Copyright 2013 by AquaFreek  •   All Rights reserved   •  
Duiven is een plaats met een lange historie die zeker terug gaat tot het jaar 838. Veel schriftelijke bronnen zijn er helaas niet meer uit die tijd.
Op een oude kaart wordt aangegeven Thuvine = Duiven (838) en Gruosna = Groessen (838) gelegen in Pagus Leomeriche = Liemers. De kerkgebouwen van Groessen en Duiven worden in een akte van 838 reeds genoemd.
(bron website gemeente Duiven)
t Loo lag voor de Middeleeuwen aan de westzijde van de Rijn.
Er is in 1300 sprake van een kapel in Loo.

Rond het jaar 900 wordt er voor het eerst melding gemaakt van het landgoed Magerhorst.

De daaropvolgende eeuwen brachten geleidelijk ontwikkeling en groei onder meer door het aanleggen van dijken, waardoor er meer bewerkbaar land beschikbaar kwam.
Maar de afhankelijkheid van de natuur was groot en misoogst of ziekte onder het vee leidde dikwijls tot een ramp. Ook nam met de komst van dijken de kans op dijkdoorbraken toe.
De tijd van de 80-jarige oorlog bracht veel onrust en ellende door rondzwervende soldaten.

Politiek gezien was Kleef hier heer en meester. Na het uitsterven in 1609 van het hertogelijk huis  werd dat het keurvorstendom Brandenburg, dat later opging in het koninkrijk Pruissen.
Dit in tegenstelling tot naburige plaatsen als Westervoort, Lathum, Angerlo en Pannerden, die Gelders waren. Samen met Oud-Zevenaar behoorden Duiven, Groessen en Loo tot het "ambt Liemers" met in Zevenaar het bestuurlijk centrum van dit ambt. Veel plaatselijke belangen werden echter door de dorpen en buurtschappen zelf behartigd, denk maar aan het hoeden van het vee op de gemeenschappelijke weidegronden.
Landbouw en veeteelt waren in feite steeds de belangrijkste bronnen van bestaan, zoals ook blijkt uit een volkstelling in 1726.

Een in economisch opzicht voor de Liemers belangrijke verandering betreft de wijziging van de postroute van Arnhem naar Keulen. Vanaf 1731 rijden de postwagens niet meer via Doesburg, Doetinchem,  maar via Westervoort, Duiven, Zevenaar, Elten, Emmerich en Wesel.

In 1757 ontstaan er veel dijkdoorbraken als gevolg van waterstuwing door het kruiende ijs.In februari staat de Liemers grotendeel onder water. Velen vertoeven dagenlang op zolders of daken van hun huis. Ook gaan veel huizen door het water verloren.
In december 1770 wordt bij een dijkdoorbraak een groot deel van Loo weggevaagd.

Het begin van de 19e eeuw verloopt voor het gebied rondom Zevenaar, Huissen, Duiven en Wehl, de zogenaamde Kleefse enclaves in de Liemers,  zeer bewogen. Tot 1806 behoren de enclaves bij Kleef (Kleve), hetgeen in die tijd Pruisisch betekent. In de daarop volgende tien jaar behoort het gebied achtereenvolgens tot het Groothertogdom Bergh, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk, enkele weken weer onder Nederlands bewind, dan weer Pruisisch bewind om tenslotte in 1816 aan Nederland toe te vallen. Machthebbers beschouwen de Liemers vaak als een wingewest en vooral tijdens de indeling bij het Groothertogdom Bergh wordt de bevolking uitgezogen.

De weg verbindingen waren vroeger, ronduit slecht. Hierin kwam verbetering toen in het midden van de achttiende eeuw de Rijksweg verhard werd, en geleidelijk de meeste wegen in de gemeente beter begaanbaar gemaakt werden.
Van belang is uiteraard ook de in 1855 gereedgekomen spoorweg. Met een onderbreking van 1936 tot 1980 was Duiven stopplaats.

Het wapen van Duiven stamt uit 1923 en toont 3 duiven in blauw op zilver, waarvan de eerste wordt bedekt door een karbonkel in goud, met hartschildje van zilver, afkomstig uit het wapen van Kleef, waartoe Duiven tot 1816 behoorde. 

De vlag bestaat uit twee horizontale banen wit en blauw, met in de linker bovenzijde op 1/3 van de hoogte en breedte twee horizontale banen geel en rood.
De gemeente Duiven is in 2013 tweehonderd jaar oud. Streekhistoricus Wim van Heugten heeft boeken en archieven doorzocht en kwam met 20 december 1813 als ontstaansdatum van de gemeente Duiven. Zie de pagina 200 jaar gemeente.
Rond het jaar 1000 kent de Liemers nog geen dijken, de rivieren zijn nog kleine stomen in het lage land, met op de aanwezige verhogingen landhuizen en boerenhoven en niet te vergeten de kerken.

In 1138 wordt de kerk van Duiven door bisschop Andreas van Cuyck losgemaakt van de kerk van Groessen en gaat verder als zelfstandige parochie.

In de twaalfde eeuw wordt begonnen met het aanleggen van dijken, eerst lage zomerdijken en later de veel hogere winterdijken. Met de beperkte middelen van die tijd een enorme klus!
In de jaren rond 1300 oefenen de graven van Gelre en Kleef het gezag uit in de Liemers. (zie hiervoor Liemers Historie door Dr.C.J.G. van Keulen).
De gemeente Duiven is in de achterliggende 15 jaar sterk gegroeid door de groeikern status.
De komende jaren staan er een aantal forse ingrepen op stapel, zo zal er een nieuw vitaal dorpscentrum komen en staat de verlenging van de A15 op stapel.
Oude Raedthuys van Duiven, nu in gebruik als restaurant, september 2009
Huidige gemeentehuis van Duiven, september 2009
Waar nu nog de amsterdammertjes staan zal binnenkort de eerste spade de grond in gaan voor fase1 van het nieuwe centrum.
200 jaar gemeente
de Liemers
Copyright 2013 by Freek Ramaker •   All Rights reserved   •  
Duiven