Bedrijven

Frans uw adviseur voor het binnenhalen van R&D subsidies

 SenterNovem programma’s, projecten, WBSO, combinaties met NWO/STW en ERC (EU)

 Het is van belang met inhoudelijk en strategisch goed onderbouwde voorstellen te komen.

Van den Beemt verhoogt de kwaliteit van uw voorstellen.

 Diensten aangeboden door Frans van den Beemt:

gratis eerste analyse van uw situatie

*  uw R&D traject aanvullen met subsidies

*  analyse van uw subsidietrajecten en kansen

*  contacten leggen met universitair onderzoek


Frans boogt op jarenlange ervaring met subsidieregelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Veelal in combinatie met universitair onderzoek.

For further information use e-mail: info@2gadvies.nl