Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Kennith Ring / Sharon Cooper:

Blind Ziende

 

Bijna -doodervaringen van blinden.

Blind Ziende - Bijna -doodervaringen van blinden

Er zijn wetenschappers die de tunnel en het licht (slechts twee van de door Raymond A. Moody geconstateerde elementen van een BDE) verklaren door een tekort aan zuurstof in de hersenen. Juist daarom was voor mij persoonlijk het onderzoek naar bijna dood ervaringen bij blinden door Kenneth Ring en Sharon Cooper een heel belangrijk bewijs. Het sterke punt van dit boek is ten eerste dat de onderzoekers hun onderzoek op een wetenschappelijke manier hebben opgezet. Zij zijn er in geslaagd om 31 blinden/slechtziende mensen te vinden met een BDE/BLE. Van deze mensen maakte 80% gewag van "visuele" gezichts indrukken tijdens een BDE/BLE. De meeste van hen uiten hun claim zonder een spoor van twijfel, ook al waren zij op het moment zelf misschien verrast of zelfs verbluft. Evenals ziende beschreven zij ervaringen in vaak minuscule details waaraan een zeer scherp gezichts vermogen te pas moet zijn gekomen. Het moge duidelijk zijn dat het moeilijk is een grote controle groep te vinden met verifeerbare verklaringen die voldoen aan alle kenmerken. Desondanks stelden zij enkele gevallen aan de orde die bevestigen dat de geclaimde visuele percepties niet langs conventionele wegen te verklaren zijn. Zo hebben zij zelfs ten minste een geval gevonden waarbij de getuigenis van een blinde patiënt in alle cruciale opzichten door onafhankelijke bronnen gestaafd werd. Na de publicatie van dit onderzoek hebben zich nog meer gevallen gemeld bij de onderzoekers. Wie het boek met zovele oprechte verhalen leest kan haast niet anders concluderen dan dat in een situatie van (bijna) dood ervaring en Buiten Lichamelijke Ervaring de visuele indrukken direct tot de geest komen, zonder gebruik te maken van onze (lichamelijke) ogen die in deze gevallen controleerbaar "mechanisch" defect zijn.

 

Citaten:

 

Citaat 1:

Blind geboren Brad: Het meest frappante aspect van Brads relaas is de precisie van zijn veronderstelde visuele waarneming. Een voorbeeld daarvan vormt zijn vermelde beschrijving van daags ervoor gevallen sneeuw. Zijn rapportage maakt qua genoemde nuances en details meer indruk dan Vicki's nogal impressionistische verslag van deze fase van de BDE. .. Over de scherpte van de waarneming: Tijdens die ervaring was alles zo duidelijk te zien, dat vergissing gewoon onmogelijk was. .. in feite zo precies dat het bijna zou lijken alsof ik elk atoom ervan kon zien, letterlijk.

 

Citaat 2:

Blind geborene Vicki: De aanpassing verliep moeizaam in dat opzicht stelde het wel degelijk iets voor. In eerste instantie was het eng. Daarna vond ik het wel leuk en was het OK. Het was een probleem om dingen met elkaar in verband te brengen - wat ik zag en wat ik waarnam, met wat ik had getast en kende op een manier zoals ik mijn hele leven dingen had leren kennen.... Maar veel mensen verbaasd het dat het <zien> niet zoveel indruk op me maakte.

 

Ter aanvulling wil ik hierbij de controle groep van 31 door de onderzoekers onderzochte personen nog verduidelijken:

Status gezichts vermogen
BDE
BLE
Totaal
Blind vanaf geboorte
10
4
14
Verworven blindheid
9
2
11
Zeer slecht ziende
2
4
6

 

 

 

 

 

Waardering ****

ISBN 90 202 8226 3 NUGI 626 Datum 2001

 

Waardering ****

ISBN 90 229 8182 7 NUGI 661 Datum juli 1994

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

Meer informatie over BDE's kun je vinden op de Bijna Dood Ervaringen pagina van deze site.

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company