ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie BOONSTRA
Durk Boonstra en Klaaske Siersma,
derde zoon van Sjoerds Feikes (G 1844) en Detje Karstens van Dellen (G 1848)
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 6.3
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


ga naar Karst, broer van Durk
ga terug naar Sjoerd Feikesz.en Detje, ouders van Feike,Karst,Durk en Hinke

ga naar de zoekpagina met alle namen

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.

VIc

Durk
B
G 4-1-1875 Sebaldeburen
veehouder [farmer]

H

Klaaske Siersma
G 11-9-1874 O 4-12-1964

-

kinderen:
1. Meint B, = VIIh =

2. Detje B, G 24-8-1904 Sebaldeburen O 24-9-1969,
-- H Reinder van der Naalt, G 21-4-1903 O 2-4-1978,
kinderen:
1. Klaaske vd Naalt G 18-3-1925 Kornhorn
- - H Geert Alserda
--- k: Jan, Dettha, Tineke, Gea, Janneke, Reina Alserda
2. Fedde vd Naalt G 8-8-1926 Kornhorn
- - H Iem Bouius schilder
--- k: Reinder, Fred van der Naalt
3. Trientje vd Naalt G 1-10-1927 Kornhorn
- - H Meinie Homan
--- k: Jan, Reinder, Arie Homan
4. Durkje vd Naalt G 24-2-1929 Kornhorn
- - H Andries Bijstra
--- k: Bouke, Lucie, Gonnie, Bart Bijstra
5. Elisabeth vd Naalt G 31-1-1931 Kornhorn
- - H Geert Hovius
--- k:Dettha, Janny, Annelies, Jan Hovius
6. Lamke vd Naalt G 25-12-1931 Kornhorn
- - H Gerrit Klomp
--- k:Dettha, Arie, Corrie Klomp
7. Durk vd Naalt G 29-11-1032 Kornhorn
- - H Maaike Doornbos schilder
--- k: Joukje, Dettha, Jannes van der Naalt
8. Janke vd Naalt G 27-11-1933 Kornhorn
- - H Oene Bijstra
--- k: Sonja, Yvonne Bijstrea
9. Meint vd Naalt G 11-7-1936 Kornhorn
- - H Baukje Kooistra schilder
--- k: Erik, Marcel, Mirjam van der Naalt
10. Antje vd Naalt G 27-5-1938 Kornhorn
- - H Jan Kuipers
--- k: Peter, Geleen, Erwin Kuipers
11. Sjoerd vd Naalt G 22-9-1940 Sebaldeburen
- - H Grietje van der Velde schilder
--- k: Bram[22-11-1965], Dettha[15-6-1969] vd Naalt
12. Harm vd Naalt G 28-10-1941 Sebaldeburen
- - H Minke van der Til
--- k: Annie, Harry, Reinder, Dettha, Ronald van der Naalt
13. Weit vd Naalt G 17-3-1943 Sebaldeburen
- - H Geeske van Slooten [gesch.] schilder
--- k: Els [21-12-1966] Rein [15-4-1970]
--- Wim [5-9-1973] Fred [13-6-1976] van der Naalt

3. Lampke B, G 1907
-- H Hendrik Olthof, Peebos

4. Sjoerd B, = VIIi =

5. Hendrikje B, G 17-8-1912 O 15-3-2000
-- H 27-9-1935 Enumatil Roelof Bolt 3-7-1912
kinderen:
Anje Bolt G 2-8-1936 Enumatil
Jan Durk Bolt 25-2-1938 Enumatil
Durk Jan Bolt 7-4-1943 Enumatil
Klaas Bolt 4-9-1948 Enumatil
Harmina Bolt G 23-12 1949 Enumatil

-

VIIh


Meint
B
G 12-9-1901, Sebaldeburen
kruidenier [grocer]

H

IJtje Kamminga G 13-10-1901

-

kinderen:
1. Ietje B, G 31-8-1923 Sebaldeburen,
-- H Wiebe van Wijk G 2-9-1923 Zevenhuizen (gn)
kinderen:
Eitje van Wijk G 27-1-1950,
Antje van Wijk G 27-10 1951,
Klaske Eizeline van Wijk G 7-4-1953

2. Durk Boonstra, G 31-8-1923 Sebaldeburen, O 1943 in Duitsland

3. Klaaske B, G 2-12-1925 Sebaldeburen
-- H Auke Witteveen G 25-2-1921
zeekapitein [sea captain]
kinderen:
Bouke WitteveenG 6-1-1949 Groningen,
Meindert Durk Witteveen G 30-4-1953 Groningen

4. Wiebe B, = VIIIr =

5. Barteltje B, G 23-4-1929 Sebaldeburen
-- H Marten Miedema G 19-9-1929 Tolbert
kruidenier Drachten [grocer]
kinderen:
Wiebren Engelbert Miedema G 1-7-1956 O 1960

6. Detje B, G 15-4-1930 O 21-9-1932

7. Sjoerd B, = VIIIs =

8. Klaas B, G. 28-11-1934 Sebaldeburen

9. Detje B, G 23-1-1936 Sebaldeburen,
-- H Karst Tjoelker Grootegast, (gesch)
buschauffeur
kinderen:
Albert Tjoelker G 1954
Eitje Sina Tjoelker B 22-7-1957,
Meint Tjoelker G 9-7-1959,
Wietse Tjoelker G 27-5-1962,
Klaas Lambertus Tjoelker G 6-4-1971

10.Siene IJtje B, G 5-7-1937 Sebaldeburen
-- H Jan Veenstra G 16-4-1939 Ureterp veehouder [farmer]

11.Lambertus B, 27-1-1939 O 21-8-1981

12.Eizelina B, G 25-6-1943 Sebaldeburen
-- H Hendrik J Rijks G 28-5 1940 Nieuwe Schans,

magazijnbediende ziekenhuis Winschoten [supply clerk hospital]
-


VIIIr


Wiebe
B
G 1-8-1927 Sebaldeburen
drogist Amsterdam [chemist]

H

Engelina Lugtigheid
G 10-8-1930

-

kinderen:
1. Jantina Wesselia Gritha B G 21-6-1956
verpleegkundige [nurse]
-- H Wilhelmus Joseph Maria Kunst G 12-6-1951
historicus [graduate historian]
kinderen:
Renate Kunst G 22-10-1983
Maurits Kunst G 23-5-1987

2. Meindert Joan Bart B, G 13-8-1957 Kampen, drogist [chemist]
-- H Rommie de Haan 29-1-?
inrichtingsmedewerkster [medical social worker]

3. Marijke Christina Beatrijs,B, G 17-3-1959 Kampen telefoniste
-- H2 Andrť Molenaar G 6-4-66 technisch medewerker
kinderen:
Arnoud G 27-12-1981,
Rozemarijn G 3-12-1983,
Iris Molenaar G 2-11-1988

4. Arthur Ernst Rikkert B, = IXm =

5. Harald Clement Winfried B, = IXn =

-

IXm


Arthur Ernst Rikkert
B
G 10-1-1963 Amsterdam
filmmaker/regisseur [film maker, director]

R

Carolien Fuchs G 22-5-1965
beeldhouwster [sculptress]
-

kinderen:
Sammy Boonstra G 6-5-97

Milan Boonstra G 24-3-99

-

IXn


Harald Clement Winfried
B
G 27-3-1967 Amsterdam
ingenieur chemie
[graduate engineer chemistry]

R

Marije Harsta G 8-7-1966
psychologe

-

kinderen:
Kay Boonstra G 10-7-96

Stan Boonstra G 28-10-99

-VIIIs


Sjoerd
B
G 7-12-1932 Sebaldeburen
kruidenier Wirdum [grocer]

H 1956

IJbeltje van Dekken
G 6-11-1932, Opende (gn)O 19-8-2000 Leeuwarden

-

kinderen:

1. Meint Durk B, G 3-11-1956 Wirdum (fr)
dir. supermarkt Den Helder [manager supermarket]
-- H Alie Oosterloo, dv M.O en Klaske Boonstra

2. Froukje IJbeltje B, G 29-12-1957 Wirdum
teamleidster gehandicapten [teamleader handicapped]
-- H Minze Bakker zn v M. Bakker en E. Otter Swichum,
timmerman [carpenter]
kinderen:
Elisabeth Bakker G 29-4-1994 Leeuwarden,
Sjoerd Bakker G 1-6-1995 Leeuwarden

3. Bareld Rienk B, G 31-3-1959 Wirdum
medewerker mediatheek [fellow worker multimedia library]

4. IJtje Eizelina B, G 1-2-1961 Wirdum
groepsleidster gehandicapten [group leader handicapped]
-- H Johannes Verbeek
chef leiding monteurs Wytgaard[manager mechanics]
kinderen:
Ivonne Verbeek G 11-2-1985 Wytgaard
Cees Verbeek G 24-3-1987 Wytgaard
Sjoerd Verbeek G 30-8-1990 Wytgaard

5. Durk B, = IX o =

6. Jasperina Lucie B, G 11-4-1967
verkoopster [shop assistent]
-- H Pieter Tjeerdsma
jachtschilder Wartena [painter hunting scenes]
kinderen:
Feiko Rinze Tjeerdsma G 23-2-1996
IJbelina Tjeerdsma G 3-9-2001 Leeuwarden
-


IX o


Durk
B
G 45-1962 Wirdum
servicemonteur koeltechniek[cold storage engeneer]

H(1)Anna Maria Antonia Braams

H(2) 2-3-1999 Anneke Veldkamp
dv A V. en Ytje Klaren

-

kinderen:
(H1)
1. Rick Boonstra G 1-9-1991

2. Simone Boonstra G 31-3-1994

(H2)
3. Sjanne Boonstra G 15-6-1999

-VII i

Sjoerd
B,
G 8-3-1910 Grootegast

H

Kornelia Bron
G 13-9-1910

-

kinderen:

1. Hylke B, = VIIIt =

2. Klaaske B, G 8-7-1934
-- H Klaas Helder G 5-1-1934 Peebos
calculator
kinderen:
Auke Helder G 19-12-1957,Leek groepsleider,
Frida Helder G 15-12-1960 Leek,
Corrie Helder G 10-6-1961 Leek

3. Durk B, = VIIIu =

4. Hermannus B, = VIIIv =

5. Geertje Kornelia G 30-9-1946 Grootegast,
-- H Pieter Westerhof G 18-7-1943,
kinderen:
Cornelia Karin Westerhof G 2-2-1971,
Gezina Cathy Westerhof G 13-1-1974

-


VIIIt


Hylke
B
G 19-6-1933 Grootegast
walsmachinist [roller machinist]

H 1957

Marie Boomsma
G 6-10-1933 Noordhorn
dv Popke Boomsma en Iemkje Looijinga

-

kinderen:

1. Sjoerd B. = IXp' = .

-


IXp'


Sjoerd
B.
G 4-6-1958 Sebaldeburen
technisch medewerker [technical fellow worker]

H 08-05-1981

Jannie Weessies G 16-8-1961
-

kinderen:

1. Anna Boonstra G 18-01-1982 te Sebaldeburen

2. Maria Boonstra G 18-01-1982 te Sebaldeburen

-


VIIIu


Durk
B,
G 21-1-1936 Grootegast
onderhoudsmonteur/kraanmachinist
[service engineer/crane machinist]

H 1957

Roelfke Mosselaar G 9-3-1936
D v Hindrik M en Lupke Smeding
-

kinderen:

1. Sjoerd B, = IXp =

2. Hindrik B, = IXq =

3. Hylke B, = IXr =

4. Lina B, G 4-11-1961 Zuidhorn,
-- H 1982 Zuidhorn Albert Keizer G 26-2-1960 Kootstertille
bedrijfsleider [manager]
kinderen:
Tjakko Keizer G 12-12-1982 Hoogkerk,
Roelienke Keizer G 11-1-1984 Groningen,
Dirk Keizer G 28-3-1986 Noordhorn,
Hinke Keizer G 25-5-1989 Noordhorn

5. Cornelis B, G 30-1-1963 Zuidhorn,
makelaar in assurantiŽn [insurance broker]
-- H 1985 Leens Greet Poortinga G 1-7-1959 Enumatil,
- - D v Anne P en Aaltje Teuna Antina Antuma

6. Albert B, = IXs =

7. Herman B, 19-9-1968 Zuidhorn monteur [mechanic]
-- H 1989 Leek Geertje Geertruida Westra G 26-10-1963 Leek,
- - D v Fokko W en Hendrikje Scheringa

8 Alida B, G 25-9-1971 Zuidhorn

-


IXp

Sjoerd
B
G 30-4-1958 Leek
direkteur Basisschool
[headmaster elementary school]

H 1981 Zuidhorn

Janke Dijkstra
G 13-6-1960 Zuidhorn
dv Johannes D en Aaltje Steegstra
-

kinderen:
1. Alies Boonstra G 23-2-1984 Arnhem

2. Dirk Boonstra G 3-11-1985 Arnhem

3. Joanne Boonstra G 30-3-1987 Arnhem

4. Roselien Boonstra G 30-4-1991 Westervoort

5. Lisette Boonstra G 27-9-1992 Winschoten

-


IXq


Hindrik
B
G 18-5-1959 Drachten
systeemprogrammeur [programmer software]

H 1980 Uithuizermeeden

Houkje Nicolette van Warners
G 31-7-1959 Groningen,
-

kinderen:
1. Nicolette Boonstra 30-3-1981 Leens

2. Roeline Boonstra 25-6-1982 Groningen

3. Titia Boonstra 5-11-1983 Leens

4. Sander Boonstra 26-11-1985 Leens

-


IXr


Hylke
B
G 23-7-1960 Drachten
informatieanalist [computer? analyst]

H 1988 Amersfoort

Marijke Saskia Monkhorst
opticiŽn [optician]

G 18-5-1966 Amstelveen
d.v. Gerard A.M. en Lena Verkuil
-

kinderen:
Lisan Boonstra G 23-10-1992 Vlissingen
-


IXs


Albert
B, G 12-8-1965 Zuidhorn
systeemontwerper

H 1987 Juliana Louise van der Tol G 29-4-1966 Laren
-

kinderen:
1. Doreth Boonstra G 1-1-1992 Hilversum
-
VIIIv


Hermannus
B
G 7-1-1941 Grootegast
H 1967

Eelkje Merkus
G 2-2-1942
-

kinderen:

1. Sjoerd Durk Boonstra G 14-7-1968 Sebaldeburen
timmerman [carpenter]

2. Bartele Jan Boonstra G 7-7-1969 Groningen
elektromonteur [electrician]

3. Dieuwke Jeltje Boonstra G 9-4-1971 Sebaldeburen
verpleegkundige [nurse]

4. Kornelia Klaaske Geertje Boonstra G 14-1-1976 Sebaldeburen
ziekenverzorgster [ward orderly]
Als u aanvullingen hebt kunt u kontakt opnemen met Nelleke Boonstra


ga terug naar het begin
ga verder naar pagina 7.3., Karst en Grietje
Karst (1897) is zoon van Feike, de oudste broer van Durk
bijgewerkt op 0710 2012