home  
      Publications last update June 3 20222
     


Technology for Justice

How Information Technology Can Support Judicial Reform

Leiden, Amsterdam University Press, Leiden, Amsterdam 2009 -
PhD Dissertation

look inside and order from: amazon.com,
sample in Google Books,
e-book download, free!
order from leiden university press

Teknologi untuk keadilan new!
Bahasa Indonesia version of Technology for Justice
by Eddy Damian, Supandi and Imam Mulyana

Is het digitale gras groener over de grens?
new! Over digitalisering in andere landen dan Nederland
voor Rechtstreeks, periodiek over wetenschap van de Rechtspraak

Technology for Justice my T4J blog in English
irregular updates on my work (still needs work, though
!)

Hypes, hopes and dreams
chapter in: Kramer, Biard, Hoevenaars, Themeli, New pathways to civil justice,
Springer 2021

Digital Justice, nice to have but hard to achieve
in: De Souza and Spohr, Technology, Innovation, and Access to Justice,
Edinburgh University Press, Edinburgh 2021

Courts and Artificial Intelligence
published in International Journal for Court Administration
11(2), p.8

Artificial Intelligence and Justice
English version of speaking notes
2nd Chamber of Parliament,
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
June 27 2018

Kunstmatige intelligentie in de rechtspraak
gespreksnotitie voor de Tweede Kamer,
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
29 maart 2018

Beyond Court digitalization with Online Dispute Resolution
in: International Journal for Court Administration, Volume 8, issue 3, 2017

KEI voorbij met ODR
in: Recht der Werkelijkheid 2016 (37) 2, tijdschrift van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke Bestudering van het Recht (VSR).

De eKantonrechter
i
n: Vrouwe Justitia zucht en steunt. Lustrumbundel, 40 jaar Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. NJCM-Boekerij 55, Leiden 2015.

Digitaal procederen wordt normaal
Computerrecht 2015-1, special over digitalisering in de rechtspraak

De acht meest gestelde vragen over KEI IT
Artikel in Rechtstreeks 2014 - 2, November 2014

Information Technology in the courts in Europe
in: Gottwald (hrsg.), e-Justice in Österreich, Erfahrungsberichte und europäischer Kontext, Festschrift für Martin Schneider
Editions Weblaw, Bern 2014

in Russian: Information Technology in courts in Europe
Russian version of Technology in courts in Europe, November 2012

E-Justicia: experiencias con las tecnologías de la información en los tribunales de Europa,
in Caballero, Gregorio and Hammergren, eds., Buenas practicas para l'implementación de soluciones tecnológicas en la administración de justicia. Istituto de Investigación para la Justicia, Buenos Aires 2011

Informatietechnologie in de rechtspraak in Europa: Opinies, praktijk en innovatie
Trema, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, nummer 6, juni 2012
link naar de laatste conceptversie

Technology in courts in Europe, Opinions, Practices and Innovations
Journal of the International Association for Court Administration, June 2012

Digitalisering in de rechtspraak
in De rechtsstaat in de 21 eeuw, Strafblad, aflevering 3, jaargang 9
link naar voorlaatste versie

Understanding IT for dispute resolution
Journal of the International Association for Court Administration, April 2011

IT and the Access to Justice Crisis
blog for Cornell University Law a School Legal information Institute, August 2010

ICT verandert de rechtspraak In: Het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie, 4/09

Justice Sector Assessments Handbook, co-authored with Linn Hammergren and Adrian Di Giovanni, March 2007

Doing Justice with Information Technology
Information & Communications Technology Law,
Vol. 15, No. 2, June 2006

Court specialization or special courts? a toolkit
paper for the World Bank, 2005

ADR in the Netherlands
in: Alternative Dispute Resolution Manual,
toolkit by the Small and Medium Enterprise Department of the World Bank, 2006

The judicial system of Nepal  
i
n: Nepal, The legal and judicial environment for financial sector development, A Review
World Bank South Asia Region 2005

Courts
in: Financial Sector Assessment, A Handbook, World Bank, IMF 2005, s
ection 9.5 on the judicial system, the link is to a prepublication draft

Rechtspraak in de digitale delta
Nederlands Juristenblad (Netherlands Legal Weekly), 5 December 2003

Informatietechnologie: Droom of Werkelijkheid?
Trema nr. 6 juni 2002 blz. 289-293 co-author: D.J. van Dijk
Contribution to annual meeting of Flemish chapter of the International Union of Judges,
Bruges April 2002

 
       
      Une indépendance réelle sans garantie legale
Special on: Les Structures de l'independance of "Juger"
 
       Revue trimestrielle edité par l'Association Syndicale des Magistrats 5, 1993, p 24-25  
      Vrouwenhandel - een praktijkgeval (Female slave trafficking, a case in practice)    
      Proces 70e jaargang nr 7/8 (juli/augustus 1991) blz 181-186  
      Anatomisch correcte poppen zijn geen bewijsmiddel! (Anatomically correct dolls are not evidence!)  
      Nederlands Juristenblad 65-20 (19 mei 1990) blz 744-748, mede-auteur: mr. J. Westdorp  
      Writ of Summons  
      legal proceedings on the deployment of cruise missiles in the Netherlands,  
       editor of th English version of the summons for the legal proceedings  
 Ars Aequi Libri 1985
      De evaluatie van de WUB in het Jaar van het Kind  (Evaluating University Government in the Year of the Child)  
       Ars Aequi 31-4 (april 1979) blz. 186-190 short version of master's thesis on participation of students in university government <<<