CLAES DIERT, geboren voor 1393, overleden in het jaar 1453, minstens 60 jaar oud, zoon van FLORIS GAEL en BAERTRAET N.N..
Hij komt in 1412 voor als "dienst" van het Kerstgilde. Volgens het Ruyghe Register van het Kerstgilde moet hij in of kort vr 1412 een stoel (No. 40) verkregen hebben van een zekere Symon van der Does, er is een zeer kleine mogelijkheid aanwezig dat deze Symon een oudere halfbroer van hem was. Als "dienst" van het Kerstgilde komt hij voor in de jaren 1412, 1415, 1423 en 1427, als "vinder" in 1418, 1430, en 1434. Hij was wijnkoper, zoals blijkt uit de kerkmeesters-rekening over 1444 en tevens hield hij herberg, hetgeen blijkt uit het feit dat het Kerstgilde in 1433 de jaarlijkse "maaltijd" te zijnen huize hield.
Zijn dochter bij een nog onbekende vrouw:
Claes is getrouwd rond 1430 (2) met
MACHTELD LOTTYNSDOCHTER, overleden na 1474, dochter van LOTTYN GHERYTSZ. en ALIJT JAN DIRCXDR..
Deze ouders zijn beiden reeds overleden wanneer op 20 maart 1456 hun goederen gescheiden worden tussen Machtelt en haar drie hier na te noemen kinderen, en haar zuster Ermgaert Lottynsdr. Machtelt is nog in leven anno 1474, en wordt dan nog voor een speciale oorlogsbelasting aangeslagen.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP