Elektrosmog

Hoofdstuk

 

Definities
Definitie.
"Elektrosmog" is een verzamelnaam voor de vele oorzaken waarmee de "Aether" wordt vervuild. Van oudsher werden hiermee de bronnen aangeduid die radiofrequente (RF-)straling uitzenden! Er zijn echter twee hoofdgroepen van de "straling" te onderscheiden: laag frequent (LF of ELF) en hoog frequent (HF).

Laag frequent wordt veroorzaakt door de spanningsvoorziening en apparaten die stroom verbruiken, waarbij men meestal spreekt van velden. Hoog frequent noemen we de velden van vooral draadloos dataverkeer (w.o. wifi, mobiele telefoon, bluetooth, zenders en in de magnetronoven. Alle elektrische, magnetische en elektromagnetische velden en golven, zowel de laag- als de hoogfrequente en de statische velden kunnen daarom elektrosmog worden genoemd.
Effecten.
Elektrosmog kan het functioneren van het menselijk lichaam be´nvloeden. Vooraf is niet te voorspellen wat de uitwerkingen zijn. Er zijn vele aanwijzingen dat sommige mensen gevoelig reageren op de belasting van de elektrische en/of magnetische velden. Met mogelijke gevolgklachten als: migraine, slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen [tinnitus] en dergelijke. Het streven is naar een zo laag mogelijke belasting van mens en milieu door elektrosmog.

Elektrische velden zijn rondom ieder elektriciteitsdraad/snoer waar spanning op staat aanwezig, ook wanneer het aangesloten apparaat niet is ingeschakeld. Magnetische velden daarentegen ontstaan alleen als een elektrisch apparaat in gebruik is en er dus een elektrische stroom loopt.  Het niveau van deze velden kan met eenvoudige maatregelen verminderd worden. Door bijvoorbeeld afgeschermde kabels en verlichting toe te passen. Bij niet-sinusvormige signalen, ten gevolge van verontreiniging door stoorsignalen kan dit een probleem zijn: