De brief van Family Help

behorend bij de uitnodiging voor ons 40-jarig huwelijksfeest

FHP-logo

Geachte lezer,

Op verzoek van de heer en mevrouw Quenť willen wij u graag kort en bondig informeren over de werkwijze van het Family Help Programme Holland - Sri Lanka.

De selectie van gezinnen en ouderen vindt plaats op Sri Lanka zelf, meestal in Pamunugama waar ons kantoor gevestigd is maar als het voor de potentiŽle adoptie erg moeilijk is om daar naar toe te komen, gaat er iemand naar hen toe of wordt er een andere oplossing gezocht. Voor een gezin is de eerste voorwaarde dat er geen kinderen zijn die ouder zijn dan 21. Op Sri Lanka behoren de kinderen de zorg voor hun ouders op zich te nemen. Daar dit hun cultuur is, mogen wij hier geen inbreuk op maken door onze westerse normen te hanteren. In onze statuten staat dan ook vermeld dat wij geen hulp verlenen aan gezinnen waarvan het eerste kind ouder is dan 21.

Daarnaast moeten het in principe weduwen zijn of vrouwen die 'verstoten' zijn. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt, bijvoorbeeld als beide ouders heel erg ziek zijn of als het kind dat inmiddels 21 is aan een goede opleiding bezig is. In het laatste geval zou het natuurlijk erg jammer zijn wanneer hij/zij daarmee zou moeten stoppen, omdat daarmee de kans op een goede baan en daarmee een toekomst praktisch wordt weggegooid. In die gevallen proberen we een flexibele oplossing te vinden.

Voor de ouderen gelden andere normen: uitgangspunt is dat het een oudere dame of heer betreft die geen kinderen heeft. Dat sluit ook weer aan op hetgeen wij hierboven besproken hebben: de kinderen behoren de zorg voor hun ouders op zich te nemen. Indien een oudere geen kinderen heeft, is hij of zij overgeleverd aan aalmoezen en vaak gedwongen om te gaan bedelen.

Uw adoptie krijgt het volledige bedrag per maand uitgekeerd. Uiteraard hebben wij ook overheadkosten maar deze worden bekostigd uit andere, vrije, giften. Het bedrag van f. 15,- voor een alleenstaande oudere, of f. 30,- voor een adoptiegezin, is in zijn geheel voor de adoptie bestemd. Wij storten het bedrag elke maand door naar Sri Lanka en daar maken onze medewerkers dit direct weer over naar de rekening van de betreffende adoptie waarvan in principe alleen de adoptie zelf het geld kan opnemen, dit om misbruik te voorkomen. Daarnaast zijn er ook nog de extra giften zoals voor verjaardagen, Pasen, Kerstmis, maar ook vaste extra giften ten behoeve van school, opleidingen, medicijnen enzovoorts. Sommige donateurs doen dit regelmatig, andere incidenteel, daar is een ieder helemaal vrij in.

Graag voegen wij hier aan toe dat het FHP sinds 1 januari in het bezit is van het CBF-Keurmerk. CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze organisatie controleert structureel de aangesloten stichtingen en staat voor verantwoorde fondsenwerving. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk dient een stichting aan een groot aantal criteria te voldoen. Indien u dit wenst, zijn wij graag bereid u hierover informatie toe te zenden.

We hopen u met deze informatie naar genoegen van dienst te zijn. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Family Help Programme Holland - Sri LankaSylvia Groot
PR & Communicatie
FHP-bank en -email FHP-adres en -telefoon


U kunt zich aanmelden bij "Family Help" om een arme bejaarde te adopteren, door bijgaand adoptie-kaartje in te vullen en op te sturen naar Family Help. De kaartjes staan ook in de standaard op de receptietafel, en zij hangen aan de cadeau-bus.


De uitnodiging bekijken

Terug naar de Familie-Index