Magerhorst door Jan de Beijer.(1703-1785) Afbeelding uit 1742
bron: Kasteleninnederland.nl
De naam van de havezate Die Magerhorst is waarschijnlijk als volgt te verklaren. Het woorddeel 'horst' zal slaan op een verhoging in de bodem in verder laag gelegen land.
Op deze verhoging werd het huis gebouwd. Het woorddeel 'mager' zal ongetwijfeld de kwaliteit van de grond verklaren.
Het zal er dus geen vetpot geweest zijn, toen de Magerhorst jarenlang boerderij is geweest.

Niet ver van de Magerhorst was vroeger een tweede havezate gelegen, genaamd De Ploen. Het verhaal wil dat de heren van beide havezaten onenigheid kregen, waaruit een bloedig duel voortvloeide. Hierbij werd de toenmalige heer van de Magerhorst om het leven gebracht.
Hoe de Ploen, nu boerderij, er uit heeft gezien is niet bekend, want er is geen enkele afbeelding van het oude huis bewaard gebleven.
Bron: absolutefacts.nl
de Magerhorst in Duiven is prachtig gerestaureerd en heeft een voorname uitstraling door zijn torentje. Foto 06-02-2009
De Magerhorst was rond 1400 een leen van de abdij van Elten. De eerst genoemde eigenaren in de schriftelijke bronnen waren leden uit het geslacht Van Egeren.

In 1546 was de Magerhorst in handen van Claes van Egeren Loefszoon. De Magerhorst werd in 1779 verkocht aan A.J. von Hertefeld. Het goed vererfde vervolgens op wethouder Von Bothmer uit Duiven. Hij verkocht het in 1836 aan de familie Van Nispen tot Sevenaer. Zij verpachtten de Magerhorst als boerderij.
De Magerhorst werd in 1960 gekocht door de gemeente Duiven van A.J.A.M. van Rijckvorsel. De gemeente Duiven verkocht het weer aan de heer J.G.P.G. Boogaarts in 1967. Deze liet de toren en de boerderij restaureren in 1972.

De precieze bouwdatum van de Magerhorst is niet bekend. In 1546 moet er zeker een huis gestaan hebben. Een getuigenis op de traptoren geeft aan dat het huis rond 1549 voltooid was. De gravure van Jan de Beyer laat zien dat Magerhorst in deze tijd bestond uit een rechthoekig gebouw van steen.
Het gebouw bestond uit twee verdiepingen en een zolder.
Aan de zuidgevel bevond zich een achthoekige traptoren.
Deze traptoren had een wenteltrap met een slakkenhuis gewelf.
Aan de oostgevel van het gebouw bevond zich een torentje dat reikte tot de aanzet van de zolderverdieping. Op de zuidoost- en de noordoosthoek had men arkeltorentjes aangebracht.
Op de gravure naar Jan de Beyer is eveneens te zien dat de Magerhorst vroeger werd omringd door een gracht.
Inmiddels is deze gracht gedempt.
De Magerhorst werd door een brand in de negentiende eeuw verwoest. Alleen de toren bleef gespaard.
Na de brand bouwde men tegen de noordzijde van de toren op de nog staande muurresten een boerderij.
Bron http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.
De sage wordt verteld door Hans Sevenhoven.

Lees de tekst van de sage hier.
Het woord havezat(h)e wordt vaak gebruikt voor allerlei oude behuizingen.
In oorsprong betekent het ridderhofstede, van have dat hof betekent, en het middel-nederlandse woord saté, dat verblijf is.
Oorspronkelijk verstond men onder een havezate een grotere behuizing met land. Later werd het de speciale benaming voor landelijke huizen, waarvan de bewoners bepaalde rechten hadden.
De Magerhorst gezien vanaf de hoofdingang aan de Ploenstraat foto juli 2009
de sage van Die Magerhorst
de Magerhorst in Duiven is prachtig gerestaureerd en heeft een voorname uitstraling door zijn torentje. Foto 06-02-2009
Copyright © 2013 by Freek Ramaker •   All Rights reserved   •  
Magerhorst