Inhoudsopgaven

1973/1974
1975/1976
1977/1978
1979

Inhoudsopgave
Maandblad voor genealogie
Mensen van vroeger
jaargang 1977, 1978 en 1979

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het maandblad voor genealogie 'Mensen van vroeger'. Dat tijdschrift is verschenen van 1973 (met het aprilnummer en er is geen decembernummer verschenen) tot en met 1978. In 1979 verschenen alleen het eerste en tweede nummer.

Op deze pagina worden de jaargangen 1977, 1978 en 1979 in een aparte tabel weergegeven.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over de publicaties en dit tijdschrift in het algemeen.

Dit tijdschrift is o.a. te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord.

Mensen van vroeger, jaargang 1977
ArtikelAuteurBlz.
Jonkvrouwe dr. C.H. De Jonge, kunsthistorica (Dordrecht 1886 - Den Haag 1972)
haar werk, haar leven
drs. M.C. Roodenburg1-15
Driemaal een huwelijk De Jonge - Van RappardJhr. J.C. De Jonge16-18
Spanjenberg In voormalig Nederlands Ooost-Indië (deel I)J.N. Leget19-23
Spanjenberg In voormalig Nederlands Ooost-Indië (deel II)J.N. Leget25-30
Het icongrafische vraag aan Delftenaren ofwel Het raadsel van de acht meisjes
(foto gemaakt door Henri de Louw te Delft)
R.F. Vulsma31
Stamreeks Nierop te AlkmaarJ.H. Rombach en
A.A. Elout
32-34
De kwartierstaat van mijn schoondochter Johanna Catharina van der Heiden
(geb. Den Haag 17-9-1932)
P.J. Ritsema35-40
Klimp (deel IV, genealogie E)
(uit Opwierde bij Appingedam)
P.J.C. Elema en
M.E. Muller-Klmp
41-47
De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(van vaderszijde de Hoeksche Waard en van moederszijde de Alblasserwaard)
J. Bezemer49-59
Voorlopers van borgbrievenJ.N. Leget59
De magen en verwandten van Johan Philip Böhmer Spangenberg (ca. 1801-1830)J.N. Leget60-62
nogmaals: De Kwartierstaat van de zeven zonen van een Zeeuw-Vlaamse vader AbrahamJ.M. Bos63
Het oudste lidmatenregister van Sirjansland (Zeeland)P.J. Ritsema63
Het Beusichemse geslacht De RondeJ. de Ronde64-68
Zeeuwen buiten Zeeland
(uit de lidmatenregisters van Heusden,1635-1840 en van Hasselt)
P.J. Ritsema68-72
De familie Winter - Wynter - Winters (afkomstig uit de omgeving van Geldern (Nederrijn, Duitsland) en sedert 1813 gevestigd te Venlo als Wintersdr. V.M.E. Winters73-96
De westhoek van Noord-Brabant en vroeger tijdW.A. van Ham97-101
Adam Joosten Soetens, Zevenbergen 1688 - Kruisland 1740
Zie ook de aanvulling in deze jaargang op blz. 177)
C.P.H. Soetens101-106
De kinderen Mijsberg te Willemstad en hun verwantenA.C. van Amersfoort107-112
Hoe een vispartij op een vechtpartij uitliep (Klundert1711)
(Vermeld worden o.a. overste Hilkes [Godefried Hilcken van Lorch] en familieleden Huijsers)
(Zie ook de correcties in deze jaargang op blz. 177)
dr. H. Winkel-Rauws113-115
De administratieboeken (1696-1708) van Pieter Turcq, chirurgijn te Dinteloord in PrinsenlandA.C. van Amersfoort116-128
Het Zwaluwse geslacht Adriaan Nelemansir. F.A. Nelemans129-133
Een Willemstads moedergeslacht: de parenteel van Hendrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr.mr. J.L. Rijndorp134-139
De Westhoekse (=Noord-Brabant) familie Schippers (voorheen De Backer)drs. A. Schippers139-143
De Groningse familie Fockens in Waterland

dr. J.H.A. Ringeling

145-151
Enkele voorouders van het echtpaar Hoeks-De Rooij, burgemeester van OudenboschP.L. Leget-Kuijlen152
Een geval van doodslag in de 18e eeuw te Moergestel
(broers Van den Agter, 1732)
J.N. Leget152-153
Stuiten van huwelijksgeboden
(trouwboek Tilburg 20-9-1658, Schreppers en Mutsaerts door Brocken)
J.N. Leget153
Een Moergestelaar in Brazailië
(Moergestel 15-7-1644, broers Lathouwers)
J.N. Leget153
Een goede reputatie van Christina Rauws (1633/34-1694)
(geboren te Geertruidenberg)
dr. H. Winkel-Rauws154-157
De aanstelling van een pestmeester (1606) en de sollicitatiebrief van een vroedvrouw (1680) te Dinteloord 157
Genealogie Van Egeraat
(Zie ook aanvulling v.w.b. de noten op blz. 176 van deze jaargang)
A.J. Schutijser158-163
Trouwen van vroeger
(Formulier van trouwen, Haringhuizen 1652 en instructie om te trouwen, Barsingerhorn, 1657)
A.J. zwaal164-166
Waar werd in 1727 Aalbert de Graeff (van Meeuwen) geboren?
(Hij liet in 1763 in Haarlem zijn zoon dopen van zijn vrouw Cornelia van Rossum)
prof. dr. Th. Hart de Ruyter167-168
Een stad-Groninger schoolmeester uit de 18e eeuw: RupsinaP.J.C. Elema169-176
Reacties op het Westhoek-nummer ( in deze jaargang)
- Aanvullingen op artikel op Soetens blz. 101
- Correctie op artikel over de vechtpartij op blz. 113
- De administratieboeken van Pieter Turcq op blz. 116
- Zwaluwse geslacht Nelemans op blz. 129
- Westhoekse familie Schippers op blz. 139
C.P.H. Soetens
mr. J.L. Rijdorp
dr. H. Winkel-Rauws
G. Knook-de Lange
L.Q. Bakker
L. van Strien
177-179
Babysitter gevraagd
(Acteboek der kerke van Steenbergen, 1623-1678) (Heer van Rossum)
 179
De aanstelling van een vrouwelijke armendokter (Acteboek der kerke van Steenbergen, 1623-1678)
(Maria van Wijngaerden, weduwe van mr. Ewout Barrevelt)
 179
Hoe een vondeling aan zijn naam kwam (Doopboek Zwartewaal, 26-5-1754) (Tobias van der Schuur) 179
Rechtshistorie en genealogie in Nederland en Zwitserland
(Regio Saanen in Zwitserland)
dr. J.R.D. Zahlen180-183
Gezondheidszorg in vroeger dagen: steensnijden
(Leiden, 1593)
J.W. Heringa184-185
Een Karsijn Tammes lijn (Westerlee, Groningen)
(van Tammes, via Tammens en Tamminga uiteindelijk Tammenga)
U.M. Ubbens186-187
De milieuvervuiling en de invloed op de volksgezondheid in vroeger tijd
(Keurboek Leiden, 1392 en later)
J.N. Leget188-189
Vraag en aanbod
- Herrick Public Library te Holland (Michigan)
- Herst, Herts en Besingh
- De (Van den) Burchgraeff
- Meintjes van den Berg
- Vertegans alias Rottengoose
- Norwich consistory court wills
- Roozenbeek, Rozenbeek, Rosebeek, Roosenbeek
 190-192
Zeeuwen buiten Zeeland 192
Het veelbewogen leven van een omstreden figuur Jan Mattheus Nieuwenkamp (Hasselt1764-1824)H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp193-199
De vaderlijke kwartierstaat van mijn schoondochter Johna Captein
(regio Scheveningen, Katwijk en Noordwijk aan Zee)
P.J. Ritsema200-204, 207
Zwahlen, Saanen (Zwitserland)dr. J.R.D. Zwahlen205-207
De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(Tweede aflevering, vervolg van blz. 49 t/m 59 van deze jaargang)
J. Bezemer208-216
Bolman, de nakomelingen van de Leeuwarder stadsbode Wijbe Bolman (1771-1834)C.J. de Kruijter217-227
Kapitein Jan David Peter Zetteler (Breda 1831- Rotterdam 1876),
zijn scheepsramp (1866) en zijn familierelaties
ing. W. Peters228-231
Zeeuwen buiten Zeeland
(uit het lidmatenboek en huwelijksregister van Breda)
  231
Uit het lidmatenboek van Baardwijk, mei 1833P. Sanders232
De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(Derde aflevering, vervolg van blz. 208-216 van deze jaargang)
J. Bezemer233-239
Mensen van vroeger, jaargang 1978
Genealogische aantekeningen Wymelinck
I: het nageslacht van Jasper Wymelinck
dr. Th. Hart de Ruyter1-9
nogmaals: KetJ. van Egmond9
Zwahlen, Saanen (Zwitserland)
(Tweede aflevering, vervolg op 5e jrg, 1977, blz. 205-207)
dr. J.R.D. Zwahlen10-11
Landloperij in de 18e eeuw in De Meijerij van 's-Hertogenbosch (Den Bosch)J.N. Leget 
Stamhuizen Ubbens?U.M. Ubbens14-15
De kwartierstaat van Jan Bezemer
(Vierde en laatste aflevering, vervolg van blz. 233-239 in de 5e jrg 1977)
J. Bezemer16-17
Zeeuwen buiten Zeeland
(uit het lidmatenboek van Heusden)
P.J. Ritsema19
Uit het domein van boek en handschrift
- Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum bewerkt door H. Algra
- de Leidse strafvonnissen van 1533-1811 door H.M. van den Heuvel
- Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie door J.W. Heringa
- registratie van kerkelijke archieven
- archiefdagen, Utrecht 18 en 19 oktober 1979
 20-22
Vraag en aanbod
- oproep i.v.m. onderzoek voedselrantsoenering en -distributie gedurende Wereldoorlog I
- Straasheym / Strazheim

J. Vos Dzn.
A.C. van Amersfoort
23
Genealogie Leverlanddrs. A. Schhippers25-48
De kop van Overijssel in vroeger tijd
(themanummer Kop van Overijssel)
 49
De kop van Overijssel in historisch perspectiefA.J. Mensema50-54
Havezathen in de kop van Overijssel
- Toutenburg
- Marxveld
- Nijerwal
- Oldruitenborg
- Oldhuis
- Plattenburg
- Rhemenshuizen
- Benthuis
- Cannevelt
- Hagendorp
- Lindenhorst
- Westerholt
- Tweenijenhuizen
- De Haere
- Slotenhagen
- Bonkenhave
- Rollecate
- Paaslo
- Oldenhof
- Zwollingerkamp
- De Ese
A.J. Mensema55-57
De namen van de ten landdage verschreven geslachten uit de ridderschap van Overijssel wier wapens afgebeeld zijn op de gravure van Jacobius Robijn, 1663 57-59
Het geslacht De Zuere
(Vollenhove en omgeving) (Zie ook blz. 106-110)
drs. O.D.J. Roemeling60-72, 96
De Kortenhorst'en van KuinreJ. Kortenhorst73-76
De bewoning van Schokland na de ontruiming van 1859D. Landsman77-78
Blocksyllinger Mennisten (doopgegezinden)
De kwartieren van Jantje Hoekstra-Loos (uit Blokzijl)
mr. J.L. Rijndorp79-82
Kwartierstaat Jan van Oort (Steenwijk 1837- Enschede 1896)F.J.L. Berkenvelder83-89
Stamreeks Altena
Genemuiden
C.J. de Kruijter90-93
Enige literatuur over de kop van Overijssel 93-94
Musea en oudheidkamer in de kop van Overijssel 95
Pottema: een stad-Groninger pottenbakkerij in de 18e eeuwP.J.C. Elema97-103
De herkomst van de Hasseltse familie WürstenW.F Würsten104-105

Zeeuwen buiten Zeeland (uit het geref. lidmatenboek van Apeldoorn)

 105

De relatie De Suere - Van Ruinen
(naschrift bij de genealogie Het geslacht De Zuere, blz. 60 t/m 62)

drs. O.D.J. Roemeling106-110
Het geslacht Van Westenrodedrs. O.D.J. Roemeling111-112
De kwartierstaat van Nicolaas Bouwer te ZwijndrechtJ. Bezemer113-120
De kwartierstaat van Geertruida Wilhelmina Hendriks (Rooms-Katholiek) te ZwijndrechtJ. Bezemer120
Mensen van vroeger, jaargang 1979
(NB: slechts twee nummers)
Koning Willem II overleed te Tilburg - 17 maart 1849 121-123
Enkele afbeeldingen rond het overlijden van Koning Willem II
berustend in het gemeentearchief van Tilburg
R. Pieters124-125
De inschrijving van het overlijden van de koning in de registers van de Burgerlijke Stand van Tilburg 126-132
Enige genealogische gegevens betreffende de personen die bij het overlijden van Koning Willem II te Tilburg betrokken warenA. Schippers133-136
Een gemachtigde voor de V.O.C. te Tilburg aan het eind van de 18e eeuwJ.N. Leget137
Tilburgers en de zeeJ.N. Leget137
Ettens voorgeslacht I
De kwartieren van het echtpaar Dane x Tack, tot vandaag voorouders van het west-Brabantse geslacht Dane
mr. J.L. Rijndorp139-140
Een pyromane ging rond in Moergestel
(Jenneke Zebregs, 1778)
 141
Nood breekt wet
(Toestemming voor Hendrick Willem van Beeck om binnen drie weken na overlijden van zijn vrouw te hertrouwen, Moergestel 1742)
J.N. Leget141
Van Overstraten
(Bergen op Zoom 17e en 18e eeuw)
J.M.W. Weijts142151-
Genealogie Kreté, 's Hertogenbosch (Den Bosch)
(ook: Kredie)
P.J.C. Elema152-157
Adam Joostens Soetens (onder Steenbergen ca. 1615-1672)C.P.J. Soetens158-161
Zeeuwse, oud-Indischgasten en Schoklanders te Tilburg 161
Naamlijst der intekenaren op J.J. Abbink, Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plechtige begrafenis, Amsterdam 1849 162-167
Het lange leven van een legaat
(Ernst August Ummethun, Fürstenau 1718- Amsterdam 1804)
J.N. Leget169-175
Medendorp, Meedema of Miedema (doopsgezind)
(De families stammen af van Pieter Harckes, Meeden 1565 - Meeden 1645)
E.D. Heijnis-Renssen175-177
Stamreeks De Putter
Land van Axel
L. Riemens178-185
Zwahlen, Saanen (Zwitserland)
Derde aflevering, De generaties in Nederland
dr. J.R.D. Zwahlen186-191

 


Copyright ©: 2005-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 24 april 2011.


home | e-mail