In de duinen

Het duinlandschap bestaat uit heuvels en dalen met droge en natte, zonbeschenen en schaduwrijke plekken, met plaatsen in de wind en in de luwte, met kalkrijke en kalkarme, humusrijke en humusarme grond. Dit landschap is zo rijk gevarieerd, dat er vele honderden soorten van planten en dieren in kunnen samenleven.
Als gevolg van zand, wind, regen en plantengroei is het landschapvoortdurend in beweging. Langs het strand kunnen nieuwe duintjes ontstaan, die onder invloed van wind, regen en plantengroei steeds groter worden.
In de natuurlijke vochtige duinvalleien (waarvan er inmiddels veel zijn verdroogd) vind je een rijke plantengroei met o.a. orchideeŽn.
In de Nederlands duinen komen niet minder dan 850 verschillende soorten hogere planten voor (in totaal Nederland zijn dit er 1400). Ook broeden er in het duingebied 140 verschillende vogelsoorten (in totaal Nederland zijn dit er 190). Voor andere plant- en diersoorten, zoals mossen, korstmossen, vlinders of kevers, geldt eenzelfde verhaal.
Hoewel het duingebied voor Nederlandse begrippen nog redelijk ongeschonden is, hebben menselijke activiteiten toch duidelijk sporen achtergelaten. Door wateronttrekking, woningbouw, industrie, infiltratie van verontreinigd rivierwater en recreatie is er zeer veel van dit waardevolle gebied verloren gegaan.

Planten
Door sterk wisselende omstandigheden zijn er overal andere soorten planten en dieren te zien. De begroeiing van het ene deel van de duinen is heel anders dan in het andere deel. De zeereep is bedekt met o.a. zeeraket, blauwe zeedistel en helmgras; verder landinwaarts vinden we o.a. duindoorn, egelantier, duinroosje, slangenkruid en hondstong; midden in het duin worden zonnige hellinkjes slechts bedekt door enkele kleine plantjes en aan de rand van de duinen vinden we bossen met hoge kruiden.
Dieren
Ook het dierenleven in het duin is rijk en gevarieerd. Het is het domein van de konijnen die zich vooral tijdens de schemering laten zien. Ook de vos is op rustige tijden weer volop te zien in het duingebied. Door beperking van de jacht zien we de reeŽn langzaam weer in het duingebied terugkeren. Kleurrijke vlinders en rupsen kunnen 's zomers worden waargenomen.
In en rond de plassen leven groene en bruine kikkers naast andere waterdieren als kevers, wantsen, libellen en muggen.
De duin- of zandhagedis is een van de drie soorten reptielen die in de duinen voorkomen. Deze dieren zijn koudbloedig, wat betekent dat de lichaamstemperatuur afhankelijk is van de omgeving. Door in het hete zand te zonnen stijgt hun temperatuur en hun activiteit.


Voor meer informatie over dit leefgebied:
Stichting Duinbehoud en Leeswijzer Duinen

 

konijn eekhoorn

torenvalk zandhagedis
Konijn Hommels Eekhoorn Koekoek Torenvalk Hagedis
lieveheersbeestje wesp vos sprinkhaan
Lieveheersbeestje Wesp Vos Sprinkhaan Kruisspin Koolmees