Overstag
Start Omhoog 1998 Grundel Varen Meren Diashow Flottielje Oproep Applets Baarda Borkum MasterSailing Register

                                                                                                                                            

Start Omhoog 1998 Grundel Varen Meren Diashow Flottielje Oproep Applets Baarda Borkum MasterSailing Register

 

                                   

Wat ik het allerliefste mag
is met zn tween overstag.
Die samenwerking gaat zo fijn
dat t lijkt of wij n lichaam zijn,
waarbij elk deel, dat zie je vaak,
zich toelegt op zn eigen taak.

Een goede overstagmanoeuvre
gekozen uit het schippersoeuvre
is een spektakel om te zien
en houdt ons lenig bovendien.

Het overstag gaan dat begint
met af te vallen van de wind.
De snelheid loopt dan lekker op
zodat direct de fiere kop
bij alle winden, hoe zook waaien
zich sierlijk daar doorheen zal draaien.
 
t Overstag gaan start altijd
wanneer ik roep: Daar gaan we meid!
Dat klinkt, zo vinden wij gewoonlijk,
intiemer en wat meer persoonlijk
dan: Klaar om te wenden, en dan ree!
zoals gewoon op meer en zee.

Ik vier nu snel de fokkeschoot
die klappert bij de bokkepoot.
Het helmhout wordt naar lij gedrukt
waarbij de zware kop, als t lukt,
heel langzaam door de wind zal gaan
nadat de fok is bak gaan staan.

Als t grootzeil volgevallen is
dan gaat het meestal niet meer mis.
De giek staat reeds aan nieuwe lij
en oh wat zijn wij heden blij
dat wij door tijdig diep te bukken
gevrijwaard zijn van ongelukken.

Het lijzwaard gaat nu hup n twee
op t juiste tijdstip naar benee,
doordat mijn liefste onverschrokken
de zwaardtalie heeft losgetrokken.
En door de wet der zwaartekracht
wordt deze klus dan snel volbracht.

Mijn maat, daar kan ik van op aan
die gaat nu bij de helmstok staan.
Zij is daar altijd in een wip
en gaat langs loefzij van het schip
terwijl ik bijna even rap
aan lij over de grootschoot stap.

Dan loop k naar loef, met wijde boog
en trek het zwaard aldaar omhoog.
En dan naar lij, met grote stappen
om t zwaard er verder in te trappen.
Zo gaat het altijd naar behoren
zodat geen hoogte wordt verloren.

Wat ging het goed, wat ging het snel,
wat een fantastisch samenspel
zo met zn twee, maar als k het zie
dan lijken t er geen twee maar drie
Naar de derde hoef k niet lang te zoeken.
t Is een vrouw, haar naam is Dieuwke.

 
Wat ik het allerliefste mag
is met zn drien overstag.
Met beide dames gaat t zo fijn
als k zelf de schipper maar mag zijn.
Met deze nautische bigamie
hebben wij samen plezier voor drie.

                                                           copyright: Ben Geutskens

                                                

U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan b.geutskens@hccnet.nl