Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Neale Donald Walsch: Een met God

 

Het ultieme vervolg op Gesprekken met God.

Een met God .

Na het schrijven van de perfecte triologie "Een ongewoon gesprek met God", "Een nieuw gesprek met God" en "Het derde gesprek met God", bracht Neale Donald Walsch nog Vriendschap met God uit later gevolgd door dit boek "Een met God".

Bij het uitbrengen van dit vijfde boek, was de inhoud niet meer zo vernieuwend als bij de eerste drie. God is nog steeds een diepgravende gesprekspartner. Neale doet in dit boek verslag van de illusiesies welke de mensheid in het verleden op verschillende dwaalsporen hebben gezet. Dit boek is dus vooral een boek voor mensen die vastzitten in de Illusies van Behoeftigheid, Mislukking, verdeeldheid, ontoereikendheid, vereisten oordeel, veroordeel voorwaardelijkheid, superioriteit of onwetendheid. Maar zijn we dat misschien niet allemaal. Voor mij persoonlijk het minst interessante boek van de vijf. Ik zou zeggen alleen als je na het lezen van de eerste vier boeken behoefte hebt aan meer. Dat ik toch zijn nieuwste boek weer heb besteld, wil wel zeggen dat in het algemeen Neal Donald Walsch een goed schrijver is. Maar als je de boeken in de juiste volgorde leest zul je dat zeker met me eens zijn.

Opmerking: Na dit boek heeft NDW nog het boek "Thuis bij God" geschreven welk van mij een duidelijk hogere waardering krijgt! Na thuis bij God schreef Neale Gelukkiger dan God.

Citaten:

 

Citaat 1:

Ik zeg jullie het is niet Gods werk om wensen in te willigen of te weigeren. Op grond waarvan zou ik dat doen? Welke criteria zou ik moeten gebruiken?

Begrijp in ieder geval dit, ook al snap je er verder helemaal niets van : God heeft niets nodig. Als ik niets nodig heb dan beschik evenmin over criteria op grond waarvan Ik zou kunnen besluiten jou wel of niet iets te geven. De beslissing is aan jou. Je kunt die beslissing bewust of onbewust nemen. Jullie hebben deze beslissing eeuwenlang onbewust genomen. Millennia lang zelfs. Hier is hoe jullie het nu bewust kunnen doen:

A. Zie de Illusie als een Illusie.

B. Besluit wat ze betekent

C. Re-creeer jezelf nogmaals.

Gebruik de volgende uitspraken van ultieme waarheid als hulpmiddel om het bovenstaande te bereiken:

1. Niets in mijn wereld is reeel.

2. Alles heeft de betekenis die ik eraan geef.

3. Ik ben die ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg dat het is.

Waardering***

Gelezen Derde druk ISBN 90 215 9639 9 D/2002/0108/091 NUGI 612, 631 Datum 2002

 

 

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company