Maatschappij Kritiek

Hoofdstuk

Inhoud
Bedenk // Remember: Waarheid is slechts een door de waarnemer ingekleurd deel van de werkelijkheid; De mens is helaas (nog niet) instaat the complete werkelijkheid te begrijpen! // Truth is a by the Observer colored Part of the Reality. Humans are (not-yet) able to understand this complete Reality!
Onder Mijn Filosofie wordt "Het jongste testament over de zin van ons bestaan" behandeld. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen en Links ook mijn warme belangstelling:
 • De Hermetische filosofie is universeel en onsektarisch (van v˛˛r het Christendom!).
 • Gnosis: Het verboden geloof, dat door de christelijke kerken wordt onderdrukt,omdat dit hun "macht" aantast!
 • Ooit gehoord van Elementalen? Wat hiermee bedoeld wordt en hoe jouw gedrag hierdoor wordt be´nvloed staat onder deze link vermeld!
 • 2020_Demonic Satanic Mind Control using Pedophilia.
 • Naast de Theosofische Vereniging in Nederland propageren zowel de Groep van werelddienaren als de TAN ACADEMY een kennismaking met een andere manier van denken. Wij gaan ervan uit dat de ziel de bron is van informatie en het denken het uitvoerend orgaan daarvan. Enkele presentaties, gebaseerd op Alice A. Bailey en H.P. Blavatsky zijn:
 • Zo,.... het bovenstaande gaat er dus over hoe je als persoon ook zelf kunt handelen.
  Bedenk wel dat voor een maximaal effect ook de maatschappij drastisch moet veranderen! We leven nu in een: "monetary economy", waarin de mens zelfs is geconditioneerd tot een consumerende slaaf! Het streven is daarom naar een "resourse based economy", waarin (1) duurzaamheid van producten, (2) respect voor mens, dier en natuur en (3) vrijheid van handelen en denken voorop staat! Je kunt beginnen met: Een overdenking voor de komende verkiezingen en een andere manier van beschouwen!
 • Thomas van Aquino, Italiaans theoloog en filosoof, stelde al in 1247:
  ôRente vragen voor geleend geld is onrechtvaardig, omdat daarmee iets wordt verkocht dat niet bestaat, en dit leidt zonder twijfel tot ongelijkheid, hetgeen in strijd is met gerechtigheid. Geld is bedoeld om als ruilmiddel te dienen. Daarom is het onwettig om geld te vragen voor het gebruik van geleend geld, dat bekend staat als renteö.
  Met andere woorden, rente:
  • Destabiliseert de economie,
  • Is de hoofdzaak van inflatie,
  • Is mede veroorzaker van werkloosheid, inflatie en de uitputting van natuurlijke bronnen,
  • Zorgt ervoor dat zeer veel geld in de handen komt van een kleine minderheid.
  Heb jij, lezer, dit al duidelijk gemaakt aan jouw politieke vertegenwoordiger(s)?????
 • Interesse in deze onderwerpen? Surf dan voor meer info naar ÚÚn van de volgende websites:
  • De Loge Utrecht van de theosofische Vereniging geeft veel informatie over een andere wijze van beschouwen welke d.m.v. lezingen en studiegroepen onder de aandacht wordt gebracht.
  • Ook een bezoek aan de Nederlandse website van " krishnamurti" laat zien wat jezelf kunt doen, zonder de verbintenis van "volgeling" aan te gaan!
  • Heb jij de vrijheid van informatie hoog in het vaandel staan?...... surf dan eens naar de website van vrijschrift.nl, of die van Frank Bonte, opdat je weet wat ons bedreigt!
  • Aan te bevelen is ook een bezoekje aan The crowhouse.com met een grote keuze aan opzienbarende films....., bijvoorbeeld: The big Picture Final Cut........ ontwaak!
  • Bent u ge´nteresseerd in "The New Social Word Order"? Surf dan eens naar de website van de Stichting Sociale Databank Nederland (S.D.N.) voor nuttige informatie, visies en documentatie!
  • De website Towards One World kan je ook inspiratie geven over de achtergronden van een Elektrisch Universum! Dit is zeer strijdig met het huidige wetenschappelijke inzicht.
  • Wil je tenslotte iets meer weten over "optimalisatie" van jezelf en jouw omgeving, surf dan naar de website over: Feng Shui of over Philamonk!
  • Ge´nteresseerd in wat ons in de toekomst te wachten staat en het waarom daarvan? kijk dan eens op de volgende (engelstalige) websites: kauilapele.substack.comin5d.com2012portal.blogspot.caEarth Changes and Pole Shift !
  • The Zeitgeist Movement (ZM) " http://www.thezeitgeistmovement.com" en beluister en kijk naar de "oriŰntatie presentatie" van Peter Joseph!