column

(laatste update woensdag 16 januari 2019)

- Welkom!

Welkom op deze site! Met dit initiatief willen wij onze bezoekers informeren over mogelijkheden om het leven weer in eigen hand te nemen.

Succes!

Het laatst gepubliceerd:

Verantwoord, karma

Wie we zijn, wie ik ben

Bewustzijnsniveaus

Het Mooiste Verhaal

 

 

- Pretentie

 "Als wij goddelijk van oorsprong zijn en iets heeft ons daarna doen geloven dat we beperkt zijn, is dit de overtuiging waarnaar wij handelen. Dit handelen veroorzaakt op zijn beurt een belevingswereld die deze overtuiging weerspiegelt en versterkt.
Wij kunnen dit makkelijk weer omdraaien. Zoals wij eerder pretendeerden niet goddelijk te zijn, kunnen we nu weer pretenderen wel goddelijk te zijn.
Onze belevingswereld zal zich hier aan aanpassen en deze goddelijke overtuiging versterken."

Deze, of woorden van gelijke strekking, hebben voor mij een een belangrijke impact gehad op mijn weg naar zelfontplooiing. Ik heb ze uit een, overigens telepathisch, interview wat James Twyman ooit had met enkele indigokinderen. Door deze gedachtegang oftewel dit denkpatroon toe te laten, gingen bij mij alle bellen rinkelen en wist ik ook nog waar de klepel hing!
Ik had al jaren ups en downs gehad in het hoppen tussen dimensies en ik kon er nooit echt de vinger achter krijgen. Dit was nu voorbij! Theoretisch wist ik al dat ik de schepper van mijn eigen werkelijkheid was, als spiegel van en voor mijn innerlijk denken. Ik keek er dan ook met verbazing en verwondering naar, maar nooit eerder lukte het mij om mijn uniciteit echt neer te zetten.
Nu wist ik hoe van mezelf te houden! Alles veranderde, alles paste in elkaar, ik ontmoette mijn tweelingziel, als afspiegeling van wie ik ben en zij mij, als afspiegeling van wie zij is, die uiteraard dezelfde zijn! De vreugde van die herkenning en erkenning klinkt nog door in de naam van ons initiatief -
Wunjo!

Peter