Beleidsstudies

Frans kan studies in internationaal verband voor u uitvoeren.

 Trefwoorden  van de geboden expertise:

Kennistransfer, Utilisatiemeting, R&D-Beoordeling, -Evaluatie en -Monitoring

 

Frans van den Beemt geniet internationale erkenning als expert van kennisnetwerken met Universiteiten en Bedrijven op het gebied van R&D studies.

For further information use e-mail: info@2gadvies.nl