Speciaal gemaakt voor hulp en downloading van files
voor het forum van TROS Radar "Legio Lease"


  


Voor wegschrijven van files: Zet muispijl op (blauwe) link en klik op rechtermuisknop. Kies dan op "Doel opslaan als ..."Chaos bij Vereniging Payback c.q. Stichting Zinloos Betalen is compleet   
lees verder

   9 augustus 2014


Vereniging Payback plaatst zonder toestemming van auteur/maker emails op hun site   lees verder
   12 februari 201417-02-2005: Nieuwe uitspraak van de rechtbank in Arnhem !!. Zie hieronder "nieuwe uitspraak"

Nieuwe uitspraak   Datum publicatie: 15-02-2005
Nieuwe uitspraak
 Rechtbank oordeelt dat WV3D onder Wck valt, contract nietig

Overige uitspraken

Tot nu toe gedane uitspraken

Chronologische volgorde uitspraken al dan niet huurkoop

Chronologie


Stichting Leaseleed bereikt overeenstemming met Dexia   Lees persbericht


Resultaat onderling overleg rechtbanken    Lees resultaat


Bemiddeling CBP bij inzageverzoeken Dexia gestaakt
Het CBP heeft de bemiddeling om inzageverzoeken bij Dexia gestaakt omdat Dexia hierin geen medewerking wil verlenen.
Lees hierover via de site van het CPB.

site CBP


Wat gebeurt er de komende tijd en waar kunnen wij bij aanwezig zijn

Agenda     Hierin staan belangrijke gebeurtenissen m.b.t. de aandelenlease affaire


Stanpunt SOBI over Legio Lease
Pieter Lakeman van het SOBI heeft zich gemengd in het proces Leaseverlies versus Dexia. Lees zijn stanpunt hierover.    Lees standpunt


Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heeft een uitspraak gedaan over de verstrekking van gegevens door Dexia aan gedupeerden n.a.v. diverse klachten hierover.    Lees uitspraak


Hoezo geen huurkoop??? In een tweetal brieven op 15 mei 2001 en op 18 juli 2002 verklaarde Legio/Dexia schriftelijk dat een aandelenlease-overeenkomst onder de Wet Huurkoop valt ! ! !    Lees verklaringen


In de Elsevier van 14 augustus 2004 staat een interview met Dexia Baas Dirk Bruneel. Het is een scan van het artikel en helaas zijn er enkele woorden wat weggevallen. Nietemin heb ik het artikel toch geplaatst.    Lees artikel


Eindrapportage Commissie Oosting uitgebracht! ! ! Hieronder kunt u het gehele rapport lezen

Eindrapportage van CGA     Lees rapport

Brief Min. Zalm aan Tweede Kamer n.a.v. mislukken CGA plus brief van CGA     Lees brief

Verslag persconferentie minister Zalm & Commissie Geschillen Aandelenlease     Lees verslag


DSI heeft tien uitspraken gedaan. Hieronder kunt u alle tien de uitspraken lezen

Uitspraak1   KCD 8     Uitspraak2   KCD 9      Uitspraak3   KCD 10  Uitspraak4   KCD 11    Uitspraak5   KCD 12   

Uitspraak6   KCD 13   Uitspraak7   KCD 14    Uitspraak8   KCD 15  Uitspraak9  KCD 16     Uitspraak10  KCD 17E-mailadressen van Tweede Kamerleden

Op verzoek heb ik de emailadressen van alle Tweede Kamerleden in een veld geplaatst en deze kunnen met één klik geselecteerd worden en in het betreffende veld geplaatst worden bij een nieuw email bericht.
Voor de duidelijkheid heb ik deze funtie geplaatst in een nieuw scherm.

Email 2e kamerledenArtikel in:

Erasmus Univer-
siteit heeft volgens dit artikel, gesjoe-
meld

Zie ook voor-pagina van
Radar
           Lees dit artikel


Rapport Aandelenlease AFM    ( gedeeltelijk geheim )

Rapport


Topics

Topics met conceptbrieven op Radar

Conceptbrieven Radar


Conceptbrieven die opschorting betaling verzoeken op vernietigbaarheid i.z.v. artikel 1:88 BW (Eegalease)   Opgesteld door Sara Etty

Conceptbrieven

Dexia verwijst in een reactie op bovenstaande brieven naar een rapport van 3 professoren waarin verklaart wordt dat aandelenlease geen huurkoop zou zijn            

Lees rapport


Door op één van de onderstaande buttons te klikken komt u direct op één van de sites van Stichtingen of verenigingen die zich inzetten om de belangen van gedupeerden te behartigen

              
     of direct naar        

Een site met veel wetenswaardigheden over aandelenlease is de site van Belegger.nl. Speciaal de rubriek "Schade & Schande !"

Belegger.nl

Schade & Schande


Misbruik en beledigingen op het Internet

Computervredebreuk


BBCode is de code die gebruikt wordt voor het forum van Radar. Deze bepalen zaken zoals grote van de letter, vet, kleur, onderstrepen, cursief en nog enkel andere zaken.

BBCode overzicht


SCHULDEN, INCASSO EN BESLAG

SCHULDEN....BESLAG


Informatie over schuldsanering

Schuldsanering


Het Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk Wetboek


Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer

Wetten en regels

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Nadere Regeling 1999       Met enkele aanvullingen en wijzigingen ingegaan op 31 augustus 2001

Wet op het consumenten krediet (Wck)


Uitspraken Klachtencommissie DSI

Wanneer men alle uitspraken wil zien kies dan direct zoek. Wanneer men alleen de uitspraken over "Effectenlease" wil lezen selecteer dan in
"Titel:" het betreffende onderwerp en klik dan op zoek.


Uitsspraken DSI

Nevenfuncties van de leden van de Klachtencommissie DSI

Nevenfuncties

Nevenfuncties van de leden van de Commisie van Beroep DSI

NevenfunctiesEr zijn tot nu toe achtien brochures plus drie
nieuwsbrieven beschikbaar voor download in
PDF formaat

Klik op onderstaande link voor download vanaf
de betreffende site


BrochuresBetreffende site
Deze home page is maal bezocht.

l.blok

Last updated:  februari 20 2014