Uitnodiging


Joke en Cor 40 jaar geleden
Op 15 maart 2001 zijn
wij 40 jaar getrouwd.
Op Zaterdagmiddag 17 maart
vieren wij dat en
wij hopen dan door velen
te worden gefeliciteerd
met dat heugelijke feit.
Vanaf 15.30 uur is iedereen
welkom in "De Vossenberg"
te Vierhouten, Elspeterbosweg 1.

Cadeautjes.

Natuurlijk wil iedereen graag ons verlanglijstje ontvangen. Helaas, we hebben alles al.
Maar we hebben er wat op gevonden. Baar geld zou ons welkom zijn. Dat zal dan worden besteed aan een bejaarde op Sri Lanka die zeer arm is.
We hopen met de totale opbrengst zo iemand de rest van haar of zijn leven een iets menswaardiger bestaan te verschaffen. We doen dat via "Family Help van Herman Steur". Een uitleg over wat via deze organisatie kan worden gedaan staat in bijgaande brief van "Family Help".
Een ieder die ons iets in deze vorm wenst te geven, vragen wij dit in bijgaand envelopje te doen en op de heugelijke dag in de daarvoor bestemde bus te deponeren. Alle bedragen, zowel klein als groot, zijn welkom.
Breng dan ook bijgaand felicitatiekaartje mee en geef dat aan ons. Je kunt er je naam op zetten en eventueel je adres. Dat is dan voor ons plakboek.
Mensen die van verderaf moeten komen hoeven in verband met het late uur niet bang te zijn honger te moeten lijden.

           Joke en Cor Quené,
of wel: tante Joke en oom Cor,
of wel: Pa en Ma
           Voslaan 8
           8076 PJ Vierhouten
           Telefoon: 0577 411232
           Email: w.c.quene@hccnet.nl

Vragen?      E-mail op de post doen aan   ons , post verzenden naar . . . . . . Joke en Cor

.................... Onze zoon is per email bereikbaar bij hem thuis


Terug naar de Familie-Index