Vd Beemt 2G Advies

Universiteiten:

NWO / STW, SenterNovem en ERC (EU) research proposals. Het hele traject van idee tot aan de toekenning.

 Bedrijven:

SenterNovem research en development programma┬┤s en aanvragen en WBSO.

 R&D-Policy

Kennistransfer, utilisatie, beoordeling en evaluatie.

 R&D-Management:

R&D-Programma vorming, Netwerken opzetten en referenten processen.

For further information use e-mail: info@2gadvies.nl