groede
C.J. de Kruijter 160
Archieven in Zeeuws-Vlaanderen G.A.C. van Vooren164

Musea en Oudheidkamers vertellen over onze Zeeuws-Vlaamse voorouders

C.J. de Kruijter165

Literatuur over Zeeuws-Vlaanderen

K.P. Quaak-Tramper
G.A.C. van Vooren
166
De Nederlandse tak van het geslacht Dielema - 2e aflevering D.D. Verburg 156
De Luitenant ter zee J. Schippers (1918-1942) - Stichting   168
Het gebruyk mynér ooveele Academiën en Medicinalé Faculteyten overzien en Geapprobeert
Medecynen viertuyt van myn Kostelyke Olieteyt, van D'Heer van Puyenbroeck (een pamflet)
 176
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering IV
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman177
Zeeuwen buiten Zeeland
- geref. huwelijksregister Steenbergen 1749-1804
P.J. Ritsema 191
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering V
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman193
Vraag en aanbod
- Spruyt
K.J. Slijkerman 207
De lithograaf R. de Vries jr. (1813-1874)
- kwartierstaat Tromp - Rechtuyt (of Micker)
- kwartierstaat Loon - Tenk
- kwartierstaat De Bruyn - Van der Wolff
mr. dr. W. de Vries208
Het geslacht van Hulsentop te Scheveningen P.J. Ritsema 213
Nogmaals; de genealogie Mentz (aanvulling op artikel van p. 49)dr. Th. Hart de Ruyter 217
Schoolmeesters in Geffen en Nuland (1649-1822)
(te Geffen: David Akkerman, Gilles Louwijck, Johan Joost van Cooten, Geerlof Arents de Booij, Alettus van Veldhuizen, Marinus Verreijken, Hendrik Koetsier, Jan van Gelder, Willem van Dremmen en
te Nuland: Robert Thomassen, Johannes van Heusden, Hendrik van der Slutten, Rijk van den Bloemenberg, Josua Zanderius, Cornelis Appel)
J.N. Leget 221
Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan - aflevering VI (slot) (NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176) K.J. Slijkerman223
Zeeuwen buiten Zeeland
- archief curatoren Gymnasium te Dordrecht
- GA Dordrecht, archief Gilden en Confrerieën
P.J. Bos 231
Genealogische aantekeningen Noordberg
voor een deel ontleend aan grafschriften e.d. op Vlieland, en aansluitend op het artikel Vlieland-Sloterdijk v.v. op p. 114
A.J. Zwaal 232
Addenda en Corrigenda
- Van Zweibrücken naar Alkmaar, Aantekeningen over de Alkmaarse familie Lind
N.H.S. 233
Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
- die Grafen van Limburg Stirum, Teil I, Band I
- Inventaris van de papieren van Bevervoorden tot Oldemeule
- Persoonsnamenklapper op de Criminele Rol van Heerlen 1682-1770 en 1701-1725
- Met 250 Eeuwelingen eerbiedwaardig over de drempel
- Brillant in Gouden Delta
- Het Treffertje
- Werkgroep Veluwse geslachten
- Hissink 1, Genealogieën in Wording
- Aangenomen geslachtsnamen geregistreerd te Nijbroek (1812), Twello (1812), Voorst (1826) en Wilp (1812)
 -De gemeentelijke Archiefdienst 's-Hertogenbosch
E.C.M. Leemans-Prins  234
Vraag en antwoord
- Gerritsma, Ledel, De Boer, De Jong en aanverwant (kwartierstaat)
- Stolte, Grevevink, Wolters, Van Munster, Kammeraad, Van der Arend en aangetrouwden
- Sluyp - Sluyck - Moeses - Makelaar
- De Wolff - Meyboom - Van Strijen - In 't Veld (uit 's Gravendeel)
- Andeweg, ook Aen  de Wegh, Aendewegh, Aenwegh (uit Barendrecht)
Mrs. N. Gaillard
H.M. Kuypers
K. Schoenmaker-van Berkum
P.M. Achterberg
N. van der Wulp
K.J. Slijkerman
236Copyright ©: 2005-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 7 december 2011.


home | e-mail