Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Maitreyas Leringen:

De wetten van het leven.

 

Ingeleid en bewerkt door Benjamin Creme.

Maitreya

Het boek met Maitreyas leringen is niet een mooi verhaal of vertelling, maar een verzameling uitspaken ofwel leringen welke verzameld en gegroepeerd zijn in dit boek. De groepering is naar een aantal onderwerpen waarbij ik moet zeggen dat een aantal me qua inhoud aanspreken. De uitzondering is het onderwerp waarbij de mogelijke oorzaken en gevolgen van rampen in de wereld worden verklaard, of politieke beslissingen zoals die speelde rond het jaar 1990. Ten eerste is dit wat gedateerd voor een boek welk in 2006 is uitgegeven en ten tweede zijn ze ook niet allemaal uitgekomen. Gelukkig? Heeft de mens toch een vrije wil.

Allereerst wie is Maitreya? Hij is een spiritueel leraar en leeft sinds 1977 in de Aziatische gemeenschap in Londen. Sommigen zullen hoedanigheden van Jezus in hem terugvinden. Maar bovenal gaat het om de lering niet de persoon. Hij zegt hierover: “Zelfs als je mij ziet, loop mij dan niet achterna. Ik ben niet gekomen om volgelingen te creëren. Als je met mij te koop loopt weet je niet wie ik ben. Wat je zelf ervaart is je rijkdom.” Degene die door ervaring verandert, is het zelf. Als je de godsdiensten van de wereld in deze spiegel bekijkt, zie je dat ze gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen van de profeten, goeroes, heiligen, enzovoort. Wanneer mensen hen volgen, zullen zij er onder lijden, omdat ze niet hun eigen zelf volgen. Als je je ogen sluit en je laat leiden door iemand anders, zul je onherroepelijk struikelen.

De meester binnenin: “Eerst ben je discipel. Wanneer je zoals Jezus, beseft dat de vader en ik een zijn, word je meester. De meester is binnen in je. De almachtige is binnen in je” Licht zelf is de meester.

Kern van zijn lering ligt in het perfectioneren van drie gewoontes: Eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Elke handeling die wordt verricht met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid is destructief.

Verlossing ligt niet in godsdienst, niet in politiek, niet in filosofieën of ideologieën. Verlossing ligt in het toepassen van de kunst van leven met een krachtig besef van onthechting.

Genoeg hebben. Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste, genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samen delen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creëren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in staat zijn zich te ontwikkelen.

Probleem van isme- Vervanging van communisme door kapitalisme op zich zal het probleem niet oplossen. Ook in de westerse wereld bestaan corruptie, misdaad, daklozen enzovoort. Wanneer je wordt geleid door bewustzijn kunnen -ismen je niet veel doen. Bewustzijn kan zelfs een koning ertoe brengen zijn koninkrijk op te geven. Privileges kweken verdeeldheid, en ontkennen de eenheid met de entiteit binnenin je.

Daarbij: Niemand wordt geboren om een ander te leiden. Iedereen wordt geboren om de heer te ervaren in Zijn schepping . Zodra je dat doet, zul je genieten van het leven in de schepping van de heer.

Waarom (God) verheerlijken? Weet in plaats daarvan, dat ik binnen in je ben. Het is het zelf dat de heer moet ervaren in denken, spreken en handelen. Iedereen heeft zijn eigen rijkdom, die niemand kan afnemen. Deze rijkdom is zelfverwerkelijking.

Wees onthecht en gebruik die energie verstandig. Leven is evenwicht en balans.

Wanneer je een persoon buitensluit, zul je mij niet begrijpen. Als je mij wel begrijpt, dan zul je weten dat er geen verschil is tussen jou en je vijand. Mensen die deze leringen lezen, passen ze in de praktijk toe. Zodra toepassing een gewoonte wordt, wordt ze je bescherming.

Alle veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden zorgen voor bewustzijn in mensen, die vinden dat het nu genoeg geweest is. Zij hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Zij willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het leven moet in evenwicht zijn en we moeten ons bewust zijn van het leven in ons hart.

Je moet niet bewust proberen Gods verblijfplaats te vinden, want als je eerlijk oprecht en onthecht bent, gaat de deur vanzelf open. Je hoeft mij niet te behagen. Maak je zelf gelukkig en ik ben gelukkig met jou. Wanneer je eerlijk, oprecht en onthecht bent, wie is dan je meester? De heer is in je hart. Als je de heer in je hart hebt gevonden ga je niet meer naar iemand op zoek. Je vervult je plichten, je wordt wat je bent; Je bent de gelukkigste mens op aarde, omdat je niemand toestaat met je denken geest en lichaam te spelen. In zekere zin als Jezus, Rama, Krishna, Sai Baba, laat je je door je intelligentie en bewustzijn leiden in denken, geest en lichaam en toch blijf je nederig.

Je kunt kennis en wijsheid beheersen. Je kunt ze positief gebruiken. Maar ze moeten je Zelf niet overheersen. Ze moeten je niet overmeesteren. Zodra je ervan onthecht raakt, kom je ze te boven.

 

Citaten:

 

Hierna nog enige citaten/opmerkingen uit de hoofdstukken na Hst 2:

1. De marktwerking zal het sociaal bewustzijn niet langer leiden. Sociaal bewustzijn zal de marktwerking leiden. De markt zal blijven bestaan, maar in evenwicht worden gehouden door sociale democratie. De markt plus de sociale democratie bewaart het evenwicht.

2. Net zoals vernietigende krachten een toevluchtsoord hadden gevonden in de fundamentalistische ideologie van commercialisering, zo hebben zij ook een zwakke plak gevonden in religieus fundamentalisme. De ayatollah heeft niet de macht om iemand te verdoemen.

3. De marktwerking leidt ‘mijn’ en ‘meer’ (d.w.z. bezitsdrang en hebzucht) en er is geen einde aan.

4. Verlossing ligt niet in godsdienst, niet in politiek, niet in filosofieën of ideologieën. Verlossing ligt in toepassing van de kunst van het leven met een sterk gevoel van onthechting.

5. Islam: Allah heeft duidelijk gemaakt dat je moet samenwerken en samen delen. Wanneer je te veel van iets het verdeel je dat onder je medemensen. Ook heeft hij aangegeven dat je geen rent eop lening mag vragen. Wanneer deze basis beginselen van de Koran door mensen en volken in acht worden genomen is er geen zaad voor oorlog.

6. Godsdiensten: De relatie tussen het Zelf en God is persoonlijk . Deze relatie is het proces van ‘worden’. Iemands geloof en vertrouwen in een godsdienst of een filosofie zijn als sporten op de ladder van de evolutie. Naarmate je groeit , veranderen je overtuigingen.

7. Niemand heeft het recht te doden in naam van spiritualiteit. Mij kennen is mij verwerkelijken. Daar is geen enkele opoffering voor nodig.

Buiten de boven omschreven ‘wijsheden’ voorspelt Maitreya ook de komst op korte termijn van het nieuwe aquarius tijdperk en de komst van nieuwe energie technologie gebaseerd op licht.

Conclusie:

De conclusie na het lezen van het boek plaats ik met opzet aan het eind van dit verslag, zodat in ieder geval een deel van de basis filosofie kan worden opgepakt. Het boek als geheel is echter taai om te lezen daar er geen verhaal vorm of logische opeenvolging in zit. Ook de hoofdstukken met uitleg over gebeurtenissen rond het jaar 1990 zijn gedateerd voor een boek met uitgifte datum eerste druk in 2006 en soms niet (geheel) juist. Moet dit gezien worden als het recht van de vrijewil?

Toch heeft de gedachte van Maitreya zeker inhoud en is het juist dat wat ik meer zou willen zien. Ben dan ook benieuwd of een van de andere publicaties een makkelijker en beter leesbaar boek oplevert. De gepresenteerde filosofie is er in iedergeval duidelijk een voor het derde millennium.

 

Waardering **

Boek: Maitreya’s Teacings The laws of life

ISBN-13: 978-90-71484-36-0

Eerste Nederlandse uitgave augustus 2006.

 

Waardering:

*
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
** Moeilijk leesbaar / slechts gedeeeltelijk interessant
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

 

............|................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company