Management

Frans kan voor u management-taken op zich nemen.

*  opzetten van R&D-Programma┬┤s en netwerken

 *  opstellen van procedures voor R&D netwerken en referenten procedures

 *  kwaliteitsmanagement van academische research groepen

 *  management van kennisoverdracht van universiteit naar industrie en maatschappij.

 *  interim-management

 Frans van den Beemt geniet internationale erkenning als expert van kennisnetwerken met Universiteiten en Bedrijven op het gebied van R&D..

For further information use e-mail: info@2gadvies.nl