Stralingshygiëne

Hoofdstuk

INLEIDING TOT DE STRALINGSHYGIËNE
Elekromagnetische straling
Bijna alle stralingsvormen manifesteren zich als elektromagnetische (EM-)straling, zoals in onderstaande figuur wordt weergegeven. EM-straling ontstaat door een samenspel van elektrische en magnetische velden en is in feite een energietransport met een snelheid van het licht van circa 300.000 km/s.

Een vorm van EM-straling waar een ieder mee te maken heeft, is het zichtbare licht. Met onze ogen kunnen we kleuren waarnemen. Het oog neemt daarbij een verschil in frequentie waar als een verschil in kleur. Rood heeft een lagere frequentie dan violet. Deze stralingssoorten uit het EM-spectrum kunnen alleen rondom en in het gebied van het zichtbare licht door onze zintuigen worden waargenomen. In de andere gebieden laten de zintuigen ons geheel of gedeeltelijk in de steek!
De toepassingen van stralingsbronnen bij radioamateurs, Radiofrequentie (RF-)straling, vallen ook binnen het EM-spectrum. In het EM-spectrum worden, naast het zichtbare gedeelte, verschillende gebieden onderscheiden. De onderlinge relatie hiervan en de veel gebruikte benamingen worden in de bovenstaande figuur aangegeven.
ABSORPTIE VAN EM-STRALING
absorpte????
Figuur 2.
Men kan stellen dat bij EM-straling het risico primair zit in de geabsorbeerde hoeveelheid van de energie. Het is echter onzeker of we altijd blootstaan aan de gehele energiebundel van een stralingsbron.

In figuur 2 is de theoretisch mogelijke verdeling weergegeven. Om te bepalen hoeveel energie er bij blootstelling wordt geabsorbeerd is dus inzicht nodig in de factoren die een rol spelen.
Onderzoek wijst uit dat in gebieden met veel zon, waar de bevolking veel in de buitenlucht werkt, meer huidkanker voorkomt dan elders. Dit is echter géén reden om alle absorptie van straling als negatief te beoordelen.
Sinds mensenheugenis zijn we vertrouwd met de absorptie van energie. Voorbeelden van absorptie van energie in biologisch weefsel zijn:
Een groot voordeel van UV-straling is
dat je er nog bruin van wordt!
Uit deze voorbeelden mag blijken dat de mens dus al lange tijd een nuttig gebruik maakt van de verschillende stralingssoorten. Met EM-straling is dus - afgezien van de naamgeving - niets nieuws onder de zon!
In de volgende hoofdstukken zullen de eigenschappen en toepassingen van ioniserende straling, optische straling en radiofrequente (RF-)straling aan bod komen.