PARTNERNAMEN VAN DE FAMILIE BOONSTRA

ga naar de voornamen van Boonstra's
ga terug naar de algemene informatie
go to the information


A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W IJ Z

Als u de naam aanklikt bent u op de juiste pagina, misschien moet u nog even doorscrollen naar de juiste naam,
Netscape en Microsoft geven verschillen in dezen aan

GEGEVENS TOT 1940A

Aalders
Tijs [1918]

Artman
AnnaB

Bakker
Anne
Gezina [1939]
Hendrik

Baron
Lutske Wiebes
Wiebe

Been
Hendrika

Bekkema
Durkje[1883]
Harm

'Berends'
Hendrik [ca 1740]

Berghuis
Jacoba [1928]
Jan

de Boer
Jeltje Sytzes [1803]
Barbertje

Boersma
Hans

Bolhuis van
Antje

Bolt
Anje [1936]
Jan Durk [1938]
Durk Jan [1943]
Roelof [1912]

Boomsma
Marie [1933]
Popke

Boonstra
zie pagina alfabetische voornamen Boonstra

Bos
Alex [1939]
Jan
Jan Wiebe [1928]
Roelof Albert [1898]

Bosklopper
Elisabeth Berend

Bosma
Pietje

Bouma
Froukjen Wobbe
Brew
Carol [1929]

Brinkman
Feike [1938]
Jarig
Jarig [1936]
Klaas [1907]
Saakje [1934]
Jarig [1936]

Bron
Jan
Kees [1925]
Kornelia [1910]

Brug van der
Hiltje Luitjens [1795]
Luitzen Tjerks

Bruinsma
Aaltje

Buitenkamp
Gerrit[1909]

Buitkamp
Aafke [1910]
Antje [1902]
Jan
Jan
Klaas [1904]

Bult
Kornelis
Lammigje [1893]

Bijl
Dirk [1902]
Eeuwe Bonne [1931]
Johanna Geertruida [1938]C
D

van Dam
Katharina Hinderika [Wierd][1916]

van Dekken
IJbeltje [1932]

van Dellen
Detje Karstens [1848]
Durk Karstens
Karst Durks
Sipkje Durks [1818]

'Dirks'
Ynskjen

Doornbos
Lammert[1929]
Jan

Douma
Jeltje [ca 1873]
Ludzer [ca 1883]
Marten [ca 1840]
Sjoerd [ca 1876]
Sybrichje [ca 1879]

Driest
Arend [1883]
Bijke [1904]
Detje [1916]
Sapke [1918]
Sjoerd Feikes [1906]
Willem [1909]

Drost
Wytske

Douwsma
Henderika[1908]

Duinkerken
Dedde
Hendrik

Dijk
Johannes [Pieter][1878]
Pieter

van Dijk
Alina

Dijkman
Fokko
Kornelus [1924]
E

Eiberts
Ybeltje Jans

Elsinga
Dirk [1869]
Dirk Philippus
Hilbrand [1872]
James [1937]
Jan [1874]
Janke [1863]
Luitjen [1878]
Melle
Philippus Dirks [1835]
Roelof [1882]

Elzinga
Jan
Sake [1888]
F

'Feikes'
Trijntje [ca 1740]

Faber
Pietje
Frouwjen Pieters [1821]
Wytske Joekes

Feenstra
Willemke Luitjens [1835]

Feitsma
Engbert Johannes [1814]
Engbert Johannes [1819]
Feikjen Johannes [1816]
Jan Johannes [1821]
Johannes Jans[Engberts] [1788]

Fisher
Jennie

Folkertsma
Klaas W. [1831]
G

Gatsonides
Geertje Harms
Harmen Linzes
Pietertje Harms [ca 1794]
Trien Geerts

Gjaltema
Anne [Martenz]
Elisabeth Jantje [1919]
Froukje [1917]
Hiltje [1917]
Renske

de Goede
Jan Jans [1787]
Jan Jans [1816]
Ludzer Jans [1821]
Maaike Jans [1819]
Wijtske Jans [1812]

Goettsch
Sjoukje [1928]
Wilhelmina [ca 1902]

Gorter
Aaltje

de Graaf
Renske

de Groot
Anje [1901]
Grietje
Jan
H

Haan
Helena [1920]

Haiting
Willy

Hamstra
Antje

Hayes
Mary Ann [1944]

Helmholt
Eelke
Hendrik [1886]

Heemstra
Aafke
Piet

Heerema
Jantje

Helder
Klaas [1934]

Heslinga
Arend
Pietje [1926]

Heuker
Aaltje [1855]
Harm Jans
Johannes
Warmeltje [1846]

Hielema
Feike [1936]
Jacob [1934]
Piet [1911]
Roelof [1938]
Saakje [?1940]

Hoekema
Geertje

Hoekstra
Jeltje Louwerens
Jetske Tjerks [ca 1794]
Tjerk Wytzes

Hofman
Grietje

Hofstee
Tineke

Holstein
Martje [Jan] [1859]
Holtrop
Betske

Hopperus
Elisabeth [1812]
Enne Pieters [1774]
Trientje [1815]
Trijntje [1809]
we zoeken nog vier broers en zusters Hopperus

Huizing
Harm [1929]

Hut
Sietske
Wiebrigje [1937]
I
J

'Jans'
Antje [1759]
Gerk [ca 1740]

'Jelkes'
Maaike [ca 1710]

'Jelles'
Egbert [ca 1740]

Jansen Hilje [1918]

de Jong
Aafke Hendriks [1851]
Antje [van Dijk]
Hendrik

Jongst
Jantje

Jonkman
Sies
K

Kamminga
Anna Klazes [1823]
IJtje [1901]

Keijzer
Sybrandus
Taekje [1896]

Kladder
Stijntje

Klok
Hendrik

Klompstra
Gee [1904]

Kloostra
Sytske Pieters [1837]

Knol
Geertje

Koenes
Jan [1920]

Kooistra
Hendrik [1885]
Karst
Libbe

Koopman
Carolina [1920]
Koops
Antje

Kootstra
Aurelia [1830]
Oene Klazes [1797]

Kort
Hendrik [1922]
Ebel

Korzaan
Metje

Kraima
Aafke
Date

Krol
Hendrik Minzes [1859]

Kronemeijer
Grietje

Kuiper
Alje
Hendrik [1934]

Kuipers
Ebel
Hendrikje [1891]
Maayke Liebbe [1796]
L

Laan van der
Hillie
Gaatske

Lampe
Wobbina [1906]

Land
Doeke
Doeke [1935]
Imke [1940]
Steffen [1906]
Saaktje [1933]
Tjitske
Tjitske [1936]

van der Lande
Aafke[1870]
Derkje [1923]
Willem
Willem
Wobbiena

Langehanenberg
Aloys
Maria Clara

Leemburg
Albertus

Leupen
Jan

Lieffering
Gerrit
Sieuwert [1897]
Sjoerd

Linde van der
Pieter
Trientje [ca 1885]

Loonstra
Gerrit [1882]
Tjeerd [1879]
Wieger

Looijinga
Imkje

Lourens
Gerben Jans [ca 1834]

Lucas Joe [1935]

'Ludzers'
Janke [1751]
Jeltje [1738]
Lutske [1742]
Sjoerd [1740]

Lugtigheid
Engelina [1930]

Luidens
Harmanus [1914]
Ietje [1921]
Jan [1887]

Luik
Jacoba Maria [1934]
Jacobus

Lulofs
Tjimke

Lykelema
Jitske Lykeles [ca 1839]
Lykele Louwes
M

'Minnes' Beint [ca 1740]

Marree
Grietje [1928]
Hendrik [1897]
Johannes [1920]
Wiebe [1922]
Wierd [1930]

Merkus
Eelkje [1942]

Miedema
Marten [1929]
Willemke [1926]

Molen van der
Aaltje
Aukje [1896]
Nitterd

Mollema
Etty[1943]
Pieter

Mosselaar
Hindrik
Roelfke [Hindrik][1936]

Mulder
Aaltje [1887]
N

van der Naalt
Reinder [1894]
kinderen van der Naalt komen binnenkort

Nabring
Arend

van Nellen
Katharina Hubertine Gertrud [1914]

Nicolai
Lieuwe
Maaike[1894]

Noorman
Menzo[1924]
Pieter Menzo
O

Oldenburger
Freerk[1936]
Freerk Halbes
Lammert [1910]
Sapke

Oost
Ebelina

Oosterhuis
Gezina

Olthof
Hendrik
P

Pastoor
Thelma [1936]
Tjerk

Peterson
Aukje [1933]
Feiko [1934]
Jacob
Jacob Jan[1938]
Jan [1906]

Piers
Friekus [1906]

Piersma
Gerkje

Ploeg
Jantje [1917]
Teunis [1866]

Plötz
F.A.K.

Poelstra
Andries Roels [ca 1791]
Durk [Roel][1878]
Froukje [Roel][1881]
Gepke [Roel][1885]
Hiltje Roels [ca 1805]
Jeltje Roels [ca 1801]
Jeltje [Roel][1888]

Rienk Roels [1813]
Rienk Roels [1813]
Rienkje [Roel][1890]
Roel Andries [ca 1765]
Roel Rienks [1840]
Roelof [Roel][1877]

Sipkje [Roel][1874]
Sjoerd Roels [ca 1795]
Trijntje Roels [ca 1788]

Pol
Jetske Jans

Postma
Fokke Gerkes [1812]
Gerke Fokkes [1844]
Hiltje [1854]
Oebele [1835]
Jan Oebeles [ca 1877]
Roel Andries [ca 1765]
Tjitske [1856]

Postema
BetjeQ

R

Raven
Oeds
Sijke [1902]

Reitsema
Janke Roelfs

Reitsma
Arthur [1929]
Jurjen

Renkema
Hendrik
Ida
Taeke [1878]

Riddersma
Grietje

Rinzema
Trijntje Hendriks

Roffel
Derk [ca 1885]
Jan
Jan[1910]
Sjoerdtina [1911]
Trijntje [ca 1906]
warmeltje [ca 1906]
Wiebe [1917]

Rondhuis
Grietje

de Roos
Maaike [1918]

Ruiter de
Sjoukje
Rijks
Hendrik J. [1940]
S

Schaafsma
Saaktje[1869]

Schaaphok
Boukje

Schokker
Elsje [1933]

Scholte
Bernardus Ambrosius [1938]

Schouwstra
Aaltje Uilkes/Wybrens [1790]

Siepel
Hendrik [1921]

Siersma
Klaaske [Meint] [1874]

Sigtermans
Geertruida

Sikkema
Aaltje[1894]
Jan

'Sjoerds'
Feike [1761]
Ludzer [1713]
Ludzer [ca 1764]
Neeltje [1774]
Trijntje [ca 1768]

Sissing
Okje

Slagter
Jan
Jeltje[1922]
Saakje[1826]
Willem [1891]

Smeding
Lupke [1936]

van Slooten
Egbertje [1937]
van der Sluis
Harm [1875]
Ment

Smit
Willemtje

Snip
Trijntje

Spaan
Age
Trientje [1877]

Span van der
Fokje

Spandaw
Grietje [1947]

Spek van der
Clazina A.

Staalduinen van
Elisabeth Pieternella
Hugo

Staats
Geesje

Steigenga
Jean

Stobbe
G.

Storteboom
Aafke [1912]
Betske [1911]
Gerrit [1889]
Gerrit ]
Henkie
Jantje
Klaas[1916]
Lutske Trientje
Onne
Onno [1918]
Lutske
Tamme [1921]
Tjerk
Stuut/Stuit
Marten

Suurmond
Maria Chr.

Swierenga
Aaltje
Hilbrand [1912]
Hilbrand

Suurt
Anke
T

Tamminga
Aaffien

Tempel
Jantina [1902]

Tienkamp
Willemina Maria [1929]
Timmer
Hilly [1932]

Tjoelker
Karst

Toonstra
Fintje Klazes [1869]
Klaas Oedzes

Turkstra
Dineke

van der Tuuk
Derkje [1935]
U
V

van der Veen
Doetze
Jacoba
Hielke
Tietje [1882]
Willemke [1889]

Veendorp
Dina Elsina

Veenstra
Andries [1862]
Andries Minderts
Geertje Jacoba [1925]
Albert
Grietje
Harmen
Jan [Siebrand]
Jan [1939]
Marijke [1930]
Mindert [1835]
Sjoerd [1860]
Tettje
Wijtske Jans [1766]

van der Velde
Bauke Kornelis
Popke [1875]

Vogelzang
Hendrik
Trijntje [1914]

Vos
Jan
Trientje

de Vries
Andries [Huizinga] [1821]
Antje [Huizinga] [1814]
Baukje [Huizinga] [1825]
Betje
Henderika [ca 1900]
Jacob
Jan [ca 1776]
Jan Eintes [Huizinga] [1785]
Johannes/Joe [Karst] [1929]
Maaike [Huizinga] [1817]
Tetje
W

Walstra
Jan [ca 1900]

Weertman
Aagtje

Weessies
Zwaantje

Werkema
Korneliske Albertha

Westerhof
Pieter [1943]

Westra
Elisabet

Witteveen
Auke [1921]

Wolgen
Meike [1924]

Wouwenaar
Hendrik Wiebe [1938]
Ietje P. [1927]
Piet [1900]

van Wijk
Wiebe [1923]

Wijkstra
Cornelis [1912]
SietzeX

IJ

Ytsma
Beitske Tjipkes

IJzerman
Johanna Wesselina [1915]
Z

Zandstra
Jacob Jurjens [1821]

Zanten van
Roelfien [1914]

Zevenberg
Betje [1897]
Karst

Zondervan
Hike Sijtzes

Zuidersma
Wopkje [1873]

Zwama
Nake

Zijlstra
Folkert


ga terug naar de informatie.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 0105 2014