Mijn Filosofie

Hoofdstuk

HET JONGSTE TESTAMENT ...
Inleiding
"Het Jongste Testament over de zin van ons bestaan" is een pdf document (22 februari 2016), waarin mijn documenten "Wat is de zin van ons bestaan" en "Het Jongste testament" zijn samengevoegd (Powerpointpresentatie).

Mijn zienswijze begint met een uitwijding over de wijze waarop groepen van mensen zich organiseerden en de rol / invloed van de machthebbers door de eeuwen heen. De achtergronden over hoe de verschillende stromingen, zoals wetenschap, religie enzovoort, de “waarheid” beleven worden verhelderd in “De waarheid en denkstructuren”. Hierin wordt ingegaan op welke wijze geloofwaardigheid, wetenschap, esoterie, theosofie en religies ons denken beïnvloeden.

Ook de aspecten bestaat "De ziel" en de vraag "Als we doodgaan, zijn we dan dood?" worden aangestipt. Daarna wordt uitgewijd over mijn persoonlijke beleving van Angst, Dromen, Inleven en Meditatie. Zonder taal zou er geen geestelijke wreedheid en Commercie kunnen bestaan. Daarom worden “Het ontstaan der taal”, de rol van Geestelijke armoede en de rol van de Commercie in onze maatschappij nader beschouwd.

Voor mij is het een vaststaand feit dat het van uiterst belang is om, voordat je aan je spirituele ontwikkeling kunt werken, je eerst bewust te worden van de persoonlijke drijfveren en jouw conditionering door opvoeding en maatschappij. Deze fase in bewustwording ervaar ik als een belangrijke stap voorwaarts in het verkrijgen van het vermogen tot zelfbeschikking, in plaats van het in jouw doen en laten beheerst worden door anderen.

De mensheid evalueert sinds het begin van haar ontstaan. Dit gaat gepaard met (terug) vallen en weer opstaan. In de oertijd probeerden we op instinctieve wijze te overleven, zoals nu nog bij de dieren voorkomt. Sindsdien zijn we ons steeds bewuster gaan gedragen, met oog voor alles om ons heen en de samenhang der dingen.

De grote vraag is en blijft waarom zijn wij hier op deze aarde met een bewustzijn? Wat is de zin van dit alles en waarom moeten wij hier al die dingen meemaken? Komen we er ooit achter? De huidige stand der wetenschap kan dit nog niet verklaren. Zelf kan ik heel goed met deze onzekerheid leven. Ik vertrouw er op dat de mensheid in de toekomst veel en veel meer zal weten dan wat zelfs nu denkbaar is. Ik vind het ijdel te hopen dat ik dat in mijn leven nog zal meemaken

Ik wil de lezer mijn uitleg over hoe nu verder te leven en hoe ik daartoe ben gekomen niet onthouden. Ik ben er niet op uit om zieltjes te winnen. Ieder moet voor zichzelf maar bepalen hoe zijn/haar wereldbeeld er uit ziet.

Ik respecteer de meningen van alle mensen, ook van hen die liever met beide benen op de grond staan en alles wat niet stoffelijk (dus geestelijk) is op voorhand afwijzen.

Het is een voorwaarde, om vol mededogen dagelijkse handelingen te kunnen beschouwen, dat je inzicht hebt in je eigen drijfveren. Mijn model van "Leven - Kennis - Stabiliteit", het LKS-model, kan de lezer van nut zijn bij het maken van keuzes. Zoek je géén antwoorden op al deze vragen, ... leef dan gewoon lekker rustig in harmonie met de omgeving verder!

Mijn gevoel.... zegt dat ik al een leven heb gehad.

Willem Altijd in voor een goed gesprek! (versie v7, d.d. 22 februari 2016)