Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

W.A.H. Mulder Schalekamp:

De doden spreken.

 

Eerste boek van een groot Nederlands medium.

De doden spreken.

De in 1975 overleden schrijfster van dit boek had reeds op zeer jonge leeftijd helderziende waarnemingen. Zij was in Nederland een algemeen erkend medium en heeft veel samen gewerkt met Gerard Croiset. Dit boek "De doden spreken" was haar eerste boek. Het beschrijft dan ook haar eerste kennismaking met het spirituele. Zo verteld zij onder andere over de eerste ontmoeting met haar geleide geest Ehmed" en hoe zij vele andere spirituele manieren ontwikkelde om zich te uiten.

Voor de lezer die van spiritisme weinig weet is het boek een 'uit het leven gegrepen' kennismaking die zich welliswaar afspeelt in het Nederland rond 1938. Het is enerzijds een nadeel een boek te lezen dat reeds wat langer geleden geschreven is, aan de andere kant bied het soms ook een mooie gelegenheid omdat wij nu de voorspellingen die toen gedaan zijn beter op hun waarde kunnen beoordelen. Het boek was voor mij (op aanraden) de eerste kennismaking met het spiritisme. Hiervoor is dit boek uitermate geschikt. Het is niet voor niets dat de eerste druk van dit boek langzamerhand een waar collectors item is!

Verder zijn van haar hand verschenen: "Op de grens van twee werelden", Ehmed en "De bron der wijsheid".

 

 

Citaten:

 

Citaat 1:

Ehmed besloot: .. .. Leer deze les: niet door uw tranen maakt gij uw doden gelukkig, maar door vriendelijk liefderijke en bemoedigende gedachten.

Citaat 2:

Werkelijke liefde is: een offer kunnen brengen, zichzelf uitschakelen, het egoisme, in bijna ieder mens aanwezig, te onderdrukken en te vernietigen, steunen en helpen, een kind opvoeden niet door het alles te laten genieten en te geven, maar door fouten aan te pakken en het eerbied bij te brengen voor alles wat leeft..... Werkelijke liefde accepteert datgene, wat het leven brengt. Werkelijke liefde tracht door oprechte hulpvaardigheid degene te helpen, die minder bedeeld zijn met de mogelijkheden die het leven biedt.

 

Citaat 3:

Het is een bekend verschijnsel, dat men op het sterfbed muziek hoort of gezichten waarneemt van hen die reeds lang gestorven zijn. Ook ziet men een prachtig licht. Men ziet aan sterfbedden dikwijls de blijde lach van het herkennen, de vrede van het licht, de verrassing hun stemmen te horen, die vertellen dat zij wachten en dat men geen angst moet hebben voor de overgang.

 

Citaat 4:

.. .. Wanneer u in uw leven de wanhoop nabij bent, omdat uw stoffelijk lichaam geen enkele waarde meer bezit, wanneer de omstandigheden alles verduisteren, denk er dan aan, dat alles een doel heeft, dat in het aardse leven niets zinloos is.. .. .. .. . . Weest allen fakkeldragers in de liefde voor de evenmens en weest U ervan bewust, dat hiermede een taak op uw schouders is gelegd tot het einde van uw stoffelijk leven.

 

Waardering***

 

Gelezen zesde druk ISBN 90 6010-034-4 SISO423 UDC133.9 NUGI 625 Copyright 1970

 

 

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar: Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company