Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Neale Donald Walsch:

Gelukkiger dan God

Hoe gewoon leven

een ongewone ervaring wordt.

 

 

 

 

En citaten uit " De God van Morgen" Onze grootste spirituele uitdaging

Gelukkiger dan God.

Na het schrijven van de perfecte triologie "Een ongewoon gesprek met God", "Een nieuw gesprek met God" en "Het derde gesprek met God", bracht Neale Donald Walsch nog Vriendschap met God uit later gevolgd door Een met God en Thuis bij God.

In zijn boek “gelukkiger dan God” is de schrijfstijl van Neale Donald Walsch duidelijk gewijzigd ten opzichte van zijn eerdere boeken met gesprekken met God. Waar in eerdere boeken God antwoord gaf op vragen en Neale niet zeker was van veel zaken. Is hij nu uiterst zeker van zijn zaak en vertelt de lezer hoe, in zijn visie, de wereld in elkaar steekt.

Duidelijk is dat dit boek aansluit bij de “The secret” en daarop een stap verder doet voor wat betreft uitleg en interpretatie. Basis gedachte is dat God de energie is die overal aanwezig is en dus ook in jou. Jij bent dus een deel van God. Hij verkondigd in dit boek dat: de overtuiging dat je leven gelukkig kan zijn, meestal ook aan datzelfde levensgeluk bijdraagt. Hierbij geeft hij handvatten om dit daadwerkelijk toe te passen. In de inhoud zijn drie verschillende berichten te vinden, welk ieder op zich interessant genoeg zijn om kennis van te nemen:

1. Persoonlijke creatie.

Het doel van de Persoonlijke creatie is een gelukkig, vredig, vreugdevol leven voor iedereen wiens leven jij beroert, en voor jezelf, in die volgorde.

Ik ben (een deel van God)

Jij bent (een deel van God)

Hoe te …. (lees het boek)

Voor creatie geldt:

“Het gevoel is de ziel van de taal” Aangeven ik wil … is verkondigen dat je iets wilt. Daarbij versterk je dat de wil blijft. Mijn persoonlijke gevolg trekking is dus dat je moet denken ik krijg …. om iets te krijgen. Doe dit met het wereld geluk in gedachte en niet “alleen” het persoonlijke geluk. Voor mij belangrijk daarbij is hoe om te gaan met negativisme, van uit je zelf of aangereikt van uit anderen. Neale zegt hierover: “Stijg boven oordeelsvorming uit door in dankbaarheid op te gaan.” Geluk is niet dat je krijgt wat je wilt, het is dat je wilt wat je krijgt. Als dankbaarheid in plaats van oordeelvorming komt verandert onmiddellijk heel je ervaring van het leven. Een positieve houding brengt je altijd op het juiste pad naar innerlijke vrede en geluk. Probeer de verschijning van het tegen gestelde te beschouwen als een eerste persoonlijke indicatie dat het creatie proces perfect functioneert. De eerste stap is altijd dat er een context moet zijn waarbinnen je keuze existeert. Om gelukkig te kunnen zijn moet het tegenovergestelde bestaan. Verzet je er niet tegen, want een ding waar tegen je je verzet volhart. Dat is de reden dat alle grote meesters er op aandringen dat we ons niet verzetten tegen het kwade. Werk het niet tegen, werk het uit. Werk uit waar jij voor kiest. Creëer waar jij voor kiest.

 

2. Het handvat de zeventien stappen die je gelukkig kunnen maken.

Of zoals Neale dat zegt de stap naar een nieuwe creatie, van het in werkelijkheid aanbrengen van de eerst volgende verhevenste versie van het visioen dat je ooit gehad hebt over wie je bent.

o Maak een einde aan de afscheidingstheologie

o Houd voeling met wie je bent

o Schenk anderen elke ervaring die je zelf verlangt

o Besef ten volle dat niets wat je ziet reëel is.

o Beslis dat jij niet jouw verhaal bent

o Houd alleen voorkeuren aan

o Zie de perfectie

o Sla alle dramatiek over

o Begrijp droefheid

o Stop met het tegen spreken van het leven

o Laat je verwachtingen vallen

o Toon medeleven voor jezelf

o Spreek je waarheid uit zodra je haar kent

o Onderga de energieën, voel de vibraties

o Glimlach

o Zing

o Weet wat je moet doen als alles helemaal tegen zit.

Voor meer uitleg lees het boek, over bovenstaande wordt in het boek 28 pagina’s met toelichting gegeven.

 

3. Verkondiging nieuwe toekomst.

Hoewel dit slechts in de kantlijn van het boek wordt aangegeven, verkondigt Neale in dit boek dat over 25 tot 30 jaar een nieuwe wereld religie zal ontstaan (tweede grote hervorming van de godsdiensten van de mensheid 176) gebaseerd op het nieuwe denken welke je nu overal ziet ontstaan. In zijn boek zijn verscheidene hoofdstukken gewijd aan het versterken van dit proces. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 26 “hoe je het proces van persoonlijke creatie kunt gebruiken om heel de wereld te helpen”

Citaten:

 

Citaat 1:

Omdat er zo weinig over gesproken wordt, is het voor critici van persoonlijke creatie en het gebruik van de “aantrekking” heel gemakkelijk om te suggereren dat persoonlijke creatie gedrag aanmoedigt dat egoïstisch en zelfingenomen is, dat zich puur op het eigenbelang en de vergroting van de eigen macht en roem richt, en daarom niets met schoonheid of goddelijkheid te maken heeft. Het doel van de “aantrekking” (en alle grote principes van het leven), is echter niet de verheffing van het zelf, maar van de ander, niet de uitbreiding van het zelf, maar van de ander, niet de verrijking van het zelf, maar van de ander – want alleen door daar naar te handelen kan het zelf zich volledig verheffen, uitbreiden en verrijken. .

 

 

Nog een extra citaat goed voor een vermelding op Wijsheden pagina, waarbij NDW Dalai Lama als volgt citeert:

Ons belangrijkste levensdoel is om anderen te helpen

Waardering****

Gelezen Tweede druk ISBN: 978 90 215 3343 8 NUR 728 Datum 2008

Ook gelezen: De God van Morgen

Citaten:

0) Jullie creëren en verwoesten in de naam van God. Het zou goed voor jullie zijn als je daar de tegenstrijdigheid van inzien en der dan mee ophouden. Jullie aanvaarden en wijzen af in de naam van God. Het zou goed voor jullie zijn als je daar de tegenstrijdigheid van inzien en der dan mee ophouden. Als jullie werkelijk streven naar een wereld waarin vrede heerst, zou het beter voor jullie zijn om aan dit alles een einde te maken. Want ik zeg jullie: God verwoest niet, God wijst niet af, en God bestraft niet.

1. Verwachting verplaatst de dingen die je wenst naar de toekomst. Onthoud dit. Door iets te verwachten, duw je het van je weg.

2. Gewoon tevreden zijn over je huidige bewustzijnstoestand kan ook op een hoog bewustzijnsniveau duiden. ... Je kunt altijd totaal gelukkig zijn met precies de dingen zoals ze nu zijn. Elke meester weet dit.

3. Een ware meester is niet degene die de meeste dienaren creëert, maar degene die de meeste meesters creëert.

4. Alles wat waargenomen wordt , wordt door de waarnemer beïnvloed. De eerste wet van de kwantumfysica.

5. De eenheid van alle dingen - met inbegrip van de eenheid van God en de mensheid - is een fundamenteel principe van de nieuwe spiritualiteit.

6. Relaties zijn een creatie proces.

 

Gelezen Tweede druk ISBN: 978 90 4172021 4 NUR 720 Datum oktober 2007

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company