Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

W.A.H. Mulder Schalekamp:

Op de grens van twee werelden.

 

Het wondere leven na de dood.

De doden spreken.

De in 1975 overleden schrijfster van dit boek, W.A.H. Mulder Schalekamp, had reeds op zeer jonge leeftijd helderziende waarnemingen. Zij was in Nederland een algemeen erkend medium en heeft veel samen gewerkt met Gerard Croiset, een ander beroemd medium uit die tijd.

Haar eerste boek was "De doden spreken". Dit boek, op de grens van twee werelden, dat daar opvolgde gaat in op de vragen: is er een voortbestaan na de dood? Is men zich bewust van zijn nieuwe toestand en ook van de herinnering aan het voorbije leven op aarde? Het boek brengt de lezer op een positieve manier in contact met haar persoonlijke en soms onverklaarbare gebeurtenissen en brengt de lezer langzaam verder in haar spirituele wereld. De boeken zijn reeds wat langer geleden geschreven, wat helaas hier en daar zichtbaar is in de schrijfstijl. Dit doet echter niets af van de gegeven boodschap.

Verder zijn van haar hand verschenen: Ehmed en "De bron der wijsheid".

 

Citaten:

 

Citaat 1:

.. .. Daarom is het goed te weten dat uiteindelijk iedere verloren zoon zal aankloppen bij het vaderlijke huis. .. .. indien hij volgens uw mening geen recht meer heeft op het Licht van God, laat U dan dat oordeel maar gerust aan hem die vermag te oordelen, laat het sombere beeld van onherroepelijk verloren zijn, rustig varen, want God laat in Zijn Oneindige Liefde niets verloren gaan. God is liefde en daardoor zal er geen plaats zijn voor andere krachten dan de liefdekracht.

Citaat 2:

Voor hen die achterbleven moet het een enorme steun zijn te weten dat met de dood geen droevig einde plaats vond en dat het leven niet slechts een illusie is van zestig of zeventig jaren maar een evolutie die nooit ongedaan kan worden gemaakt, noch worden tegen gehouden.

 

Citaat 3:

Dat niet slechts Geesten van een hogere orde voor ons verschijnen, weten wij maar al te goed, maar bij enig nadenken zal men moeten toegeven dat de aarde bevolkt is met goede en slechte mensen en dat deze misdadige personen, niet direct na hun sterven een paar vleugeltjes aangemeten krijgen en engelen van God kunnen zijn; integendeel zij .. ..

 

Citaat 4:

Vergeet niet vrienden dat dat het heengaan een verlossing betekent op dat de menselijke geest vrij uit haar kerker kan gaan. Het stof-lichaam is niets anders dan een kerker voor de geest, maar de geest verrijkt zich er mee, de geest leert en evolueert en tracht zo veel mogelijk op een hoger niveau te geraken, maar toch was het stoflichaam een kerker die pijnen en ziekten kent en moeilijkheden kan veroorzaken, waardoor de evolutie tegen wordt gehouden en zelfs kan veranderen in degeneratie. Wanneer de dood komt dan komt met het verdriet van hen die achterbleven, ook leed voor hen die heengingen, want zij zien het leed dat berokkend werd door de overgang. Reeds daarom is het goed wanneer u in uw hele geest, reeds op aarde de gedachte van de dood hebt overwonnen, de overgang hebt leren zien als een noodzakelijke gebeurtenis om verder te kunnen gaan, want dan staat ge kalm aan de baar, waarop de geliefde dode rust.

 

Waardering***

Gelezen: zesde druk ISBN 90 6010-118-9 SISO423 UDC133.9 NUGI 625 Copyright 1968

 

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar: Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company