Inhoud

Ik stel reacties naar aanleiding van deze onderwerpen en deze pagina's op prijs. Je kunt ze sturen naar Johan Swenker.

Diversen

Via de website van Jutta Degener heb ik een heleboel gelezen over goed ontworpen en slecht ontworpen webpagina's. Ik probeer me daaraan te houden. Het is voor mij een heleboel moeite. Het is de bedoeling dat het daardoor voor jou makkelijker wordt.

Ik wil graag keuzes kunnen maken. Ik wil niet gedwongen worden om een bepaalde keuze te maken. Zo wil ik niet gedwongen worden om Netscape dan wel Internet Explorer te gebruiken. Omgekeerd wil ik jou ook niet dwingen om een bepaalde browser te gebruiken om mijn teksten te lezen. Daarom probeer ik mijn tekst leesbaar te houden met elke browser.

Geschikt Voor Alle Browsers   Best Viewed With *Any* Browser   Plej Bone Spektebla per Ajna Rigardilo

Linux naast Windows

Op 22 en 25 januari 2000 heb ik een voordracht met deze titel gegeven bij de DOSgg respectievelijk de regio Nieuw Buinen van de afdeling Groningen.

Hier kun je lezen wat ik gedemonstreerd en verteld heb.

Op mijn nieuwe site staan verwijzingen naar andere presentaties die ik in de loop van de tijd voor HCC gegeven heb.

Schrijfsels

Ik ben coordinator van de Linux werkgroep van de HCC afdeling Groningen. Sindsdien staat een van mijn e-mail adressen vermeld op de Linux pagina's van afdeling. Hierdoor krijg ik mailtjes met aan Linux gerelateerde vragen. Sommige vragen worden vaker gesteld. Sommige antwoorden zijn voor een breder publiek nuttig. Dat soort antwoorden staan in de volgende lijst.

HCC werkgroep Groningen

Ik ben actief in de HCC afdeling Groningen. Ik help mee met het realiseren van de afdelingsavonden in het Treslinghuis. We hebben een verzendlijst, specifiek voor deze afdelingsavonden. Je kunt mij een mailtje sturen als je op die lijst wilt en als je er weer vanaf wilt.

Network Time Protocol

Het Network Time Protocol (NTP) is een middel om de systeemtijd van computers met elkaar te synchroniseren. Informatie over NTP is te vinden op de officiele website: www.ntp.org. Hier staan onder andere verwijzingen naar de FAQ en de twiki. Hierbij alvast het antwoord op een paar vragen:
 1. Hoe nauwkeurig is NTP?
  Tot een jaar geleden gebruikte ik een eenvoudige DCF77 ontvanger. Hiermee is een nauwkeurigheid van een tiental milliseconden te realiseren.
  Door te synchroniseren met servers uit pool.ntp.org, kun je met een snelle internet verbinding een nauwkeurigheid van een paar milliseconden realiseren.
  Sinds een jaar heb ik een GPS ontvanger van www.gpskit.nl aan mijn PC hangen. Die machine loopt nu binnen een paar microseconden synchroon met de officiele Nederlandse tijd. De andere machines in het netwerk vertellen meestal dat de afwijking minder dan een milliseconde is.
 2. Kan ik de NMEA code van een GPS ontvanger gebruiken?
  Het korte antwoord is: nee.
  Het lange antwoord is: nee, de NMEA code is bedoeld voor plaatsbepaling. Het precieze tijdstip waarop de NMEA code door de GPS ontvanger naar de PC gestuurd wordt, is daarom niet relevant. Het gevolg is dat de time stamps van de NMEA code niet voldoende nauwkeurig zijn voor een NTP server.
 3. Waar kan ik NTP downloaden?
  De homepage van NTP is http://www.ntp.org. Hier staat onder andere de source code van David Mills, wat de officiele bron van NTP is. Hier staat ook kant en klare software voor windows.
 4. Waarom wil je dat je PC zo nauwkeurig op tijd loopt?
  Omdat het kan!

Esperanto

De esperantisten uit Groningen, Friesland en Drenthe zijn georganiseerd in Esperanto Noord Nederland. Zij hebben een eenvoudig foldertje met informatie over hun organisatie, informatie over het Esperanto-Centrum en informatie over cursussen. De schriftelijke cursus kun je ook via e-mail volgen.

De taal Esperanto is ongeveer 120 jaar geleden door L.L.Zamenhof bedacht. Esperantisten willen eens per jaar op een bijzondere manier bij elkaar komen. Dit wordt gedaan op of rond 15 december, de geboortedag van Zamenhof, hoewel Zamenhof zelf altijd tegen persoonsverheerlijking is geweest.

Tijdens het Faulhaberweekend van 17-19 september 1999 heb ik een voordracht gehouden over 'interrete butikumi'. De esperantotekst van deze voordracht is op Internet beschikbaar, hoewel jij als Internetgebruiker nu niet bepaald tot de doelgroep van deze voordracht behoorde.

De volledige esperanto grammatica past op een half kantje A4. Toegegeven, het copieerapparaat moet daarvoor een kantje A4 tot dit formaat verkleinen. Hierdoor wordt het wel interessant genoeg om deze af te drukken op foldertjes, zoals de papieren versie van les 1 van de schriftelijke cursus.

Ik heb deze grammatica in HTML-formaat omgezet. Ik ben er echter niet tevreden over. Daar zijn verschillende redenen voor:

De brochure "Esperanto tweede taal voor iedereen" van Esperanto Nederland bevat een aanvraagformulier voor een uitgebreide informatiemap over Esperanto.

Voor informatie over de taal Esperanto, kun je uiteraard ook een zoekmachine raadplegen.

Voor de combinatie Linux en Esperanto kun je terecht op de verzendlijst van Debian. Als je je op die lijst wilt abonneren, moet je een mailtje sturen naar debian-esperanto-request@lists.debian.org met als inhoud alleen het engelse woord subscribe.