Register
Start 1998 Grundel Varen Meren Wadden Diashow Flottielje Oproep Applets Baarda Borkum MasterSailing Register

                                                                                                                                            

Start 1998 Grundel Varen Meren Wadden Diashow Flottielje Oproep Applets Baarda Borkum MasterSailing Register

 

                                                     

Register van Baardagrundel bezitters

en vervolg in Loosdrecht

 

Er is gedurende de afgelopen maanden enthousiast gereageerd op het idee een adressenlijst van Baardagrundel bezitters te verzamelen om in de toekomst een samenwerkingsvorm te creŽren.
Er bleek behoefte te bestaan  contact op te nemen met andere grundelbezitters voor specifieke vragen over onderhoud, andere technische aspecten, de geschiedenis van de grundel enz. of gewoon een gezellige samenkomst om ervaringen uit te wisselen.

Er hebben zich 49 grundelbezitters gemeld, waarvan 9 mensen zich bereid hebben verklaard zich actief te willen inspannen om een samenwerkingsverband tot stand te brengen.

Tijdens de oprichtingsvergadering op 17 februari 2006 zijn de volgende voorstellen gedaan.

bullet

 Er zal worden uitgezocht welke vorm van organisatie het meest passend is.

bullet

 Er komt een website met een herkenbare naam.

Op deze website komt:

                                        Een historisch archief over ontwikkeling en bouw van Baardagrundels.
                                        Een forum
                                        Foto's van 'leden' en eventueel de eigenaren
                                        Reisverslagen van 'leden'
                                        Technische verslagen
                                        Aankondigingen van 'droge' en 'natte activiteiten
                                        Digitale nieuwsbrief
                                        Beveiligde pagina voor leden waarin adresgegevens etc.
                                        Links naar andere relevante sites enz.

bullet

Er is een commissie gevormd die zal bekijken welke 'droge' en 'natte' activiteiten er georganiseerd kunnen worden.

Heeft u belangstelling, meld u dan aan om te worden opgenomen in het Baardagrundelregister, waarna u alle relevante berichten per email zult ontvangen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

 

                                                

U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan b.geutskens@hccnet.nl