De geslachten Molema (Molenaar en Mollema)

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

De geslachten en de stamvaders

Tot nu toe hebben we meerdere geslachten met de naam Molema ontdekt. We gaan ervan uit dat we geen relatie tussen deze families zullen kunnen leggen.

Een kleinzoon van mijn stamvader heeft de familienaam Molenaar aangenomen; zijn vader was molenaar. De andere kleinkinderen namen de familienaam Molema aan. De families Molenaar in de omgeving van Bellingwolde (Groningen) zijn daarom in de verre verwanten van mij.

Ons waterrijk land had vele molens om het land droog te malen en om koren te malen. Daarom waren er ook vele molenaars. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Nederland vele families met de naam Molenaar zijn. Wij hebben ons onderzoek beperkt tot de familie Molenaar in Groningen en dan ook nog in zeer beperkte mate.

Tijdens ons onderzoek stuitten we overigens ook nog op een voorvader van een Molema die de naam Mollema droeg. Verder hebben we geen relatie met die familienaam ontdekt. Henk Mollema uit Groningen heeft in mei 1997 in eigen beheer van die familie de "Genealogie Mollema" uitgebracht.

In Hoorn (Noord-Holland) stuitte ik tijdens mijn onderzoek op een tak van Siebe Molema. Bij zijn huwelijk in Hoorn werd vermeld: j.m. van Noortbroek.
Tot op heden heb ik echter geen gegevens over zijn voorgeslacht kunnen vinden waardoor ik hem niet aan één van de andere geslachten heb kunnen koppelen. Zijn voorgeslacht blijft vooralsnog een raadsel.
Daarom mijn vraag: wie heeft toevallig informatie over het voorgeslacht van Siebe Molema gevonden en wil dat met mij delen? Reacties hierop zie ik graag tegemoet op mijn e-mail adres.

De stamvaders van de geslachten Molema komen uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Deze stamvaders zijn:

Verder wordt een dochter van Cornelis Ennes (Entes) in haar huwelijksakte zeer waarschijnlijk ten onrechte vermeld als Molema. Voor de volledigheid heb ik deze gegevens ook opgenomen.

Henricus Albertus Molema

Van Rinse van den Berg uit Friesland ontving ik een prachtige foto uit 1887, met daarop o.a. Henricus Albertus Molema met de vraag of ik kan aangeven wie hij op de foto is. Helaas heb ik geen antwoord op zijn vraag en daarom heb ik een aparte pagina over Henricus Albertus Molema gemaakt in de hoop dat iemand meer over deze foto weet en kan aangeven wie wie is.
Op die pagina staat nadere informatie van Rinse over de foto en over een paar personen op de foto die inmiddels wel bekend zijn. Verder heb ik genealogische gegevens van Henricus Albertus toegevoegd.

De betekenis van de familienaam Molema

De familienaam Molema wordt over het algemeen rond 1780 voor het eerst gebruikt. In die periode zijn alle families woonachtig in de provincie Groningen.

de molenaarDe familienaam Molema is zeer waarschijnlijk een beroepsnaam en wel van het beroep molenaar. Dit in tegenstelling tot hetgeen in de literatuur wordt vermeld. Daarin wordt verondersteld dat de familienaam is afgeleid van de Friese naam Molle. Tot nu toe is ons van enige relatie met die naam niets gebleken.

Er zijn een paar gronden die onze veronderstelling onderbouwen.
In een paar geslachten Molema komt het beroep molenaar voor. Ik stam ik af van de korenmolenaar Hans Joesten. Een van zijn kinderen nam later de familienaam Molenaar aan. Een andere nazaat van Hans werd in de akten eerst met de naam Meulema vermeld en later met de naam Molema.

Het Groningse woord voor "molen" is overigens "meulen" en "ma" schijnt "zoon van" te betekenen.
In Idafehn (Duitsland) heeft ook nog Molema (een nazaat van Hans) gewoond en gewerkt als molenaar.

Het aardige doet zich overigens voor dat in Heiligerlee het Molenmakersbedrijf Molema is gevestigd. De heer C. Molema heeft met zijn bedrijf sinds de eerste helft van deze eeuw een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van het bouwen en restaureren van (historische) Nederlandse windmolens.

Als u meer wilt weten over molens kijk dan eens op de molensite van de vereniging De Hollandsche Molen of op De molendatabase.
Ook de site van de koren- en pelmolen "De Liefde" te Uithuizen geeft veel informatie.

Familiewapen

Onlangs is een familiewapen ontdekt. Zie de betreffende pagina.

De volkstelling 1947

Uit de resultaten van de volkstelling van 1947 blijkt dat er in 1947 550 naamdragers met de naam Molema waren.
De Molema's zijn dan inmiddels verspreid over alle elf provincies van Nederland en wonen vnl. in Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe. Er zijn echter vier provincies waar dan maar een of twee Molema's wonen.

Molema's buiten onze landsgrenzen

Inmiddels heb ik verschillende families Molema buiten de landsgrenzen getraceerd. Deze bevinden zich voornamelijk in Canada en de Verenigde Staten. In België, Duitsland (waaronder een molenaar) en Zuid-Afrika heb ik ook nog een paar Molema's gevonden.
Niet alleen woont in Zuid-Afrika nog een familie Molema, afkomstig uit Nederland, maar Molema schijnt ook een oude Zuid-Afrikaanse naam te zijn.

Helmer, de bekendste Molema

Mijn beroemdste Molema is Helmer Molema. Hij schreef o.a. het "Woordenboek der Groningsche Volkstaal".

De naam Molema op Internet

In Nederland:
In het buitenland:

Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 16 mei 2020.


home | e-mail | Genealogie Groningen |