Storing en Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
Een radioamateur kan storing opwekken in de elektronische apparatuur in zijn omgeving. Hij/zij kan bij de uitoefening van zijn/haar hobby ook zelf last hebben van storing.

Storing door een amateurzender
Klachten die betrekking hebben op storing veroorzaakt door amateurzenders, komen tegenwoordig gelukkig nog maar weinig voor. Is het gestoorde apparaat voorzien is van een CE teken of van een verklaring van conformiteit met de Europese wetgeving (in de handleiding), dan moet het apparaat immuun zijn voor stoorsignalen met een veldsterkte tot circa 3 V/m.

Bij storing overschrijdt uw zender blijkbaar deze grens en zult u zendvermogen moeten terugnemen of uw antenne wijzigen. Ook indien de veldsterkte hoger is dan 3 V/m, is altijd nog de mogelijkheid aanwezig om iets aan de immuniteit van het gestoorde apparaat te doen.

Voor oudere toestellen, die niet voorzien zijn van een CE-markering, hanteert het Agentschap Telecom een immuniteitseis van 1 V/m. Deze veldsterkte wordt door een amateurzender gemakkelijk overschreden, maar u zult toch moeten proberen in goed overleg met de klager een oplossing te vinden. Neem zo nodig contact op met de EMC Commissie.

Wat te doen in geval van storing?
  • Toon begrip voor de klager en voorkom conflicten!
  • Neem in de eerste plaats het zendvermogen terug om herhaling van de storing te voorkomen. Meestal is 10 tot 20 dB nodig.
  • Ga na of u de storing kunt verminderen door de richting van de antenne te wijzigen of een ander type antenne toe te passen.
  • Ga na of de storing ook bij u zelf voorkomt. Het is veel gemakkelijker om een storing in eigen omgeving te onderzoeken, dan bij een ander.
  • Probeer in overleg met de klager/gebruiker immunisatie-maatregelen te nemen door het aanbrengen van netfilters, coaxfilters of ferrietringen en ferrietfilters.
  • Veel afdelingen beschikken over een EMC koffer met ontstoor hulpmiddelen! Lees ook het VERON Immunisatie Handboek (zie rubriek downloads).
  • Help de klager eventueel bij het melden van de storing bij Agentschap Telecom. Neem in geval van twijfel eerst contact op met de EMC-EMF commissie.


Figuur 1. Ontstoor hulpmiddelen

Aanvragen voor informatie en ondersteuning

Kunt u per post richten aan:
De secretaris EMC-EMF Commissie,
Postbus 1166,
6801 BD Arnhem

Of per e-mail aan de secretaris van de commissie: secr-emccie@veron.nl

De EMC-commissie geeft de voorkeur aan E-mail. Gebruik het formulier "storingsmelding" (in een word-file!
Maakt u gebruik van de post? Vermeld dan in ieder geval ook uw telefoonnummer!
Belangrijke Downloads en links mbt "storing".  Opmerkingen

Metingen in 2003 aan UMTS-GSM basisstations in DLD

PDF-file

 

 

Presentaties:

EMV voor de Amateur door PA0JMG en geluidsfragment PLC storing

PDF-file (1245kB) en wav-file (251 kB)

Stralingshygiëne bij gebruik RF-bronnen door de HAM van PA0WJG

PDF-file (800 kB)

 

 

"Stralingshygiëne voor Dummy's", deel 1 t/m 5, op de website van pa0wjg

Als pdf-file te downloaden!

Website van de Gezondheidsraad (GR)

website

Commentaar GR op het EU- rapport BioInitiative.

PDF-file

Kennisplatform EMV&Gezondheid

website

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)

website

Emc-Emf commissie van de VERON

website

YouTube filmpjes op over storing plasma-TV's(1) en (2)

website