Op zoek naar de naam Quené / Quesnay  :    Familie-Index "H"
De Quesnay-geschiedenis
De Familie Quesnay rond 1685:   
 • verhuizing Normandië - Amsterdam. 
 • Johan Pieter Quené de hoedenmaker:   
 • de overgrootvader van "ons, neven".
 • In de tijd van Johan Pieter Quené:   
 • de tijdgeest toen, voor een beter begrip.
 • André Maurois: Bernard Quesnay:   
 • karakterschets van een Quesnay (boek)
 • André Maurois sur Bernard Quesnay:   
 • hetgeen hij schreef over zijn boek.
 • De Canadese familie Quesnel:   
 • een nog oudere Quesnay-historie.
 • Andere (beroemde) Quesnay's:   
 • bekend uit de geschiedenis.
 • Niet alle onderwerpen zijn op deze indexpagina bereikbaar; zie vet-gedrukt deel onder

  Op zoek naar Quesnay in Normandië
  Vacantie Normandië 1995:   
 • een eerste dorpen-verkenning.
 • Vacantie Normandië 1997:   
 • op bezoek bij Quesnay's.
 • Vacantie Normandië 1998:   
 • ons (oer)kasteel Le Quesnay.
 • Alleen voor onze familie:   
 • logeren op ons kasteel Quesnay.
 • Vacantie Hessen 2000:   
 • hugenotenstad Karlshafen 1699.
 • V
  Nieuws
     Quené-stamboomboek
 • Een aanvulling
 •    Een Quené-Orchidee
 • Een vernoeming
 •    Werken van Quené's
 • Een artistiek idee

 • Joke en Cor: 40 jaar bij elkaar
  Ons 40-jarig huwelijksfeest   
 • Uitnodiging / Receptie
 • Op de receptie-tafel:   
 • Standaard met uitleg
 • Ons verlanglijstje:   
 • Ontvangst van cadeaux.
 • Onze aanbeveling:   
 • Brief van Family Help
 • Onze dank:   
 • Brief aan felicitanten
 • "Onze" foto's:   
 • Met dank aan fotografen
 •    De reeks verhandelingen "Op zoek naar de
     naam Quesnay (of Quesney)" bevat op dit
     moment in de rubriek "Nieuws" een aantal
     aanvullingen op het Stamboomboek Quené
     van Tom van Kregten.
  Daarnaast een aantal vakantieverslagen in een aparte rubriek (-in een aantal vakanties hebben wij gezocht naar de naam Quesnay-), en in de rubriek "Geschiedenis" een paar verhandelingen over de voorouders Quené, Quesnay of Quesney, geschreven aan de hand van het Stamboomboek Quené van Tom van Kregten en met de hulp van diverse geschiedenisboeken en speurtochten op het internet.
  A
  |
  Een aantal van deze verhandelingen staan weliswaar reeds op schrift, maar zijn nog niet gereed om op internet te worden geplaatst. Aanklikken ervan zal niet tot actie leiden. Zij werden aan de directe nichten en neven toegezonden in de vorm van een klein boekje.
  Op deze index-pagina zijn alleen de vacantieverslagen en wat recente Quené-aangelegenheden bereikbaar.
  De uitgebreide Quesnay-geschiedenis-index verschijnt door het intikken van een wachtwoord op de "home-pagina" van Pappa Quené. Zie daarvoor de pagina met 't eikenblad, die (ook) verschijnt door te klikken op het rechter eikenblad op de home-pagina. Overigens zijn nog niet alle pagina's gereed, dus onbereikbaar.
  V
  Laden de pagina's erg langzaam in? Keer dan terug naar deze familie-index en probeer één van de drie andere "ingangen" hieronder: (Tijdelijk wordt dit niet aanbevolen. Zie de nood-oplossing)

  familie-index "M"
  familie-index "N"
  familie-index "W"
  familie-index "R"

  naar pappa's huispagina

  hang niet alles op aan deze boom