Elektrosmog

Hoofdstuk

 

Storingen
De veldsterkte veroorzaakt door de RF-straling van een niet-ioniserende stralingsbron kan namelijk ook ongewenste effecten veroorzaken in andere elektronische apparatuur. De apparatuur in de onmiddellijke omgeving van een RF-stralingsbron moet dus een zekere mate van immuniteit hebben voor deze veldsterkte. De mate van immuniteit (EMC = Electro Magnetic Compatibility) is dus een belangrijke factor:
 • Het gebruik van RF-stralingsbronnen kan zeker in een ziekenhuis ongewenste en zelfs levensbedreigende effecten hebben. Vandaar dat het gebruik van een GSM/UMTS-telefoon in het gebouw bij het bed van patiënt niet is toegestaan.

 • Ook kan radio ontvangst storing ondervinden van deze RF-stralingsbronnen.
  Een voorbeeld daarvan is de (breedbandige) storing die het gebruik van PLC veroorzaakt. Power Line Communicatie (PLC) is een manier om de computer (PC) en de randapparatuur in huis met elkaar te verbinden via het lichtnet. Het lijkt wel handig, maar dit kan een bron van storing (1) zijn voor radioamateurs in de omgeving! (Luister maar eens naar het opgenomen geluidsfragment in Oostenrijk, Fulpmes; een buitenhuis uitgevoerde meting naar het effect van PLC op alle KorteGolf-banden).
  Wat is er daarbij aan de hand? Wel, het gehele 50 Hz leidingennet werkt als één grote antenne en straalt daarom alle (harmonische) frequenties van het PLC-modem uit naar de omgeving. Dit stoort de buren bij hun ontvangst op de kortegolf. Luister ook eens naar fragment 2 (Dit is een buitenopname bij gebruik van een indoor PLC-modem dat werkt met "Walshcode frequency hopping" in het frequentiegebied van 2 -26 MHz).
  Liever niet aanschaffen dus..! (zie ook de Link: http://www.powerline-plc.info/)!

 • Bij tijd en wijle had ik als radioluisteraar géén goede ontvangst meer op de midden- en kortegolf. Stoorsignalen met een sterkte van S8 tot S9+ en op de amateurbanden verhinderde het maken van verbindingen (zie onderstaand plaatje: alles boven het niveau van -100dBm is als storing aan te merken)! Of luister naar het signaal. Een er werd dus een klacht ingediend bij het AgentschapTelecom, afwachten dus!
  Mijn eerste indruk was dat de door Stedin geplaatste “slimme meter” bij buren 2 huizen verderop hiervan de oorzaak was. Met de Sony ICF-SW7600GR voor de "slimme meter" in deze Meterkast was wel op circa 300 kHz een sterke ruistoename te constateren, maar dat verklaarde nog niet de breedbandige storing! Overigens heb ik zelf géén enkele behoefte om iedere minuut mijn energieverbruik te kunnen aflezen. De jaarlijkse standopgave en hieruit berekende verbruik geeft mij voldoende inzicht om zuinig met energie om te gaan. Slimme meter is voor mij alleen maar Elektrosmog!

Het niveau boven de rode lijn is als momentopname van het storingsniveau aan te merken!
Voor de 20-meter amateurband ziet het er uit als onderstaand:
2015_1 apr-Storing pa0wjg-Winrad spectrum
Enige tijd later constateerde ik dat deze storing, nu bij het AT bekend onder kernmerk AT-EZ/7014250, zeker niet van de slimme meter afkomstig was, omdat het mij nu lukte de werkelijke storingsbron te lokaliseren, te weten: Al met al een storm in een glas water.....Het overblijvende probleem is om nu de lader te (kunnen) ontstoren. De buurman verklaarde zich bereid om na lading de lader uit het stopcontact te halen en wilde, als ik hem daarom vroeg, bij "radiocondities" het laden wel uitstellen.
hehe, eindelijk weer normaal!
Nu deze storingsbron was geëlimineerd kon ik mij richten op wat ik al eerder had geconstateerd.... een storing rond de 7,35 MHz welke een intermitterend karakter had, zie de volgende afbeelding.
storing rond 7350 kHz met de actieve antenne
De storingsbult met een ratel om iedere 5 seconden bleek te worden veroorzaakt door de druppellader van een Philips DECT telefoon type SE435 (aangeschaft in 2007). Door het plaatsen van een condensator van 10 nF over de uitgang, was ook deze storing verdwenen (zie onderste plaatje).
In oktober 2015 werd vastgesteld dat het storingsniveau van deze lader RS-4805A ruim boven de CE EN 55014 normen ligt (zie pdf van Canrinus Consultancy). Op 28 oktober 2015 heeft ook het AT een indicatieve meting uitgevoerd, welke mijn eerder bevindingen volledig ondersteunde!
Rest mij nog te onderzoeken waar en door wat de storing wordt veroorzaakt welke ik via mijn dakgootantenne (grotere antenneversterking dan mijn actieve antenne) binnenkrijg (zie onder)! Mogelijk zijn er ook nog slechte laders van scootmobielen of e-Bikes in mijn buurt aanwezig!

Zo blijf je bezig.....!
EHBO informatie over wat te doen bij storing". Informatie over " slimme energiemeters"(pdf).