You can make a translation of this page, if you like
All you have to do is: select and copy a piece of text, paste it in the small textarea of Altavista Babel Fish Translater. Choose in the pulldown-menu to which language you want to translate: Vertalen van: Nederlands naar: Your language, and click the Vertaal-button

Sprongkracht & Snelheid  4

serie-1  ;  serie-2  ;  serie-3

4  Oefeningen om de individuele snelheid op te voeren

De oefeningen worden gedaan in de onderstaande volgorde. Er wordt  steeds één (of een ½) minuut gewerkt, waarna één (of een ½) minuut rust volgt. De serie wordt 2x doorlopen. Elke keer als een oefening in zijn geheel is uitgevoerd betekent 1 punt.
De score wordt bijgehouden op het scoreformulier.

 1.   Smashen tegen een door de partner vastgehouden medicinbal. Na het neerkomen snel omdraaien, 2 à 3 passen laag boven de vloer maken en een duik maken richting achterlijn. Dan opstaan weer naar het net, opnieuw smashen enz.

2.   Verplaats je zijwaarts tussen de 2 banken (onderlinge afstand ± 5 m.). Blijf daarbij in een lage verdedigingshouding. Bij het naar rechts gaan, eerst de rechter voet opzij zetten, de linkervoet voor­langs overkruisen en tot slot als het ware een sprong naar rechts maken, waarbij de voeten gewoon parallel neerkomen en de rechtervoet als rem
fungeert. Bij het naar links gaan, precies andersom werken.

3.  Zet 2 hoogspring standers neer, (onder­linge afstand 2 à 3 m.). Hang daartussen een touwtje op ± 60 cm. hoogte. Op enige afstand daarvan een lage bok.
Duik onder het touw door, maak daarna een spreidsprongetje over de bok. Daarna opnieuw.

4.   Plaats de netantennes op ± 4 m. van elkaar op het net. Blokkeer nu bij de antennes. Let bij het zijwaarts verplaatsen steeds op het volgende:
Bij het naar links gaan, eerst de linkervoet opzij zetten, dan de rechtervoet voorlangs overkruisen, dan de linkervoet nogmaals naar links zetten (werkt als rem), rechtervoet bijplaatsen en springen. Bij het naar rechts gaan, andersom werken.
(Zie ook punt 2 Verplaats zijwaarts en de Blokkering pagina).

5.   Zet een springkast in de vrije ruimte. Ga over de kast en maak een rol zijwaarts. De ene keer rol je af over de linker-, de andere keer over de rechterschouder.

6.   Sprint van achterlijn naar 3 m. lijn, tik deze met beide handen aan (buig hierbij de knieën,
dus niet de romp voorover brengen). Ga daarna zo snel mogelijk in lage verdedigingshouding, achterwaarts lopend terug naar de achterlijn.

top pagina


You can make a translation of this page, if you like
All you have to do is: select and copy a piece of text, paste it in the small textarea of Altavista Babel Fish Translater. Choose in the pulldown-menu to which language you want to translate: Vertalen van: Nederlands naar: Your language, and click the Vertaal-button