Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boeddha Wijsheden

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten.

 

 

 

In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat, maar door liefde; dit is een eeuwige waarheid...

Overwin woede met liefde, overwin het kwade met het goede. 

Overwin de vrek met vrijgevigheid, overwin de leugenaar met de waarheid. Boeddha

 

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.

De gedachte manifesteert zich in het woord,
het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
Zoals de schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.

Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Timmerlieden vormen het hout;
pijlenmakers maken pijlen;
de wijze vormt zichzelf.

Gautama Boeddha

 

 

Alles wat ontstaat, komt voort uit het denken, het is geboren uit denken, gevormd uit denken

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.

Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen.

Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.

Wie niets heeft, kent geen zorgen.

Groter geluk bereik je met eenvoudigheid, niet met ingewikkeldheid.

Zegeningen komen voort uit zorg. Problemen komen voort uit onachtzaamheid.

Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers.

Eens stak een meester een houten Boeddha-beeld aan om zich te warmen. Een leerling riep: 'Kijk uit, u steekt de Boeddha in brand!' De meester vroeg: 'Waar is de Boeddha?

Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben, je kunt vandaag een nieuw begin maken.

1. Vertrouw ten eerste op de geest en de bedoeling van de lessen, niet op de woorden;

2. Vertrouw ten tweede op de lessen, niet op de persoonlijkheid van de leraar;

3. Vertrouw ten derde op echte wijsheid, niet op opervlakkige interpretatie;

4. Vertrouw ten vierde op het wezen van je pure geest van wijsheid, niet op waarnemingen vol vooroordelen.

Er komt een dag dat de grote aarde verbrandt, vergaat en niet meer is, maar ik verzeker u dat de wezens die ronddolen en zwerven, bevangen in onwetendheid en geprangd door de dorst om te leven, geen einde zullen vinden.

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.

Als je eenmaal zelf bevrijd bent, bevrijd dan ook anderen. Als je eenmaal op de andere oever bent aangekomen, help dan ook anderen die te bereiken.

De volgeling van Boeddha moet het schone in zichzelf stimuleren, het lelijke uitwissen.

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde. Vol compassie en toch rustig leven. Leven is als de snaren van een instrument. Niet te strak, maar ook niet te los.

 

Opgewekt geduld is nodig bij ondeugende kinderen en bij je eigen geest.

Aangezien regen zowel op de goeden als op de niet-goeden valt, Moet je je hart niet met oordelen belasten, maar laat je vriendschap gelijkmatig over iedereen regenen.

Als je compassie niet ook voor jezelf geldt, is die incompleet.

Wederzijds respect en wederzijds luisteren, zijn de fundamenten van harmonie binnen een gezin

Leven leeft op leven. We eten allemaal en we worden allemaal gegeten. Als we dat vergeten, huilen we. Als we het herinneren, voeden we elkaar.

We delen de lucht met de bossen en het water met de zeeën. Als een lichaam zijn zij en wij één.

Ware liefdadigheid bestaat alleen als er niet gedacht wordt aan geven, gever of gift.

Streef een ongebonde geest na, van onderen van boven en er dwars doorheen. Hoe we op situaties reageren wordt vaak bepaald door onze gebruikelijke denkpatronen. Zolang die patronen bestaan, reageren we keer op keer op de zelfde automatische manier. De herkenning van onze geconditioneerde gedachten is de eerste stap om de cyclus te stoppen en door onze zelfopgelegde banden te breken en op die manier het pad te openen naar verbeelding, emotionele vrijheid, persoonlijke vervulling en geestelijke verlichting.

In ons leven is verandering onvermijdelijk, is verlies onvermijdelijk. In het aanpassings vermogen en het gemak waarmee we verandering ondergaan liggen ons geluk en onze vrijheid.

Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet treuren om het verleden, geen zorgen maken over de toekomst en niet vooruitlopen op problemen, maar om wijs en eerlijk in het moment te leven

Een beginner ziet veel mogelijkheden. Een expert slechts een paar..

Zorg voor ieder moment en je zorgt voor de hele tijd.

Sandelhout, aloëhout, blauwe lotus, grootbloemige jasmijn, zelfs tussen zulke geurige zaken is de geur van deugdzaam gedrag het beste van allemaal.

Alles is buitengewoon helder. Ik zie het hele landschap voor me, ik zie mijn handen, mijn voeten en mijn tenen en ruik de rijke modder van de rivier. Ik voel een ongelofelijke bevreemding en verwondering bij het in leven zijn. Wonder der wonderen.

Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen.

Wanneer we dit weten worden we vrij.

Uiteindelijk doen deze dingen er het meeste toe: Hoe goed had je lief? Hoezeer had je lief? Hoe volledig heb je geleerd los te laten.

Terwijl je loopt eet en reist, wees waar je bent.

Anders zul je het merendeel van je leven missen.

Spreek en handel als een pure geest, en geluk zal je volgen als je schaduw, niet af te schudden.

Ik ben de eigenaar van mijn karma, erfgenaam van mijn daden, geboren uit mijn daden, verwant aan mijn daden en heb mijn daden als scheidsrechter. Wat ik doe, goed of kwaad, daarvan zal ik erfgenaam zijn.

Meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij maken? Wees volmaakt en schilder dan gewoon.

 

Jaag niet achter het verleden aan.

Verlang niet naar de toekomst.

Het verleden is niet meer.

De toekomst is nog niet begonnen.

 

BOEDDHA (563-483 v Chr.)

Over Boeddha: Hij wist dat macht corrupt maakt. De religie die rond hem ontstond, was vrij van dogma's. Boeddha was geen God! Door zijn eigen toewijding verwierf hij de perfecte wijsheid en puurheid van geest. Hij werd een voorbeeld voor iedereen die hem wilde volgen. Misschien bewees hij juist zo wel dat het goddelijke binnen ieder mens aanwezig is.

In de Dhammapada is de leer van het Theravada Boeddhisme samengevat. Zo zegt het dat je in de wereld moet zijn en niet van de wereld. Het leert ons dat haat niet overwonnen kan worden met haat. Haat wordt overwonnen met liefde. Dat is een eeuwige wet. Overwin boosheid door niet-boosheid, overwin kwaad door het goede. Overwin de vrek door gul te zijn, overwin de leugenaar met de waarheid. De Dhammapada laat zien dat geloof niet zo gecompliceerd hoeft te zijn dat het slechts door theologen na een lange studie begrepen kan worden.

De weg van de bevrijding is het achtvoudige pad. Het bestaat uit het juiste begrip, de juiste gedachten, het juiste spreken, het juiste handelen, het juiste levensonderhoud, de juiste inspanning, juiste bewustzijn en concentratie. Hierbij worden begrip en gedachten gezien als wijsheidselementen. Spreken, handelen en levensonderhoud zijn deugdzaamheids elementen. De laatste drie inspanning , bewustzijn en concentratie hebben te maken met het een zijn met wat we doen ofwel meditatie. Er zijn nagenoeg geen fundamentalistische Boeddhisten, het Boeddhisme heeft hier tegen een ingebouwde weerstand. Wat mij opvalt is dat mensen in Boeddhistische landen rustig vriendelijk en sociaal zijn. Er valt nog veel te leren.

 

Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het Boedisme. Albert Einstein

 

Wil je op een snelle en eenvoudige manier meer over het boeddhisme leren? Lees dan Goede Vraag Goed antwoord, op mijn andere site.

 

Klik hier voor de volgende wijsheden pagina: Mahatma Ghandi 1,

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company