Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Boekbespreking

 

Paramhansa Yogananda

 

Autobiografie van een yogi

 

Autobiografie van een Yogi.

Paramhansa Yogananda (1893-1952) was de eerste grote Indiase meester die zeer lang (meer dan 30 jaar) buiten India leefde. In dit boek geeft hij een heldere uitleg van de subtiele maar scherp omlijnde wetten, waardoor de yogi's zelfbeheersing bereiken en wonderen volbrengen. Yogananda afgestudeerd aan de Universiteit van Calcutta, schrijft met een onvergetelijke oprechtheid en scherp verstand.

Het boek schets niet alleen een mooi tijdsbeeld met unieke ontmoetingen bezien door een man met grote gaven, maar geeft ook inzicht over de diepten van het Hindoese denken en voelen alsook de geestelijke rijkdom van India.

Newyork Times: Een zeer bijzonder verhaal. Thomas Mann: (nobelprijswinnaar) Ik ben dankbaar dat u mij een blik in deze fascinerende wereld hebt gegund.

 

Zie ook: De wetenschap der religie van Paramhansa Yogananda.

Citaten:

 

Citaat 1:

Op een gegeven dag kwam ik bij de meester met een vraag. Ik wil weten , Heer , wanneer ik God zal vinden.

Je hebt Hem gevonden. O neen Heer dat denk ik niet. Mijn Goeroe glimlachte. Ik weet dat je geen eerwaardige figuur verwacht, die in de een of andere antiseptische hoek van de kosmos troont. Maar klaarblijkelijk geloof je dat het bezit van miraculeuze vermogens een bewijs is dat iemand God heeft gevonden. Dat is niet zo. Zelfs al zou iemand de macht hebben verkregen om het heelal te beheersen, dan nog kan God hem ontwijken. Geestelijke vooruitgang wordt niet gemeten naar iemands uiterlijke vermogens, maar alleen naar de diepte zijner zaligheid in meditatie.

Citaat 2:

Ontmoeting met Therese Neumann, de katholieke stigmatica .. ..

Uit Therese's onderste oogleden vloeide gestadig een ongeveer twee centimeter brede stroom dun bloed. Haar blik was omhoog gericht naar het geestelijk oog midden in haar voorhoofd. De om haar hoofd gewikkelde doek was met bloed doordrenkt uit de stigmatawonden van de doornenkroon. Het witte gewaad was ter hoogte van het hart rood gekleurd door het bloed uit de wond in haar zijde, De wond die eeuwen geleden als laatste hoon door de lansstoot van een krijgsknecht aan Christus lichaam was toegebracht. Therese's handen waren in een moederlijk gebaar als smekende uitgestrekt; haar gelaat droeg een tegelijk gefolterde en goddelijke uitdrukking. Zij scheen magerder en zowel innerlijk en uiterlijk op een mysterieuze wijze veranderd. Woorden murmelend in een vreemde taal, sprak zij met licht trillende lippen tot mensen, die voor haar bovenbewuste schouwen zichtbaar waren. Daar ik op haar was afgestemd, begon ik de tonelen van haar visioenen te zien. Zij nam Jezus waar zoals hij het kruis droeg te midden van de schimpende menigte. Plotseling . . .

 

Waardering****

ISBN 90 202 4016 1 Datum 1949

 

Waardering:

* of **
worden niet opgenomen in index omdat boek niet interessant genoeg is
***
Interessant boek. Het lezen waard!
****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
*****
Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.Voor ingewijden

 

 

 

 

 

More >>

Terug naar Index Boekbesprekingen.

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company