Leidraad Voorlichting

Hoofdstuk

Inhoud
Deze leidraad is bedoeld voor een ieder die bezig is met voorlichting. Met deze leidraad wordt beoogd de enthousiaste voorlichter een minimum aan instructievaardigheid mee te geven. Het “rendement” van de inspanning kan daarmee worden verhoogd. Gebruik het onderstaande waarvan wat u denkt dat het nuttig is!
Bedenk dat niet alles in uw situatie van toepassing is, maar toch….

Als voorbeeld kan dienen de op deze website getoonde presentatie over radioamateurisme!