Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Pim Van Lommel: Eindeloos bewustzijn.

 

Een wetenschappelijke visie op

de Bijna Dood Ervaring.

Eindeloos Bewustzijn

De cardioloog Pim van Lommel heeft samen met Ruud van Weesen en Vincent Meijers het eerste grootschalige onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) in Nederland opgezet, waaraan in totaal 10 ziekenhuizen deelnamen. Bij deze prospectieve studie heeft men in vier jaar aan iedereen die een geregistreerde hartstilstand heeft gehad binnen enkele dagen gevraagd of ze iets kunnen herinneren van deze periode van hartstilstand. Alle patiënten werden na circa vijf dagen, 2 jaar en indien mogelijk na 8 jaar geïnterviewd. Gezien de grondige wetenschappelijke opzet werden de resultaten van dit onderzoek in 2001 gepubliceerd in de Lancet. Als vervolg op dit onderzoek en de vele reacties hierop heeft Pim van Lommel dit boek met een wetenschappelijke visie op BDE geschreven. En naar ik moet zeggen is het een van de meest complete boeken betreffende dit onderwerp welk ik tot nu toe heb gelezen. Het totale boek wordt telkens ondersteund door wijsheden van grote der aarde en dat kan ik natuurlijk zeer waarderen. Pim van Lommel heeft zijn literatuur studie goed uitgevoerd en van referentie noten voorzien. Het doet mij goed dat hij daar bij de boeken van Rayman A. Moody, Dr. Melvin Morse en Kenneth Ring / Cooper waarvan de boekbesprekingen al veel langer te vinden zijn op deze site erkent als belangrijke mijlpalen in het BDE onderzoek. Goed aan het boek is de volledigheid, de samengevatte gegevens van het Nederlands onderzoek en de wellicht voor de gevestigde wetenschap vernieuwende kijk met een relatie naar de kwantum theorie, waarbij het bewustzijn gelokaliseerd is buiten het lichaam. Hoewel alle benodigde theorie in het boek wordt uitgelegd, is dat soms veel informatie om te verwerken. Voor het lezen van het hoofdstuk betreffende kwantum theorie kan ik dan ook aanraden om de DVD “What the bleeb do we know” eens te bekijken welk dit alles aanschouwelijk en dus veel makkelijker verteerbaar voorschotelt. Al met al een zeer goed boek.

Diegene voor wie de wetenschappelijke uitleg in een paar hoofdstukken wat zwaar wordt kunnen het boek gelukkig toch goed lezen door deze stukjes over te slaan en middels samenvattende conclusies aan het eind van het betreffende hoofdstuk het verhaal goed blijven volgen. Persoonlijk blijf ik de verhalen van de persoonlijke beleving van een BDE het mooist vinden. Dit i.v.m. het emotionele karakter welk de beleving van een BDE heeft voor de gene die het heeft meegemaakt. Vandaar dat ik ingekorte citaten genomen heb uit hoofdstuk 10 waar een uitgebreide BDE wordt beschreven welke op zich de aanschaf van het boek al meer dan waard maakt..

Citaten:

Citaat 1:

Citaat 1: Ik zweefde als het ware aan de oever en keek nog steeds verwonderd om mij heen. Niet eens meer realiserend dat ik geen ogen bezat en eigenlijk niets kon zien. Langzaam maar zeker zag ik dat de straling uit een soort oneindige rivier bestond van alle schitteringen als laag zonlicht in kabbelend water met lichtpuntjes als kleine sterren. De schitteringen ware prachtige balletjes licht zo helder en zo licht met niets op aarde vergelijkbaar. …. Ik keek waar ze vandaan kwamen en zag een donkere opening waarvan ik me afvroeg of dit een zogenaamd “zwart gat” was. Het diepe zwart leek meer op een spelonk waaruit het licht stroomde als een waterval die zo de rivier vormde in dit rustig veld . De “rivier” het veld , de stroming en het zwart werkte vredig samen als geheel. Het leken wel stralende bundels DNA die vlak langs mijn voeten (ook al bezat ik deze niet) stroomden. De deeltjes waren in complementaire paren verbonden en ook onderling als een enorme organische spiraal. De spiralen vormden de bundels in het veld. Ik voelde dat ik met ieder lichtje (deeltje, wezen, bewustzijn, atoom ziel of wat dan ook) kon mee varen of mee zweven. Ik hoefde alleen maar in te stappen of aan te sluiten in deze keten. De complete communicatie vond plaats zonder woorden. .. Alle deeltjes atomen, lichten of hemellichamen begrepen elkaar, zij wisten alles, zij waren alles! Wat de een van het paar wist werd versterkt door de ander en vice versa, zo ook met de paren en de strengen onderling… Alle deeltjes waren een fractie van een allesomvattende begrijpende kracht, liefde en bewustzijn (zoals de steun die voelde tijdens mijn levensoverzicht of verantwoordings- / bewustzijnsproces, maar dan vele malen sterker). Ik kan begrijpen dat sommigen dit God, Allah, Parinirvana, eeuwige jachtvelden, Akasha-veld Asgaard of wat dan ook noemen en ik weet zelf niet hoe ik dit zou moeten benoemen. Misschien wel gewoon natuur.

Citaat 2:

Het was allemaal zo makkelijk, natuurlijk en logisch in dit geheel maar tegelijk wist ik dat ik dit zo nooit kon overbrengen vanuit gedachten en woorden met een “ik” in een fysiek lichaam. Toch wilde ik dit, ik wilde vertellen, proberen duidelijk te maken hoe eeuwig bestaan en bewustzijn er uitziet en aanvoelt. Een onmogelijkheid, maar toch, al kon ik enkel maar een mens op aarde bereiken en deze rust laten voelen dan zou het al de moeite zijn om terug te gaan.

Zover twee citaten uit de BDE beschrijving van in totaal vijftien bladzijden! De meeste BDE beschrijvingen zijn veel korter daar veel mensen het enorme gevoel niet onder woorden kunnen brengen. Lezen dus dat hoofdstuk. Voor meer beschrijvingen van BDE kan ik verder verwijzen naar Link en link.

In zijn boek komt van Lommel o.a. tot de conclusie dat het volledige en oneindige bewustzijn overal aanwezig is in een niet aan tijd en plaats gebonden ruimte, waar verleden, heden en toekomst gelijktijdig aanwezig en toegankelijk zijn. Onze hersenen hebben hierbij geen producerende maar een faciliterende functie voor het bewustzijn. Dit bewustzijn is oneindig, waaruit geconcludeerd kan worden dat dood en geboorte slechts een overgang zijn naar een andere staat van bewustzijn. Al moet e.e.a. natuurlijk nog wel wetenschappelijk worden bewezen. Voor meer informatie betreffende Bijna Dood Ervaringen verwijs ik naar de Bijna Dood Ervaringen pagina op deze site.

 

Waardering ****(*)

ISNB 978 90 259 5778 0 NUR 860 Negende druk februari 2008

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company