Familie de Hilster - 9 generaties

Genealogisch onderzoek

De meeste informatie heb ik een paar jaar geleden gekregen van Hans (Henri Theodore) de Hilster, die al veel had uitgezocht. Verder heb ik veel aanvulling en ook correcties gekregen van Ko (Jacobus) de Back wiens moeder Maria Mathilda de Hilster is. Ook hij heeft genealogisch onderzoek gedaan naar onder andere de familie de Hilster. Mijn streven is om het overzicht van de De Hilster's in Nederland en daarbuiten wat meer compleet te krijgen. Het telefoonboek van Nederland vermeldt circa 75 maal de naam De Hilster. Van de meeste zijn mij intussen de plek in de stamboom bekend.
Sinds een aanvulling in begin 2001 - na diverse telefonische, e-mail  en persoonlijke contacten - beslaat het familiebestand nu 9 generaties. Met dank aan ieder die heeft meegewerkt. Ik maak mij sterk dat er mogelijk al een 10e generatie is.

Van een aantal De Hilster's is niet meer bekend dan de geboortedatum. De kans bestaat dus dat er nog onbekende takken zijn.

Toelichting op de gegevens

  • Met de knop namenindex krijgt u een scherm met alle opgenomen namen gerangschikt op familienaam en de parenteel (gezinsrepertorium) van Anthonie de Hilster.
  • In de namenindex kan gericht gezocht worden op persoon. Na aanklikken van de naam verschijnt deze bovenaan de pagina ernaast.
  • Onder de knop stamboom wordt alleen de parenteel gegeven.
  • Binnen de parenteel kunt u van generatie naar generatie klikken.
  • Niet opgenomen zijn - mij wel bekende - namen van een aantal De Hilster's die nog niet gekoppeld konden worden aan Anthonie de Hilster of zijn nazaten.
  • Tevens krijgt u een scherm met een toelichting op de gebruikte symbolen.
  • Het bestand is mogelijk niet up-to-date. Mist u iemand, neem dan even contact op. Alle kans dat er wel informatie bekend is.

top | home

Anthonie de Hilster

Tot nu toe is de stamvader Anthonie de Hilster, waarschijnlijk geboren op 6 oktober 1782 althans volgens zijn overlijdensakte. Over de juiste geboortedatum en -plaats van Anthonie (Anthony - Antonie) bestaat echter onzekerheid. Er is geen geboorteakte bekend. De Index Registre Civique (1811) geeft als geboortejaar 1783 of 1784! In Haarlem was hij onder meer ingeschreven als spinner (1811) en sjouwer (1824). Van zijn afkomst is op dit moment nog niets bekend. Binnen mijn familietak gaat het verhaal dat de familie afstamde van de Hugenoten. Archieven die meer over de voorgeschiedenis van Anthonie moeten kunnen vertellen schijnen verbrand te zijn in 's Gravenhage. Door een klik op de stamvader hierboven ziet u de afstammelingen voor zover bekend.

top | home

Verspreiding

Nog steeds wonen er in Haarlem - de woonplaats van Anthonie - afstammelingen. Vanuit deze plaats zijn ze in de 19e eeuw uitgezwermd naar Amsterdam en 's Gravenhage. Vanuit Amsterdam - waar nu voor zover mij bekend geen De Hilster meer woont - is de familie naar 's Gravenhage, Limburg (1881), de Verenigde Staten (1917) en Zuid-Afrika (1903) gegaan. Van het laatste gezin is tot dusver geen spoor teruggevonden. Wel van de families die zich in 1951 en 1952 vanuit 's Gravenhage naar Zuid-Afrika gevestigd hebben. In de 20e eeuw en kort daarna eeuw is de familie verder over het land en daarbuiten - waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk - verspreid. De concentratie is echter in het westen van Nederland gebleven.

top | home

Naamsverbastering?

Niet uitgesloten is dat de naam De Hilster een verbastering is. Tot dusver heb ik geen relatie tussen De Hilster en Hilster gevonden. Het aantal vermeldingen in het telefoonboek van Hilster is ongeveer net zo groot als van De Hilster.
De oudste Hilster - gevonden in Amsterdam - is van circa 1785 of eerder (ongeveer dezelfde periode als Anthonie de Hilster). Over herkomst en geboorte is op dit moment niets bekend.

Ik heb intussen een beperkte stamboom van de familie Hilster opgebouwd. Geïnteresseerden kunnen voor meer gegevens contact met mij opnemen.

De in Amsterdam voorkomende namen Helser en Hilser (beide schrijfwijzen kwamen bij één persoon voor) vormen ook nog geen aanknopingspunt.
Tevens zoek ik nu in de richting van Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen (B) bij familienamen als De Hulster, d'Hulster of Dhulster.
Andere zoekrichtingen kunnen gaan worden (van/van der) Hilst of Hulst. Mogelijkheden genoeg. Het is zoeken naar de bekende speld!

top | home

Informatie

Informatie, aanvullingen en/of vragen zijn van harte welkom per e-mail (contact). Indien gewenst neem ik dan vervolgens telefonisch of persoonlijk contact met u op.
Ook houd ik mij aanbevolen voor suggesties voor het vinden van informatie van voor 1782.


dhilsteroverzicht

Overzicht waar De Hilsters wonen of gewoond hebben.


© Copyright Eef de Hilster |