...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Wat is erfrecht

Aanvaarden, VVE


Groepen


Gemeenschap van
goederen


Echtgenoot


Kinderen


Echtgenoot en
kinderen


Wettelijke verdeling


Afstand wettelijke
verdeling


Wilsrechten


Ouders


Ouders, broers/zusters


Halfbroers/zusters


Grootouders


Overgrootouders


Codicil

Testamenten


Testamentaire
bepalingen,
Legaten


Legitieme


Schenken

GRATIS BOEK
"UITLEG ERFRECHT"


Wat is erfrecht


Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater.

Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na.
De bezittingen en schulden van een erflater is zijn/haar nalatenschap.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen.

Een erflater kan een testament hebben gemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen.
Zie hiervoor onderdeel testamenten.

Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen.
Dit is het wettelijk erfrecht.

Verder wordt gesproken over het wettelijk erfrecht of ook wel genaamd het versterferfrecht.
Dit is dus van toepassing bij overlijden indien een erflater geen testament heeft opgemaakt.