Stamreeks Molenaar

Inleiding

Bij het onderzoek naar de acht geslachten Molema ontdekte ik dat Uilke Hansen, de kleinzoon van mijn stamvader, de familienaam Molenaar aannam in plaats van Molema. Een aannemelijke verklaring daarvoor is dat zijn vader, Hans Joesten, van beroep molenaar was.
Zie ook de fragmentgenealogie van de oudste generaties van het geslacht Joost Hanses.

Deze Uilke Hansen Molenaar (generatie V) heeft nu nog levende nazaten in de omgeving van Bellingwolde. Aangezien wij van dezelfde voorvader afstammen zijn we verre familieleden, ondanks het verschil in achternaam.

Stamreeks Uilko Molenaar

 1. Uilko Molenaar, boer, geboren te Bellingwolde op 15 april 1827, overleden aldaar op 27 december 1907, zoon van Hans Uilkes Molenaar (II) en Jantje Harms Borcherts. Uilko is getrouwd te Bellingwolde op 5 november 1856 met Naantje Renken, geboren te Vriescheloo op 2 augustus 1828, overleden te Bellingwolde op 16 november 1907, dochter van Engel Berends Renken (boer) en Grietje Hindriks Koerts.

 2.  

 3. Hans Uilkes Molenaar, boer, gedoopt te Bellingwolde op 21 november 1788, overleden aldaar op 20 juli 1849, zoon van Uilko Molenaar (III) en Tette Evers. Hans is getrouwd te Bellingwolde op 31 mei 1812 met Jantje Harms Borcherts, gedoopt te Bellingwolde op 6 augustus 1788, overleden aldaar op 27 september 1865, dochter van Harm Borcherts (boer) en Trijntje Nannes.

 4.  

 5. Uilko Molenaar, boer, geboren te Bellingwolde op 11 december 1756, gedoopt aldaar op 17 december 1756, overleden aldaar op 30 augustus 1833, zoon van Hans Uilkes Molenaar (IV) en Eltie Lubbers. Uilko is getrouwd te Bellingwolde in het jaar 1784, huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 22 juni 1784 met Tette Evers, gedoopt te Bellingwolde op 25 maart 1757, overleden voor 1815, dochter van Evert Stijes en Geertjen Roelfs.


 6. Hans Uilkes Molenaar, chirurgijn, geboren te Weener op 16 januari 1708, zoon van Uilke Hansen Molenaar (V) en Willemijntje Alefs. Hans is getrouwd te Bellingwolde op 1 juli 1742, huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 29 juni 1742 met Eltie Lubbers, gedoopt te Bellingwolde op 4 maart 1725, dochter van Lubbert Stoffers en Tibeta Muller.


 7. Uilke Hansen Molenaar, gedoopt te Sappemeer op 5 januari 1680, overleden te Weener op 17 april 1716, begraven aldaar op 24 april 1716, zoon van Hans Joesten (VI) en Aeltjen Uilkes. Uilke is getrouwd te Weener met Martien Edzes, begraven te Weener . Uilke is getrouwd te Weener op 24 augustus 1706 (2) met Willemijntje Alefs, gedoopt te Weener op 13 april 1684, overleden te Vlagtwedde op 8 juni 1741, dochter van Aeleff Garrelts en Ycke Klaassen. Willemijntje is later getrouwd te Boertange op 28 mei 1719 met Jannes Everwijns Baalmans, opzichter fortificatiewerken fort Bourtange.


 8. Hans Joesten, molenaar, gedoopt te Heerenveen op 23 september 1655, overleden te Hoogezand ca. 1694, zoon van Joost Hanses (VII) en Reinske Hessels.
  Hans is getrouwd te Sappemeer op 12 augustus 1677 met Aeltjen Uilkes, overleden te Martenshoek in het jaar 1701, dochter van Uilke Tjerks en Aukje Sipkes. Aeltjen is later getrouwd te Hoogezand op 1 maart 1695, huwelijkscontract opgemaakt te Zuidbroek op 20 februari 1695 met Roelof Peters, molenaar en boer, afkomstig uit Zuidbroek , overleden na 27 februari 1703, zoon van Pieter Roelfs en Remcke Popes. Roelof is eerder getrouwd in het jaar 1681, huwelijkscontract opgemaakt te Zuidbroek op 18 maart 1681 met Frouke Everts, afkomstig uit Zuidbroek .

 9.  

 10. Joost Hanses, schipper en turfschipper, zoon van Hans N.N. (VIII) en Antie N.N.. Joost is in ondertrouw gegaan te Heerenveen op 31 december 1654 en getrouwd aldaar op 14 januari 1655 (1) met Reinske Hessels. Joost is getrouwd te Kolham op 15 februari 1680 (2) met Fennigje Willems. Fennigje was weduwe van Hans Everts, overleden voor 15 februari 1680.

 11.  

 12. Hans N.N. Hans was gehuwd met Antie Haijes.

Zie ook de fragmentgenealogie van de oudste generaties van het geslacht Joost Hanses.


Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 8 februari 2016.


home | e-mail | De geslachten Molema | Genealogie Groningen |