Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Wijsheden Algemeen 2

We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben,

 

we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.

Pierre Teilhard De Chardin

 

 

Alles waar je tegen vecht, groeit. Willem de Ridder

 

Schrijf het slechte wat je is aangedaan in zand.

Graveer het goede wat je is overkomen in marmer. Kahlil Gibran(1883 - 1931)

 

Een groot mens heeft twee harten.

Het ene bloedt, het andere verdraagt. Kahlil Gibran (1883 - 1931)

 

Wie van zijn bezit iets weggeeft geeft slechts weinig.

Echt geven is zichzelf geven. Kahlil Gibran

 

Ontkenning kan nooit tot vergeving of verzoening leiden.

Je moet onderkennen wat er in het verleden is gebeurd

om er mee in het reine te komen.

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je daden,

anders zullen je wonden niet helen.

Desmond Tutu

 

We worden niet bemind omdat we goed zijn.

We zijn goed omdat we bemind worden.

 

Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking.

Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

Desmond Tutu

 

 

Waar men zich gelukkig voelt, zou men moeten blijven.

Geluk is een artikel dat zeer gevoelig is voor transport.

W. Somerset Maugham

Glimlach, Glimlach, Glimlach! ;-)

Uw schuldeisers zullen geduldig wachten omdat zij denken dat het U niet slecht gaat.

 

Uw vijanden zullen U met rust laten omdat zij denken dat U hen toch de baas bent.

 

Uw dokter zal U geen hoge rekening sturen omdat hij denkt dat U niet ernstig ziek geweest bent. Zegswijze uit Korea.

 

Door een glimlach maar meer nog door een gulle lach wordt de korte spanne tijds die het leven ons gunt verlengd. Laurens Sterne

 

Wil je dat je leven werkelijk "van start " gaat?

Verander dan je idee over het leven. Over jou.

Denk spreek en handel als de God die je werkelijk bent. Meer over NDW / God

 

Alleen muziek en liefde zijn de wereldtalen en die hoeven niet vertaald te worden: hier spreekt de ene ziel tot de andere. Berthold Auerbach + Ernest Keijzers

 

 

Al pakken de wolken zich dreigend boven ons samen en wordt de hemel grauw.

Wie met vertrouwen in de wereld gaat zal zich reeds verheugen op het ogenblik dat de bui voorbij drijft. Willem Bush

 

Een opvallend verschil tussen mensen is dat dwazen steeds weer dezelfde fouten maken, de verstandigen echter steeds weer nieuwe domheden begaan. Karl Heinrich Waggerl.

 

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken. Boeddha

 

Het is de taak van de kunstenaar licht te brengen in de diepten van het menselijke hart. Robert Schumann

 

Mijn hart loopt over van dankbaarheid voor de muziek, die mij zo vaak verkwikt en uit grote nood gered heeft. Martin Luther

 

Het karakter van een mens is kenbaar aan het soort grappen die hij kwalijk neemt. Christian Morgenstern

 

De dichter hoort in ieder woord geboorten van literatuur.

Wie oren heeft om te horen hoort muziek in de natuur. M. Nijhoff

 

Niets is tijdsverlies, als je van de dag geniet.

 

De waarheid deugt iedere keer opnieuw. Terwijl de leugen je blijft heugen. Boomdokter Ruerd Visser

 

In ieders leven dooft op een zeker moment het innerlijke vuur. Het wordt weer opgepord door de ontmoeting met een ander menselijk wezen. Albert Schweitzer (1875 - 1965) Frankrijk

 

Leef niet het leven zoals het is, maar zoals je dat droomt. Miguel de Cervantes in "Don Quichot"

 

Iedereen slaat zichzelf op de borst over de verbetering van de maatschappij, maar zelf verbetert niemand. Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) Boston
 
Hier sta ik, ik kan niet anders. Dit ben ik en dit is wat ik ben. Maarten Luther

 

Een politieke overwinning, een salarisverhoging, het herstel van een ziekte, de terugkeer van een goede vriend of een andere gunstige gebeurtenis verbetert uw humeur, en u denkt dat er nog veel meer goeds in het verschiet ligt. Geloof dat niet. Niets kan U echte rust bezorgen behalve uzelf. Niets kan U echte rust bezorgen behalve de triomf van principes. Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) Boston

 

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst. Toon Hermans

 

De paarden van de hoop galopperen,

maar de ezels der ervaring lopen langzaam. Russisch spreekwoord

 

Word je somber van je principes,

dan kun je er zeker van zijn dat ze verkeerd zijn. R.L.Stevenson

 

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niemand liefhebben zonder te geven. Amy Carmichael

 

Als het hart weent om wat het verloren heeft,

lacht de geest om wat hij heeft gewonnen. Soefi - wijsheid

 

Enkel oppervlakkige mensen hebben jaren nodig om een emotie te overwinnen. Wie zichzelf meester is beëindigt een zorg even makkelijk als hij een plezier kan uitvinden. Oscar Wilde

 

De druivenstok brengt meer druiven wanneer hij jong is,

doch beter wanneer hij oud is.

 

Om weer helder te kunnen zien,

hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen. Antoine de Saint-Exupéry

 

Maak van het leven een eeuwige lente. Ernest Keijzers

 

 

Klik hier voor de volgende pagina: Wijsheden algemeen 3,

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

 

Eenvoud nicole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company